Zorganizuj lokalne Święto Drzewa

10 października to termin rozpoczęcia kolejnej edycji Święta Drzewa. Uczestnicy programu organizują lokalne obchody Święta Drzewa – akcje sadzenia drzew i krzewów, zakładania ogrodów, zieleńców, parków, otaczania opieką starych drzew. Święto Drzewa to także wiele inicjatyw dla drzew jak np. warsztaty, wycieczki, happeningi, spotkania, konkursy z wielu różnych dziedzin, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do drzew. Co roku nagradzamy najaktywniejszych uczestników programu Święto Drzewa nagrodą Czarodziejskiego Drzewa.

Krok po kroku jak zorganizować Święto Drzewa

1. Krok – zgłoś swój udział

To proste – Zgłoś swój udział w Święcie Drzewa. Święto Drzewa jest dla wszystkich, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy światopogląd. Do programu mogą włączyć się placówki edukacyjne, samorządy, organizacje, instytucje, firmy i wszystkie osoby, które kochają drzewa!

2. Krok – ku ludziom

Zaproś do współpracy innych członków społeczności – rodzinę, znajomych, uczniów z innych placówek oświatowych, miłośników przyrody, ośrodki kultury, biblioteki, organizacje społeczne, wspólnoty religijne czy firmy. Nawiąż współpracę z samorządem, zaproś wójta, burmistrza, prezydenta do wspólnych działań. Każdy, może sadzić i chronić drzewa.

3. Krok – skontaktuj się Nadleśnictwem

Spróbuj nawiązać współpracę z najbliższym Nadleśnictwem – leśnicy mogą pomóc w pozyskaniu sadzonek, nauczą, jak posadzić drzewo, żeby się przyjęło. Nie zapomnij potem podziękować wszystkim partnerom.

4. Krok – zdobądź wiedzę

Drzewa i lasy to nasi sprzymierzeńcy – pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dowiedz się jak najwięcej o roli i znaczeniu drzew w przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz o tym w jaki sposób każdy z nas dzięki zmianie swoich codziennych nawyków na bardziej ekologiczne może chronić klimat. Skorzystaj z naszych scenariuszy zajęć „Ucz się z klimatem”, a także innych materiałów edukacyjnych, które znajdziesz tutaj >>>

5. Krok – sadź i chroń drzewa

Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To także kształtowanie miejsca, w którym żyjemy. Tworzenie ostoi i siedlisk dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zachęcamy do sadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, a także otaczania opieką tych już rosnących i poszukiwania starych drzew, świadków historii. Zgłoś drzewo z ciekawą historią do konkursu Drzewo Roku

6. Krok – w stronę zabawy

Bądź twórczy – człowiek najlepiej uczy się przez zabawę. Organizuj happeningi, przedstawienia, festyny, konkursy, wystawy wokół drzew i dla drzew. Wybierz się na wycieczkę czy zajęcia w terenie, podczas których bezpośrednio można obcować z przyrodą. Drzewa mogą inspirować do wspólnych bardzo różnorodnych działań.

7. Krok – pielęgnuj tradycję

Święto Drzewa jest programem długofalowym, przystąp i działaj co roku. W przedszkolach i szkołach Święto Drzewa jest pielęgnowane z pokolenia na pokolenie, jak tradycja. W jego organizację włączają się kolejne roczniki uczniów. W wielu miejscach Święto Drzewa na stałe wpisało się w kalendarz imprez ekologicznych.

8. Krok – informuj o działaniach

Informuj o swoich działaniach jak największą liczbę osób, powiadom o tym odpowiednio wcześnie lokalną prasę, radio i telewizję. Bądź aktywny także w mediach społecznościowych. Podziel się informacjami o swoich działaniach na Feacebooku Klubu Gaja.

9. Krok – zgłoś się do nagrody

Pamiętaj, najaktywniejszych nagradzamy. Zgłoś swoje działania do konkursu Czarodziejskie Drzewo

 

 

 

 

Zgłoś udział w Święcie Drzewa >>>

Zgłoś udział w konkursie Czarodziejskie Drzewo >>>

Zgłoś udział w konkursie Drzewo Roku >>>

Pobierz materiały edukacyjne >>>