Sadzimy i chronimy

SADZIMY DRZEWA I KRZEWY

Ważnym dla nas działaniem są akcje sadzenia drzew i krzewów dla zwiększania różnorodności biologicznej, mające swój wymiar edukacyjny i środowiskowy. Zazieleniamy miasta, tworzymy ogrody przy przedszkolach i szkołach, zakładamy skwery i parki. Mówimy o tym jakie gatunki roślin wybierać do warunków miejskich i jak tworzyć przyjazne zakątki dla owadów, ptaków i małych ssaków.

Drzewa i krzewy sadzimy także na terenach leśnych. Staramy się sadzić gatunki biocenotyczne, które tworzą bazę pokarmową dla dzikich zwierząt oraz wzbogacają krajobraz m.in. dzikie grusze i jabłonie, czereśnie ptasie, jarzęby, śliwy tarniny, czarne bzy. Akcje realizujemy razem z partnerami
– samorządami, nadleśnictwami i firmami. Wspólne działania przynoszą wymierne korzyści dla środowiska przyrodniczego
i lokalnych społeczności.

Pomagamy chronić bogactwo przyrody

CHRONIMY DRZEWA I BIORÓŻNORODNOŚĆ

Pomagamy i doradzamy, jakie podjąć działania by ochronić drzewa. Często mieszkańcy muszą podejmować starania
o zachowanie terenów zieleni i rosnących w ich okolicy drzew. Dzielimy się doświadczeniem i wiedzą. Wspólnie
z mieszkańcami i organizacjami społecznymi udało się nam uratować kilka tysięcy drzew m.in. drzewa na Starym Rynku w Bielsku Białej, drzewa Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, drzewa przydrożne w Rybniku, blisko 3390 w Parku Śląskim i 77 drzew w Parku Róż w Chorzowie, aleję 23 dębów w Albertowie. Dzięki naszym działaniom ochroniliśmy górę Szyndzielnię w Beskidzie Śląskim przed budową stacji narciarskiej.

We współpracy z prof. Zbigniewem Wilczkiem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach utworzyliśmy ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne m.in. „Kołowrót” w Bielsku-Białej, „W Lasku Wilkowickim” i „Odkryj swój park” w Wilkowicach.

NASZE AKCJE

PARK KIESZONKOWY W BIELSKU-BIAŁEJ

We współpracy z Urzędem Miasta Bielsko-Biała i Radą Osiedla Bielsko-Południe, bielskimi szkołami posadziliśmy ponad 100 miododajnych roślin m.in lipy, kaliny, bzy czarne, krwawniki i jeżówki na skwerze przy Żywieckim Przedmieściu. Akcji towarzyszyły warsztaty budowy schronień dla owadów zapylających i happening „Dodaj mi skrzydła”!

OGRODY DLA PRZYRODY

We współpracy z ALDI założyliśmy przyjazne zakątki dla dzikich zwierząt w czterech miejskich ogrodach w przedszkolach
i szkołach, w Bielsku-Białej, Katowicach i Sosnowcu. W sumie z udziałem mieszkańców posadziliśmy ponad 160 drzew, krzewów, pnączy i bylin oraz zbudowaliśmy ponad 20 schronień dla różnych gatunków ptaków, owadów i małych ssaków.

DZIKIE JABŁONIE I GRUSZE W BORACH TUCHOLSKICH

Klub Gaja wspólnie z EY Global Delivery Services Poland – partnerem strategicznym Święta Drzewa, posadził 3700 drzew owocowych! Dzikie grusze i jabłonie będą rosły na terenach zniszczonych przez huragan w Borach Tucholskich. Sadząc gatunki owocowe i miododajne chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebę ochrony różnorodności biologicznej.

OLCHOWY LAS W BESKIDACH

Fryzjerzy zaprzyjaźnieni z marką Davines – partnerem strategicznym Święta Drzewa, już po raz szósty posadzili drzewa z Klubem Gaja. Wielka akcja sadzenia lasu odbyła się w ramach finału kampanii Dzień Zrównoważonego Piękna. Tym razem społeczność fryzjerska odwiedziła Jaworze w Beskidach. Mimo podmokłego terenu w kilka godzin udało się posadzić 1100 olch czarnych.