Edukujemy i Inspirujemy

EDUKUJEMY I INSPIRUJEMY

Od wielu lat zajmujemy się aktywną edukacją ekologiczną. Organizujemy m.in. zajęcia, warsztaty i wykłady w przedszkolach, szkołach, na uczelniach, wydarzeniach organizowanych przez samorządy i firmy. Uczestniczymy w konferencjach i debatach.

Spotkania z edukatorami Klubu Gaja przekonują, że ekologia nie jest tylko teorią, ale praktyką dostępną dla każdego człowieka, każdego dnia. Edukujemy poprzez kontakt z naturą, zabawę i konkretne prace na rzecz otaczającego nas środowiska naturalnego.

Łączymy edukację ekologiczną z działaniami artystycznymi. Poprzez happeningi i performansy zachęcamy publiczność do refleksji i podejmowania realnych działań na rzecz ochrony przyrody i klimatu.

Budujemy Pokolenie EKOXXI

NASZE DZIAŁANIA

WARSZTATY – WSPÓLNA PRACA, ZABAWA I SZTUKA

Prowadzimy różnorodne zajęcia angażujące uczestników w konkretne prace dla przyrody i zwierząt m.in. sadzenie roślin zapewniających dzikim zwierzętom schronienie i pożywienie, budowę budek lęgowych i schronień dla ptaków, owadów i ssaków. Korzystamy z różnych form artystycznych m.in. graffiti, instalacji czy happeningu.

SPACERY DENDROLOGICZNE

Podczas spacerów dendrologicznych rozpoznajemy gatunki drzew i krzewów, poznajemy ich budowę i cechy charakterystyczne. Opowiadamy dlaczego drzewa są ważne i jak się z nimi zaprzyjaźnić. Spacery prowadziliśmy m.in. wokół Pawilonu Edukacyjnego Kamień i Służewskiego Domu Kultury w Warszawie oraz w Tajemniczym Ogrodzie w Bielsku-Białej.

ŚLADEM CISZY – SPACERY UWAŻNOŚCI

Warsztaty inspirowane działaniami parateatralnymi Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Spacer w milczeniu polega na uważnej obserwacji otoczenia i skupieniu się na odczuwaniu obecnej chwili przebywania w przyrodzie czy przestrzeni miasta. Spacery prowadziliśmy m.in. Bielsku-Białej, Krasnogrudzie , Warszawie i za granicą m.in. w Anglii, Czechach i na Węgrzech.