Labirynt w Ogrodzie Polisensorycznym w Sosnowcu

Dzięki projektowi Klubu Gaja „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody 2024-25” dofinansowanemu przez Fundację Drzewo i Jutro w Ogrodzie Polisensorycznym Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu powstała zielona przestrzeń terapeutyczna – labirynt kwitnących roślin. Podczas wydarzenia edukacyjnego, które odbyło się 3 czerwca, edukatorki i edukatorzy Klubu Gaja razem ze społecznością szkoły posadzili w labiryncie 200 roślin oraz zbudowali domki dla zapylaczy, budki lęgowe dla ptaków i wiewiórek. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za wspólną pracę dla dobra ludzi i przyrody, która dała nam dużo radości i poczucia sprawczości!

Zielony labirynt o promieniu 15 metrów w Ogrodzie Polisensorycznym stał się miejscem terapii i edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zabawę, działanie i pracę na otwartej przestrzeni. Koło aktywności zaplanowano tak, by spełniło te potrzeby, przy czym rośliny nie mogły mieć kolcy czy cierni i być trujące, a z założenia nasadzenia roślin miały zwiększyć różnorodność biologiczną ogrodu. Przy ścieżkach wyznaczających granice labiryntu posadzono rodzime gatunki traw – śmiałki darniowe, trzęślice modre. Ich dorodne kwiatostany są atrakcyjne jesienią i zimą. Wzbogacono je o krzewy kwitnące od wiosny do jesieni – tawuły szare i róże rabatowe. W centralnej części labiryntu stanęła altanka – naturalne ściany porośnięte przez powojniki górskie stworzą miejsce sprzyjające wyciszeniu się i odpoczynkowi – to będzie wyjątkowa nagroda za znalezienie drogi do serca labiryntu.

Podczas wydarzenia uczestniczki i uczestnicy pod opieką i instruktażem edukatorek i edukatorów Klubu Gaja wykopali 200 dołków, posadzili krzewy i trawy, potem je podlali i wyściółkowali zrębkami. Zadbano też o dzikie zwierzęta odwiedzające  ogród. Podczas warsztatów wspólnie zmontowano z drewnianych modułów 3 domki dla zapylaczy oraz 5 budek lęgowych – dla ptaków i wiewiórek. W wydarzeniu uczestniczyło 120 osób, dla wszystkich był to naprawdę radosny i pracowity dzień!

Iwona Durek, dyrektorka ZSS nr 4 w Sosnowcu, wyjaśnia – „Labirynt stworzony z roślin to znakomita przestrzeń terapeutyczna i miejsce do ćwiczeń ruchowych, i stymulacji błędnika na świeżym powietrzu. To niedoceniana metoda rehabilitacji. Tu możemy rozpocząć działania uzupełniające, zgodne z najstarszymi wzorcami, mające rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych. Warto skorzystać ze starych metod, które obecnie mają mocną podbudowę naukową. Labirynt to dla młodzieży przestrzeń do zabawy a jednocześnie treningu. Zabawa w labiryncie wymaga skupienia i aktywizacji procesów poznawczych – należy znaleźć przez niego drogę a więc uruchomić syntezę i analizę, wyostrza się koncentracja oraz spostrzegawczość, następuje stymulacja błędnika. Kontakt z ziemią ma znaczenie terapeutyczne – oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka, pobudza wyobraźnie, estetyzuje życie przez swoje piękno. Stymulacja sensoryczna dotyczyć będzie równocześnie doznań wzrokowych jak i dotykowych – trawy wypełniające labirynt. To przestrzeń, która będzie ciągle wzrastać i zmieniać swoją formę w zależności od pory roku, a jednocześnie będzie piękna niezależnie od czasu. Aktywność w ogrodach ma oczyszczającą moc, bo daje wytchnienie w zabetonowanych miastach od upału, zanieczyszczonego powietrza, hałasu, nieustannie pracujących urządzeń elektronicznych i zaspokaja jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest kontakt z naturą”.

Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja, który prowadził całe wydarzenie, dodaje – „Współpraca Klubu Gaja z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu jest wieloletnia, długotrwała i niezwykle owocna. W działaniach społecznych, w szczególności trzeba pamiętać o potrzebie długofalowości. Dlatego też nasze wspólne akcje, wydarzenia i wieloletnie inicjatywy, można moim zdaniem przedstawiać jako dobre praktyki. Zmiana społeczna następuje powoli i wymaga od aktywistów i działaczy konsekwentnego, i strategicznego podejścia. W Sosnowcu udaje się to w bardzo spektakularny i konkretny sposób. Park – Ogród Polisensotyczny, który służy społeczności szkolnej i mieszkańcom jest tego widocznym przykładem. Warto dbać o związki i relacje, dzięki którym możemy być bardziej skuteczni we wspólnej pracy dla dobra ludzi i przyrody”.

Kolejne wydarzenie edukacyjne w ramach projektu „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody” odbędzie się w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów” w Warszawie.

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla przyrody 2024-26”  dofinansowano ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

ZOBACZ FOTO RELACJĘ NA FACEBOOKU >>>