Edycja VIII – 2010 rok

PODZIĘKOWANIA

Klub Gaja serdecznie dziękuje Radiu TOK FM, Radiu Blue, Radiu Roxy, Radiu Złote Przeboje, Radiu Kolor 103 FM oraz Radiu Fabryka Tczew za emisję PRO PUBLICO BONO spotów radiowych Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa 2010 roku.


Święto Drzewa – podsumowanie 8. edycji

Święto Drzewa – największy program edukacji ekologicznej Klubu Gaja został zrealizowany już po raz ósmy. Tym razem w działania zaangażowało się ponad 43 tys. osób. Zasadzono ponad 43 tys. drzew.  Najwięcej – ponad 6 tys. – w woj. śląskim. Ponad 4,5 tys. – w woj. warmińsko-mazurskim, 1600 – w woj. lubelskim. Wraz z wieloletnimi partnerami programu Święto Drzewa Klub Gaja posadził w Beskidach 13 tys. drzew. Firma LeasePlan Polska na pikniku rodzinnym posadziła ich 2 tys.  Po raz kolejny ideę Święta Drzewa  podjęto na świecie. W Japonii, Kenii i Islandii zasadzono łącznie ponad 600 drzew. 

Wiele drzew, zgodnie z programem, sadzono w intencji pokoju na świecie. Program zyskał także nowych wspaniałych ambasadorów. W ogólnopolskiej inauguracji Święta Drzewa w Warszawie wzięli udział m.in:  Alicja Kapuścińska (żona pisarza Ryszarda Kapuścińskiego) i aktorka, Julia Pietrucha, a w Katowicach – reżyser, Magdalena Piekorz i pisarz, Wojciech Kuczok.

Jak co roku Klub Gaja nagradza najciekawsze realizacje programu.

Laureaci nagrody Czarodziejskie Drzewo 2011
przyznanej za realizację 8 edycji programu Klubu Gaja Święto Drzewa

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczyrku-Salmopolu
– za uczczenie 500 rocznicy Reformacji utworzeniem Ogrodu Reformacji, w którym zasadzono 5 tysięcy drzew

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
– za posadzenie 2600 krzewów ligustru

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Centrum Edukacji Ekologicznej
– za zaangażowanie 3 tysięcy uczestników z 24 placówek oświatowych

Gmina Bralin
– za zaangażowanie w program Święto Drzewa 700 wychowanków pięciu placówek oświatowych i sołtysów czterech sołectw

Nadleśnictwo Stary Sącz
– za zaangażowanie w program Święto Drzewa 600 uczestników z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego

Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu
– za przeznaczenie  jednego dnia w roku szkolnym na  obchody Święta Drzewa wypełnione edukacją w terenie dla uczniów całej szkoły

Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
– za nowatorskie rozwinięcie programu Święto Drzewa w zajęcia terapeutyczno- przyrodnicze

Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
– za łączenie pokoleń na trasie leśnego rajdu dla dzieci, rodziców i seniorów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku i Nadleśnictwo Bierzwnik
– za wytrwałą współpracę z przedsiębiorstwami i ideę Drzewka Życzliwości

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie
– za coroczny udział w programie Święto Drzewa i przemyślane sadzenie drzew w przyszkolnym ogrodzie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie
– za bogactwo inicjatyw podejmowanych w realizacji programu Święto Drzewa

Nagrodę specjalną Złote Czarodziejskie Drzewo 2011 otrzymują:

Miasto Stołeczne Warszawa
– za wieloletnią współpracę w ramach Święta Drzewa

Zespół Szkół w Marzęcicach
– za konsekwentną i wieloletnią realizację programu Święto Drzewa

Starostwo Powiatowe w Limanowej – Powiatowe Centrum Ekologiczne
– za konsekwentną i wieloletnią realizację programu Święto Drzewa

Uroczyste wręczenie nagród Czarodziejskiego Drzewa odbędzie się podczas inauguracji 9. edycji Święta Drzewa 10  października 2011 roku w Warszawie.


Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.
Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Chcemy zainspirować dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Placówki oświatowe w całym kraju nawiązują współpracę z najbliższym Nadleśnictwem. Lasy Państwowe, które są partnerem programu, udostępniają sadzonki drzew uczestnikom oraz służą pomocą swoich specjalistów.

Uważam, iż projekt Święto Drzewa doskonale wpisuje się w działania edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Angażuje społeczności lokalne, w szczególności dzieci i młodzież oraz kształtuje odpowiedzialność w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń.
Jestem przekonany, że projekt ten przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i klimatu, a także wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych. Dlatego też z przyjemnością przyjmuję honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem.
Organizatorom oraz wszystkim uczestnikom programu życzę wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Maciej Nowicki – Minister Środowiska

 

Drzewa i klimat

Aktywność człowieka w zatrważającym tempie zmienia środowisko naturalne i wpływa na  procesy globalnych zmian klimatycznych, które coraz częściej przejawiają się rosnącą falą upałów suszami, huraganami, ulewami i powodziami.
Stężenie dwutlenku węgla CO2 – najważniejszego gazu cieplarnianego rośnie nieprzerwanie od czasów rewolucji przemysłowej. Pod koniec obecnego wieku średnia temperatura powietrza wzrośnie prawdopodobnie od 1,4 do 5,8°C.
Działania zapobiegające zmianie klimatu wymagają współpracy rządów, sektora, prywatnego i społecznego. Aby wdrożyć nowe działania klimatyczne i pakiety związane z odnawialnymi źródłami energii mówi się o około 90 miliardach euro w UE, co stanowi ok. 0,6% rocznego PKB UE. Stawros Dimas, komisarz unijny, stwierdził, że stawka nigdy dotąd nie była tak wysoka. Globalne ocieplenie postępuje w takim tempie, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że to najprawdopodobniej nasza ostatnia szansa. W ciągu najbliższych dziesięcioleci musimy zapobiec osiągnięciu przez zmiany klimatyczne poziomu niszczącego, zagrażającego życiu milionów ludzi stanowiącego znaczące obciążenie dla gospodarki.
Stoją przed nami priorytetowe zadania, takie jak spowolnienie i ostateczne odwrócenie procesu wylesienia, gdyż jest on odpowiedzialny za ok. 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych (GC) – więcej niż wszystkie formy transportu, które stanowią ok. 14% globalnych emisji. Aby ograniczyć wzrost temperatury o 2°C powyżej temperatury z czasów przedindustrialnych, oznacza to konieczność zmniejszenia emisji globalnych  gazów cieplarnianych  do roku 2050 o co najmniej 50% w stosunku do  poziomu z 1990 roku.
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za przyszłość planety, bo wszyscy odpowiadamy za swoje życie i za przyszłe pokolenia. Nadszedł czas działania. Szybkiego i zdecydowanego. Zapraszamy do wspólnej pracy dla Ziemi.

Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla – i zawierają, jak się ocenia, o 50% więcej węgla niż atmosfera.

Jak włączyć się w Święto Drzewa?
Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października ale także całoroczny program edukacji ekologicznej obejmujący m.in. takie działania, jak:
•zakładanie przyszkolnych ogrodów i parków,
•oznaczanie drzew pomnikowych,
•poszukiwanie drzew świadków historii,
•zbieranie nasion drzew,
•zbieranie makulatury,
•przeprowadzenie lekcji tematycznych,
•wycieczki i zajęcia w terenie,
•przedstawienia i happeningi,
•konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie,
•nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi,

•sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie


Kampania Miliarda Drzew dla Planety

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2009 program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP), która po sukcesach w roku 2007, kiedy to posadzono 2 miliardy drzew zamiast zakładanego miliarda, rozrasta się w Kampanię Siedmiu Miliardów Drzew. Ten ambitny cel zakłada posadzenie przynajmniej jednego drzewka na każdego mieszkańca Ziemi do końca 2009 roku. Do tej pory posadzono już ponad 7,4 miliarda drzew. Kolejny cel na rok 2010 to posadzenie 12 miliardów drzew. Tak więc do dzieła! 

Kampania, realizowana jest pod patronatem laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, twórczyni Kenijskiego Pasa Zieleni, prof. Wangari Maathai oraz Jego Wysokości Księcia Monako Alberta II , jest próbą odpowiedzi na zagrożenia związane z globalnym ociepleniem, jak również na inne problemy równowagi ekologicznej, od kurczenia się zasobów wody po zanik bioróżnorodności.

“Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla – i zawierają, jak się ocenia, o 50% więcej węgla niż atmosfera. Wylesienie, z kolei, odpowiadają za przeszło 20% dwutlenku węgla produkowanego przez człowieka, na równi z innymi źródłami emisji. Drzewa odgrywają także doniosłą rolę w zaopatrywaniu ludności wiejskiej i miejskiej w rozmaite produkty i usługi, dostarczając m.in. żywności, drewna, celulozy, leków i energii, oraz przyczyniając się do ochrony żyzności ziem, zasobów wód i różnorodności biologicznej”. (UNEP News Release 2008/11 ).

“Kampania Miliarda Drzew to wezwanie UNEP do blisko 7 miliardów ludzi wspólnie zamieszkujących dziś naszą planetę, aby podjęli proste, pozytywne kroki na rzecz ochrony klimatu. Jest to podstawowy problem naszych czasów, który można pokonać tylko poprzez powszechne działanie – indywidualne i kolektywne. Jestem przekonany, że nowy cel zostanie zrealizowany – drzewo po drzewie”, stwierdził dyrektor UNEP Achim Steiner.

Let’s plant a tree for peace

W tym roku po raz kolejny będziemy sadzić drzewa w intencji pokoju na świecie. Nasze przesłanie „Let’s plant a tree for peace” dotarło już do 100 organizacji w 35 krajach świata. Na apel odpowiedzieli między innymi członkowie Fundacji Ashoka – międzynarodowej organizacji pozarządowej, promującej zjawisko przedsiębiorczości społecznej, a także organizacje ekologiczne i organizacje pracujące na rzecz praw człowieka. W wielu miejscach Święto Drzewa to nie tylko akcje sadzenia drzew, ale także różnorodne projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego, tolerancji i przeciwko rasizmowi.
Pamiętajmy, pokój jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości. Codziennie docierają do nas informacje o nieszczęściach, jakie spotykają ludzi z powodu wojen i aktów terroryzmu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili coś na znak pokoju i przeciwko przemocy.

Z przyjemnością przesyłam Państwu ostatnio opublikowany przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska Narodów (UNEP) album Billion Tree Campaign, w którym został opisany program Klubu Gaja Święto Drzewa – Drzewa dla Pokoju.
Życzę wielu sukcesów w realizacji programu Święto Drzewa i gratuluję zmobilizowania uczestników z 35 krajów na świecie do udziału w sadzeniu drzew w intencji pokoju na świecie.
Achim Steiner – zastępca sekretarza generalnego ONZ i dyrektor wykonawczy UNEP

Poniżej zamieszczamy list w języku angielskim, zachęcający do udziału w akcji sadzenia drzew na świecie. Możecie wykorzystać go organizując Święto Drzewa w swojej szkole rozsyłając go do swoich przyjaciół  czy szkół partnerskich na świecie. Zostańcie rzecznikami pokoju na świecie.

LET’S  PLANT A TREE FOR PEACE
October 10th 2010

Peace is one of the most precious of human values.  We hear each day of the misfortunes that befall people because of wars and acts of terrorism. Sometimes we think that we cannot do anything about it, but our lives depend upon the attitude we adopt. That is why it is important that we, ourselves, make a simple gesture for peace. We should also remember that peace on Earth depends on whether we are able to preserve our natural resources and environment for future generations.

Tree Day is a project that Klub Gaja has been carrying out since 2003. It is a national and international action for planting trees on October 10 every year with an accompanying program for ecological education. The project is based on local activity, primarily of the youth, as well as the representatives of various institutions, local communities, local government, business, and non-government organisations. Since 2007 Tree Day is organising in connection with UNEP “Plant for the Planet: Billion Tree Campaign”. Our initiative was presented in UNEP “The Billion Tree Campaign Album”.

In 2009 with broad public participation, we planted 78000 trees, which were entered into the UN One Billion Trees for the Planet campaign database. School students in Poland collected 377 tons of scrap paper. 42000 people participated in the program, including school children and young people from various types of educational facilities, field education centres, as well as local communities, public agencies, local governments and business.

Our message: Let’s plant a tree for peace has reached 35 countries all over the world. The trees for peace were planted in Poland, Iceland, Lithuania, the Netherlands, Czech Republic, Columbia, Great Britain, Denmark, Austria, Ireland, India, and other countries. In many places of the world, Tree’s Day does not solely mean the action of planting trees for peace, but also other numerous projects for the protection of the natural environment, co-operation, and tolerance.

Each of us can plant a Tree for Peace or help in the promotion of this idea. The easiest way to do it is to send the information, the poster or the leaflet to a befriended school, an institution, or a person in any corner of our planet. We hope that each year we shall be more numerous and we shall plant more trees! For Peace!

If you want to get Tree Day poster and leaflet in English please contact with us. Please send us also your reports of the actions, photographs, and newspaper cuttings. Our address is Klub Gaja, 43-365 Wilkowice, ul. Parkowa 10, Poland, e-mail: klubgaja@klubgaja.pl.

Klub Gaja is a leading independent civil society organization dealing with environment protection and animal rights in Poland. It was founded by Jacek Bożek in 1988. Since 2004 it has a status of an organization of public benefit.

With very best wishes,
Yours sincerely

Jacek Bożek
President Klub Gaja,
Polish Ashoka Fellow


Zbieraj makulaturę, ratuj konie

Idea akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” łączy w sobie dwa wcześniej realizowane przez Klub Gaja programy. Łączy kampanię „Zwierzę nie jest rzeczą”, w ramach której m.in. zajmujemy się problemem transportu koni na rzeź oraz program „Święto Drzewa” poświęcony ochronie i sadzeniu drzew.

Jak się w włączyć do akcji?

Bardzo prosto! Szkoły zbierają makulaturę i puszki, sprzedają te surowce, a pieniądze przesyłają na nasze konto (koniecznie z zaznaczeniem, że pochodzą z akcji „Zbieraj makulaturę ratuj konie”). W szkołach zbiórce mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, wystawy, festyny. Klub Gaja przeznacza te pieniądze na akcję ratowania koni. Każda szkoła pod koniec roku otrzyma plakat ze zdjęciem uratowanych koni. Na uratowane przez nas zwierzęta czekają już stowarzyszenia i fundacje zajmujące się hipoterapią, pomocą niepełnosprawnym czy prowadzące schroniska dla koni. Organizacje te zapewnią im dobre warunki i dożywotnią opiekę. Czytaj więcej.


Ogólnopolski Konkurs Drzewo Roku

Klub Gaja ogłasza konkurs na Drzewo Roku. To propozycja, podobnie jak Święto Drzewa, dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców.  Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Czytaj wiecej.

Konkurs Drzewo Roku został dofinansowany przez Czeską Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej oraz Państwowy Fundusz Środowiskowy Republiki Czeskiej.


AKTUALNOŚCI


20 tysięcy drzew w minutę

Paul Coleman ambasador organizacji Culture od Peace Initiative zaprosił do promocji przedsięwzięcia – zasadzenia 20 tysięcy drzew w ciągu jednej minuty – prezesa Klubu Gaja Jacka Bożka. Wydarzenie, z udziałem 40 tys. osób, będzie miało miejsce w niedzielę (12 grudnia) w Peru w Limie. Jeśli zakończy się powodzeniem zostanie wpisane do Światowych Rekordów Księgi  Guinnessa.

Przede wszystkim jednak ma zmobilizować Peruwiańczyków do podejmowania akcji zapobiegających zmianom klimatycznym, tym bardziej, że i oni odczuwają już skutki niedoboru wody związane z topnieniem lodowców. Ostatnio w tym kraju odbyła się ogromna demonstracja w sprawie wody, a nawet lokalne wojny o to dobro. Tym bardziej więc potrzebne są pozytywne działania takie jak sadzenie drzew. Szef  Klubu Gaja został poproszony o krótkie przemówienie, które będzie odtwarzane w internecie, promujące wydarzenie, a przetłumaczone także na języki: hiszpański i japoński.

Organizator akcji Paul Coleman jest  Earthwalker`em.  Misja, której się podjął, polega na okrążaniu Ziemi z przesłaniem zasadzenia 100 milionów drzew dla upamiętnienia każdego dziecka, kobiety i mężczyzny, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.  Od 1990 roku przeszedł 47,500 km i 39 krajów, i doprowadził do zasadzenia 11 350 tys. drzew. Coleman propaguje także, zbieżne z jego misją, „Święto Drzewa” Klubu Gaja. W tym roku zainaugurował je na wyspie Okinawa i ma nadzieję, że uda się je przenieść także w głąb Japonii. Podobnie jak Jacek Bożek, również otrzymał nagrodę od Mistrzyni Ching Hai.

Zobacz wypowiedź Jacka Bożka dla uczestników akcji sadzenia 20 tys. drzew w jedną minutę w Limie:


Pegaz stoi już w Krakowie! 

Dwu i pół metrowy Pegaz stanął wczoraj w ogrodzie Niepublicznego Przedszkola „Iskierka” w Krakowie zachwycając wszystkich swoją wielkością i okazałością.

W dniach 22-23 listopada 2010 roku odbyły się tu warsztaty edukacyjno-artystyczne “Pegaz, pierwszy uratowany koń”. Tworzenie rzeźby Pegaza, który jest symbolem naszej akcji na rzecz ratowania koni, a zarazem pierwszym koniem o tym właśnie imieniu, uratowanym przez nasze stowarzyszenie jest wspólnym przedsięwzięciem Klubu Gaja oraz artysty plastyka Waldemara Rudyka.

Uczestnicy warsztatów – przedszkolacy i nauczyciele – pod kierunkiem Waldemara Rudyka i członków Klubu Gaja stworzyli z gałęzi i paktyków dużą rzeźbę Pegaza. Za główny budulec posłużyły nam różnej długości gałęzie, które łączyliśmy za pomocą gwoździ i drutu. Powietrze dopełniło dzieła, wypełniając przestrzenie pomiędzy stałymi elementami, dodając całej konstrukcji lekkości.

To już czwarty Pegaz – nagroda dla najlepszych uczestników ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. W roku szkolnym 2009/2010 w ramach programu Klubu Gaja “Zbieraj makulaturę, ratuj konie” zebraliśmy 265 ton makulatury. W sumie w  akcji wzięło udział 115 placówek oświatowych. Wspólnie uratowaliśmy kolejne konie: Elstara Frycka Konińskiego, sugara, Bangkoka, Magmę i Normana.


Leci Pegaz do Krakowa 

22 listopada o godz. 9.00 w Niepublicznym Przedszkolu „Iskierka” w Krakowie (ul.Staffa 6) rozpocznie się budowa mitycznego pegaza

Dużą rzeźbę – z gałęzi, patyków i odpadów drewnianych – tworzyć będzie artysta Waldemar Rudyk wraz z  5- i 6-latkami, nauczycielami i członkami Klubu Gaja. To już czwarta oryginalna nagroda dla najlepszych uczestników ogólnopolskiego programu Klubu Gaja „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

Przedszkolaki z „Iskierki” znalazły się na drugim miejscu pod względem wielkości kwoty pieniędzy uzbieranych ze zbiórki makulatury. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (woj. wielkopolskie), która –  już po raz drugi –  zdobyła pierwsze miejsce, a wraz z nim przywilej budowy pegaza, przekazała go przedszkolakom z Krakowa.

W roku szkolnym 2009/2010 program Klubu Gaja “Zbieraj makulaturę, ratuj konie” przyniósł 265 ton makulatury zebranych przez 115 placówek oświatowych. Krakowski pegaz Klubu Gaja będzie czwartym, który stanie w Polsce. Poprzednie znajdują się: w Mysłowicach (Gimnazjum nr 3), w Wałbrzychu (Zespół Szkół Integracyjnych) i w Szczodrzykowie (Szkoła Podstawowa).

„Zbieraj makulaturę, ratuj konie” (dla szkół, przedsiębiorstw, urzędów, instytucji, osób indywidualnych) promuje nie tylko zbiórkę makulatury, ale także konkretną pomoc dla zwierząt i ludzi. Pieniądz uzyskane ze sprzedaży surowca przekazywane na konto Klubu Gaja przeznaczone są na wykup, utrzymanie i opiekę dla koni chorych, zaniedbanych, skazanych na sprzedaż do rzeźni. W ciągu 10 lat akcji KlubGaja zaadoptował już 40 koni. Niektóre z nich znalazły się  w ośrodkach hipoterapii ratując chore dzieci i dorosłych  poprzez udział w pracy terapeutycznej. Inne są w rodzinach wielodzietnych lub u indywidualnych opiekunów. Jeden z ostatnich uratowanych koni należał do kobiety, która w wyniku powodzi utraciła gospodarstwo. W tej sytuacji koń stał się zbyteczny. Szczęśliwy traf sprawił, że w tym samym czasie do stowarzyszenia zgłosił się rolnik, którego koń padł, a on nie mógł sobie pozwolić na zakup następnego. Gospodarz dostał kobyłkę Myszorkę uratowaną z powodzi.

Na zdjęciu: Budowa Pegaza w SP w Szczodrzykowie w 2009 roku.


Bliżej drzew 

W nowym roku szkolnym znów zachęcamy do podjęcia działań w ramach największego projektu edukacyjnego Klubu Gaja „Święto Drzewa”, którego partnerem strategicznym są Lasy Państwowe, a honorowym patronem – Minister Środowiska. W Szkołach i Przedszkolach staraliśmy się pokazać różnego rodzaju działania służące ochronie drzew, które placówki mogą zrealizować angażując w to najbliższe otoczenie. Omówiliśmy znaczenie drzew zarówno w lasach jak i na terenach miejskich, a także przedstawiliśmy najpopularniejsze gatunki rodzimych i introdukowanych drzew oraz sposoby ich oznaczania. Drzewa wśród, których żyjemy mają ogromne znaczenie dla naszej kultury – co przejawia się, na przykład, także w nazwach miejscowości – o czym również można posłuchać w trakcie warsztatów. Zajęcia Odbyły się Przedszkolu w Mesznej, Przedszkolu nr 244 w Warszawie, Szkole Podstawowej nr 36 w Katowicach, Szkole Podstawowej nr 30 w Warszawie, Szkole Podstawowej nr 307 w Warszawie oraz Międzynarodowej Szkole Podstawowej Meridian w Warszawie.


Drzewa na drodze do wiedzy

Każdy czytelnik Biblioteki Śląskiej w Katowicach będzie mógł odtąd obserwować drzewa zasadzone z okazji inauguracji 8. edycji „Święta Drzewa” Klubu Gaja w województwie śląskim.  Na skwerze przed wejściem głównym do biblioteki od 11 października 2010 roku pną się w górę wierzba, buk i dąb.

W Warszawie ogólnopolską inaugurację Święta Drzewa 2011 przypieczętowało zasadzenie trzech klonów czerwonych obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego. W Katowicach wszystkie drzewa wspólnie są żywym symbolem  inauguracji kolejnej edycji programu na Śląsku, a każde z osobna upamiętnia wydarzenia o wyjątkowej wadze historycznej i kulturowej. Wierzba to pamiątka Roku Chopinowskiego i 200 rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego kompozytora, dąb przypomina o obchodach 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, buk – bitwę pod Byczyną.

Drzewa zasadziły znakomitości regionu: reżyser Magdalena Piekorz, pisarz Wojciech Kuczok i dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki. Rękę specjalisty przyłożył do sadzenia Kazimierz Szabla dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, a rękę gospodarza i samorządowca – w imieniu własnym i innych samorządów z województwa śląskiego, które przyłączają się do „Święta Drzewa” – Zbigniew Podraza burmistrz Dąbrowy Górniczej. Młodzież reprezentowali uczniowie Zespołu szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, którzy biorą udział w warsztatach i wykładach związanych z rożnymi programami edukacyjnymi Klubu Gaja.

Bardzo spodobała mi się idea sadzenia drzew, to świetny pomysł na pokazanie jak bardzo ważna jest ekologia nie tylko u nas, ale na całym świecie.  To jest piękne, symboliczne i proste, bo drzewo  zawsze było, jest i będzie symbolem, i pokoju i siły przyrody. Bardzo się cieszę, że w tym uczestniczę – mówiła reżyser Magdalena Piekorz.

Nad  zasadzoną wierzbą głośno zastanawiał się Wojciech Kuczok: Drzewo to wygląda dość rachitycznie, ale skoro jest „chopinowskie” to odpowiada kruchemu zdrowiu wybitnego muzyka, który jest jej patronem. Mam nadzieję, że pięknie wyrośnie. Będziemy jej doglądać – obiecał pisarz.

Prof. Jan Malicki, który spowodował, że wśród zasadzonych drzew pojawił się buk wyjaśniał osobiste powody tej propozycji związane z faktem historycznym czyli bitwą pod Byczyną (na terenie Wyżyny Śląskiej) 24 stycznia 1588 r. Opisów bitwy, znanej także z przysłowia „Więcej stracił pod Byczyną”,  w literaturze śląskiej nie brakuje, dla pana profesora jednak data bitwy wiąże się z obroną własnego honoru i … skutecznością nauki. Jako 15- latek pokonywałem codziennie trasę między Ligotą, a Piotrowicami po drodze mijając knajpę  „Obywatelska”, w której często obrywałem jako uczeń z czerwoną tarczą. Honor nie pozwolił mi na ucieczkę, ale pewnego razu coś mnie natchnęło i znienacka zadałem pytanie: A w którym roku była bitwa pod Byczyną? To zmiażdżyło przeciwnika. Zapadła cisza, a po chwili usłyszałem: Puścić go.  I w ten sposób raz na zawsze pozbyłem się awanturników z „Obywatelskiej” – opowiadał prof. Jan Malicki.

Głównym celem prowadzonego od ośmiu lat programu „Święto Drzewa” Klubu Gaja jest aktywizacja lokalnych społeczności szkolnych i samorządowych, przedsiębiorstw, instytucji administracji państwowej, placówek naukowych i kulturalnych do sadzenia drzew oraz otaczania opieką starodrzewów, skwerów, parków, drzew cennych dla krajobrazu i ekosystemu, i drzew- pomników przyrody. Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, a patronem – Minister Środowiska. Co roku wybrane realizacje nagradzane są „Czarodziejskim Drzewem”. Tym razem wśród laureatów znaleźli się reprezentanci województwa śląskiego: Urząd Miasta w Łaziska Górnych oraz Nadleśnictwo Bielsko.

Urząd Miasta w Łaziskach Górnych zgłosił się do udziału w „Święcie Drzewa” po raz pierwszy i jest  to debiut bardzo udany!  Pierwsze drzewo obok urzędu miasta zasadził zastępca burmistrza wraz z uczniami i urzędnikami. W sumie posadzono 304 drzewa i zaangażowano 1485 osób. Gmina aktywnie zajęła się ochroną kasztanowców, angażując w to uczniów, oraz objęła opieką konserwatorską i pielęgnacyjną 17 drzew- pomników przyrody. Przebudowano także jeden z miejskich parków tak, by wyeksponować najcenniejsze przyrodniczo stare drzewa. Wzbogacono też biocenozę parkową pod kątem przyrodniczym i dekoracyjnym. Dla placówek edukacyjnych zorganizowano konkurs „Łaziskie kasztanobranie”, które przyniosło 15 ton zebranych kasztanów jako karmy dla leśnych zwierząt.

Nadleśnictwo Bielsko w 2009 r. we współpracy z Klubem Gaja  posadziło na zboczach Klimczoka w Beskidzie Śląskim 14 tys. drzew, dwa lata wcześniej – 28 tys.  pod szczytem Magury. W 2004 r. wspólnie utworzono ścieżkę edukacyjną „Kołowrót” na terenie Parku Krajobrazowego „Beskid Śląski” oraz zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Cygański Las”  obejmując najcenniejsze fragmenty północno- wschodniej części przełęczy „Kołowrót” w grupie Klimczoka. Klub Gaja ufundował również tablicę edukacyjną, która znajduje się w ogrodzie dendrologicznym przy siedzibie nadleśnictwa. W tym roku bielskie nadleśnictwo  zasadziło blisko 13 tys. świerków, modrzewi i jaworów pod szczytem Błatniej (Beskid Śląski) w Jaworzu-Nałężu.

Święto Drzewa zachęca do sadzenia drzew, ale także ochrony i opieki nad tymi, które już rosną, ponieważ  są one prostym i skutecznym sposobem zapobiegania zmianom klimatycznym. Dlatego w tym roku w ramach programu Klub Gaja wydał informator „Chroń klimat – co Ty możesz zrobić” (do pobranie na: http://www.klubgaja.pl/_pliki/broszura_chron_klimat.pdf) oraz ogłosił konkurs na Drzewo Roku (regulamin na: http://www.klubgaja.pl/_pliki/drzewo_roku_regulamin.pdf.)

Konkurs jest  propozycją, podobnie jak „Święto Drzewa”, dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot obywatelskich. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Zapraszamy !

Relacja ze Święta Drzewa w Katowicach:

http://www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/318698,magdalena-piekorz-i-wojciech-kuczok-wsadzili-swoje-dziecko,id,t.html?cookie=1


Inauguracja Święta Drzewa

Święto Drzewa zachęca do sadzenia drzew, ale także ochrony i opieki nad tymi, które już rosną, ponieważ  są one prostym i skutecznym sposobem zapobiegania zmianom klimatycznym. Realizacja programu jest drogą edukacji od fizycznej pracy potrzebnej przy sadzeniu drzewa do przekazania wiedzy na temat zmian klimatycznych na Ziemi. W tym roku w ramach programu Klub Gaja wydał informator Chroń klimat – co Ty możesz zrobić, który może trafić do wielu bibliotek.

Po wspólnym zasadzeniu trzech klonów na Polu Mokotowskim oraz rozdaniu nagród Czarodziejskiego Drzewa i Pegaza w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniu 8 października 2010 roku, juz 9 października odbyły się kolejne wydarzenia w ramach Święta Drzewa.

Pod Warszawą dzięki współpracy z Lasami Państwowymi odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez LeasePlan Polska, gdzie partnerzy programu zasadzili ponad 2 tysiace drzew – dębów, lip i sosen.

W Dopiewie z okazji Święta Drzewa braliśmy udział w festynie zorganizowanym przez Urząd Gminy Dopiewo. Podczas tego wydarzenia prezentowaliśmy stoisko informacyjne. Odbył się także konkurs o drzewach oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, w których to brali udział uczniowie szkół z terenu gminy. Wójt Gminy Dopiewo Andrzej Strażyński zasadził symboliczne drzewo w pobliżu Urzędu Gminy.

W Ząbrowie pod Kołobrzegiem zasadzono 60 drzew na 60-lecie Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Kołobrzegu. W czasie uroczystosci nagrodzony został przez władze wojewódzkie szef firmy TROTON Jan Wołejszo.

Dzisiaj, 11 października 2010 roku o godz. 16.30 zostaną zasadzone drzewa przed Biblioteką Śląską w Katowicach i odbedzie się inauguracja Święta Drzewa na Śląsku.

Piknik rodzinny firmy LeasePlan

Sadzenie drzew w Ząbrowie i Dopiewie


Klony zainaugurowały Ósme Święto Drzewa

Alicja Kapuścińska wraz z córką, aktorka Julia Pietrucha, laureaci i partnerzy programu „Święto Drzewa”, wiceprezydent m.st. Warszawy Andrzej Jakubiak i Klub Gaja wspólnie zasadzili drzewa na Polu Mokotowskim w stolicy. Trzy klony stanęły obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego, a żona pisarza zapewniła, że byłby on zadowolony z kolejnych drzew przy ulubionej trasie codziennych spacerów. Dlatego drzewko, najbliższe ścieżce pisarza, spontanicznie ochrzczono „Drzewem Kapuścińskich”.

Ojcem chrzestnym pierwszego sadzonego drzewa stał się wiceprezydent m.st. Warszawy Andrzej Jakubiak: Cieszę się, że sadzimy czerwone klony, bo to bardzo piękne drzewa. I cieszę się, że drzew w Warszawie przybywa. Natomiast martwią mnie przydrożne lipy marniejące z roku na rok, na skutek środków wysypywanych na drogi podczas zimy. Tym bardziej warto więc dbać o miejsca gdzie drzewom nic nie zagraża. Już niedługo Pole Mokotowskie będzie parkiem, bo zależy nam na tym, żeby stolica była miejscem nie tylko pełnym propozycji kulturalnych, ale także tych związanych z rekreacją, odpoczynkiem i zielenią.

Laureaci wszystkich nagród Klubu Gaja (Zaczarowanych Drzew i Pegazów) mogli zasadzić drzewo wraz z aktorka Julią Pietruchą.

Julia Pietrucha: O sadzeniu drzew słyszałam jako dziecko, dlatego fajnie jest teraz samemu brać w tym udział i muszę przyznać robię to pierwszy raz w życiu. W tym wypadku kiedy sadzimy tak symbolicznie dobrze, że towarzyszy temu takie zainteresowanie medialne. Kiedy akcja zostanie rozpropagowana i nagłośniona będzie przynosiła prawdziwe owoce. Przecież sama jestem przykładem takich działań. Dopiero od niedawna zaczęłam pomagać schronisku dla dzikich zwierząt w Mikołowie i angażować się w inne akcje społeczne. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje jednostkowe działanie niewiele zmieni, ale to, że się o tym mówi publicznie może zachęcić innych i przynieść jakiś większy efekt. Chciałabym dawać przykład innym. Z drugiej strony trzeba też przyznać, że coraz więcej osób z mojego pokolenia interesuje się ekologią. Najważniejsze, że ludzie zaczynają dbać o swoje najbliższe otoczenie. Nie wszystkich przecież stać na to, by stanąć na czele jakieś fundacji czy stowarzyszenia.

Trzecie drzewo, które wraz z córką zasadziła Alicja Kapuścińska zostało ochrzczone mianem „Drzewa Kapuścińskich”.

Alicja Kapuścińska: Jestem wzruszona, bo jest to dla mnie szczególne miejsce – ścieżka, którą mój mąż latami chodził na spacery, a przedtem, mieszkał tu w tym białym domku, który ocalał podczas budowy Biblioteki Narodowej. Wraz z Ryszardem mieszkaliśmy blisko stąd. Co rano przychodził tutaj, żeby się zregenerować, przemyśleć to, nad czym będzie pracował. Nabierał energii na cały dzień, uciekając tu przed hałasem miasta. Z drugiej strony to było dla niego miejsce związane z dzieciństwem: tu mieszkał tuż po wojnie, tu grał z kolegami w piłkę… Kiedy zaproszono mnie do udziału w inauguracji „Święta Drzewa” w tym miejscu natychmiast się zgodziłam.

Jestem ogromną zwolenniczką zieleni i drzew, i z bólem serca obserwuję wszystkie wycinki. Przecież można usunąć tylko zeschłą gałąź, dlaczego od razu całe drzewo? Niech ono rośnie, niech daje cień i ciszę. Myślę, że brakuje wychowywania w szacunku do przyrody, która powinna być bliska człowiekowi. Nowoczesne rozwiązania fascynują, ale przynoszą krótkotrwałe korzyści, a drzewa rosną i pozostają. Mąż wspominał, że idąc tędy wśród wysmukłych topoli przypominał sobie swoje dzieciństwo gdy te drzewa sadzono. To były cieniutkie witki, patyczki, a jak urosły przez te kilkadziesiąt lat! Dla niego to był wielki dowód, że warto było sadzić, bo powstało coś wspaniałego, jestem tego samego zdania.

Przed sadzeniem odbyła się konferencja prasowa oraz uroczystość wręczenia nagród „Czarodziejskiego Drzewa” i „Pegaza” autorom i uczestnikom najciekawszych realizacji programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”. Podczas wydarzenia zostały wręczone także certyfikaty dla partnerów programu “Święto Drzewa” oraz wyróżnienia PRO BONO dla Ziemi. Prezes Klubu Gaja Jacek Bożek powiedział, że głównym celem rozwijanej od ośmiu lat inicjatywy jest pogłębianie społecznej świadomości o zależności pomiędzy życiem człowieka, a przyrodą. „Sadząc drzewa właściwie dotykamy przyrody i to może najbardziej uzmysłowić nam, jak jesteśmy od niej uzależnieni. – powiedział Jacek Bożek.

Partnerem strategicznym realizowanego od 2003 r. „Święta Drzewa” są Lasy Państwowe.  Każda akcja edukacyjna zasługuje na podziękowanie. W wypadku akcji sadzenia drzew nie chodzi o jej rozmiary lecz o ideę. Warto się bowiem dobrze zastanowić gdzie posadzić drzewo i po co. Jak to zrobić by łączyło ono ludzi, a nie dzieliło, nie budziło kontrowersji. Trzy klony dziś sadzone na pewno będą łączyć ludzi swoim pięknem – stwierdził Grzegorz Furmański, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Podobnie jak w ubiegłym roku Święto Drzewa w stolicy zostało objęte honorowym patronatem prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz- Waltz. Władze miasta jako gospodarz terenu zaproponowały miejsce inauguracji wskazując właśnie na Ścieżkę Ryszarda Kapuścińskiego. Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy: Jestem emocjonalnie związany z Polem Mokotowskim, ponieważ to zielone płuco Warszawy obserwuję od 30 lat. Dziś nie chodzi tylko o zasadzenie tu kolejnych drzew lecz o nagłośnienie potrzeby rozważnego sadzenia, bo miejsca nie mogą być przypadkowe, a posadzone rośliny trzeba doglądać i pielęgnować.

Szef Klubu Gaja podkreślał także, że rozmiary akcji sadzenia w ramach „Święta Drzewa” podawane w liczbach nie są najważniejsze, ponieważ przewyższa je wartość nie do oszacowania – rosnąca świadomość ekologiczna, a przede wszystkim ogromne zaangażowanie społeczne, którym cechują się wszyscy uczestnicy i koordynatorzy święta organizujący je w całej Polsce. W 7. edycji przesłanie programu trafiło do ponad 40 tys. osób, a drzew zasadzono blisko 79 tysięcy. Realizacje nagrodzone „Czarodziejskim Drzewem” pokazują jak bardzo różnią się podejmowane inicjatywy, od ogromnego pikniku dla pracowników (firma LeasePlan Fleet Management Polska) poprzez m.in. sadzenie drzew w pasie drogowym (Gimnazjum nr 1 i leśnictwo w Izdebkach), objęcie opieką konserwatorską drzew- pomników przyrody (Urząd Miasta w Łaziska Górnych); sadzenie drzew na ogólnodostępnym placu zabaw (XIV Drużyna Harcerska w Wycisłowie); po kameralne spotkanie pod Drzewkiem Szczęścia i leśnym koncertem na trąbkę (Nadleśnictwo Kudypy). Największą liczbę drzew – 16 tys. –  posadzili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim.

Klub Gaja, z którym współpracujemy od ponad pięciu lat jest naszym największym natchnieniem pod względem edukacji ekologicznej w firmie i jej działań proekologicznych. Razem zasadziliśmy 16 tys. drzew. Zaraziliśmy tym setki innych osób. Od dwóch lat organizujemy pikniki weekendowe z sadzeniem drzew, a dzięki wizycie Jacka Bożka w Indiach pomysł został przekazany do naszej indyjskiej spółki  – opowiadał  Sławomir Wontrucki prezes LeasePlan Fleet Management Polska.

Nasza szkoła jest maleńka, to tylko setka uczniów, ale w program edukacyjny Klubu Gaja włączyli się wszyscy. Ponieważ działania podejmujemy poza lekcjami tym bardziej trzeba podkreślić zaangażowanie nauczycieli. Współpracujemy z nadleśnictwami. Pod naszą lipą na terenie obok szkoły odbywają się spotkania okolicznościowe nie tylko placówki, ale i społeczności lokalnej – opowiadała  Maria Sudoł  dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipinkach.

Dzieci naprawdę przeżywają sadzenie drzew. Starsze uczennice potrafią wskazać dokładnie te drzewa, które zasadziły mówiąc, że to ich praca – wyjaśniała Elżbieta Pempuś nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Izdebkach. Drzewa w Izdebkach sadzone w pasie drogowym to także konkursy na rozpoznawanie drzew, wspólne ognisko i inne atrakcje, które przyciągają do akcji. Najważniejsze, że sami kierowcy mogą dostrzec efekty tego działania. Sadzimy świerki, które powstrzymują śnieg i wiatr, i zimą w tym miejscach drogi nie są zasypywane śniegiem z pól – wyjaśnia leśniczy Mieczysław Barć. O działaniach młodych powstał film, który emituje Brzozowski Portal Internetowy. Zapał uczniów naprawdę mnie zachwycił, chciałem to utrwalić – komentuje Jacek Pempuś właściciel i szef portalu.

Coraz częściej „Świętem Drzewa” udaje się zainteresować lokalny samorząd, który nie tylko życzliwie przygląda się akcji, ale bierze na siebie formalne zobowiązania. Szkoła Podstawowa w Nądni otoczona lasami z każdej strony zaangażowana w akcje ekologiczne przez wiele lat współpracowała z miejscowym Referatem Ochrony Środowiska. Zależało nam jednak na pozyskaniu całej gminy, całego urzędu – opowiadają dyrektorka szkoły Magdalena Boch i koordynatorka programu Ewelina Andruszko. To szkoła doprowadziła do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, na której pokazano m.in. filmy dokumentujące dzikie wysypiska, program i działalność Klubu Gaja. Wynikiem sesji było podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy. Chodzi nam o kompleksową edukację całej społeczności tym bardziej, że widzimy jak mieszkańcy podpatrują szkołę, jak na przykład, dzięki nam zaczęli segregować śmieci – mówi E. Andruszko.

Jednym z samorządów, który z własnej inicjatywy zainteresował się „Świętem Drzewa” jest Urząd Miasta w Łaziskach Górnych. Łaziska Górne to bardzo duże skupisko przemysłowe. Wydaje się, że w przypadku takiego miasta trudno mówić o edukacji ekologicznej i może właśnie dlatego zadbano tu o to, co już jest lecz wymaga opieki i pielęgnacji. Statuetka „Czarodziejskiego Drzewa” Klubu Gaja została przyznana za objęcie opieką 17 drzew- pomników przyrody. Urząd zadbał także o nasadzenia nowych drzew. Pierwsze drzewo – obok magistratu – zasadził zastępca burmistrza wraz z uczniami i urzędnikami. W sumie posadzono 304 drzewa i zaangażowano 1485 osób. Gmina aktywnie zajęła się ochroną kasztanowców oraz objęła opieką konserwatorską i pielęgnacyjną 17 drzew- pomników przyrody. Przebudowano także jeden z miejskich parków tak, by wyeksponować najcenniejsze przyrodniczo stare drzewa. Wzbogacono też biocenozę parkową pod kątem przyrodniczym i dekoracyjnym. Zorganizowano konkurs „Łaziskie kasztanobranie”, które przyniosło 15 ton zebranych kasztanów jako karmy dla leśnych zwierząt.

Wychowałam się, jak tu się u nas mówi, pod kominem, bo w dzielnicy przemysłowej Kopanina gdzie jest elektrownia, i kopalnia, i huta. Myślę, że wizerunek Łazisk określanych jako „wrota piekieł” zmienia się. W ubiegłym roku otrzymaliśmy tytuł „Eko Gminy” od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagroda od Klubu Gaja motywuje do dalszej pracy. Chciałabym zmienić obraz samego wydziału ochrony środowiska, aby stał się przyjazny dla mieszkańców, inspirujący, a nie tylko odbierający skargi od roszczeniowych petentów. Dużą zaletą programu „Święto Drzewa” Klubu Gaja jest jego ciągłość, możliwość kontynuacji; nie opiera się na akcyjności i jednokrotnym działaniu – mówi  Iwona Gejdel naczelniczka Wydziału ochrony Środowiska w Łaziska Górnych.

Podczas uroczystości w Bibliotece Narodowej w Warszawie specjalną nagrodę „Czarodziejskiego Drzewa” za wieloletnią współpracę otrzymało Nadleśnictwo Bielsko. Nasza współpraca jest coraz lepsza. Jeśli są sytuację, które mogę dokładnie poznać zdarza się, że staję w obronie ekologów, bo uważam, że niektóre ich przedsięwzięcia są naprawdę bardzo dobre. Czasami są sprawy, które wymagają kompromisu  i po tylu latach współpracy widzę, że dla nich zasady związane z ochroną przyrody i zrównoważonych rozwojem są rzeczywiście priorytetowe – ocenił Hubert Kobarski nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko.

Program „Święto Drzewa” Klubu Gaja to także zbiórki makulatury pod hasłem „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.  W roku szkolnym 2009/2010 przyniosły one w sumie 265 ton makulatury. Dochód ze sprzedaży surowca przekazywany Klubowi Gaja wykorzystywane jest na zorganizowanie domu adopcyjnego i opieki dla wymagających tego, wykupywanych przez Klub Gaja, koni.

Placówki edukacyjne biorące udział w Święcie Drzewa starają się zainteresować programem najbliższe otoczenie. Szkoła bierze udział w programie od początku czyli od 8 lat. Sadzimy drzewa, ale także staramy się pobudzić społeczność lokalną. Ostatnio na drzewach na osiedlu wokół szkoły dzieci powiesiły ich wizytówki i przechodnie mogli odczytać jakie drzewa mijają codziennie na swojej drodze do domu. Żeby pokazać dzieciom więź człowieka z drzewem i drzew ze zwierzętami organizujemy lekcje  plenerowe w Powsinie i Łazienkach Królewskich oraz warsztaty o drzewach. Mieszkańców pobliskiego osiedla zachęciliśmy także do udziału w zbiórce makulatury przyjmując zbierany przez nich surowiec. Te ideę przekazaliśmy także do najbliższego  przedszkola. Dla nas akcje Klubu Gaja są bardzo cenne, bo integrują lokalną społeczność – relacjonowała Teresa Szewczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 307 w Warszawie.

Nagroda Pegaza po raz drugi została przyznana Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie za największą kwotę ze zbiórek makulatury, którą uczniowie przekazali na ratowanie koni. Do szkoły trafiła więc statuetka Pegaza, ale warsztaty rzeźbiarskie z artystą Waldemarem Rudykiem szczodrzykowska szkoła wspaniałomyślnie oddała dzieciom z Przedszkola Niepublicznego „Iskierka” w Krakowie, które zdobyły drugie miejsce w akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. W ten sposób kilkumetrowy pegaz z gałęzi, patyków i drewnianych odpadów stanie w Krakowie.

konferencja prasowa

uczennice ze SP w Lipinkach

Jacek Bożek i z-ca dyrektora

generalnego LP Grzegorz Furmański

wiceprezydent m.st. Warszawy

Andrzej Jakubiak

Julia Pietrucha i nagrodzeni

w programie Święto Drzewa

Alicja Kapuścińska

Certyfikaty dla partnerów programu Święto Drzewa

Lasy Państwowe
za wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

Partnerstwo dla Klimatu
za wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

United Nations Environmental Programme (UNEP) – Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska
za wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

Ashoka
za wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

LeasePlan
za posadzenie 5 tysięcy drzew oraz  wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

Troton
za posadzenie 4 tysięcy drzew oraz wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

Eco Service
za posadzenie 2 tysięcy drzew oraz wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

Michelin Polska S.A
za posadzenie 1464  drzewa oraz wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

PMA Inwestycje Energooszczędne. Łukasz Dembski
za posadzenie 93 drzewa oraz wsparcie Programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa

Laureaci nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2010 Klubu Gaja

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim (woj. mazowieckie)
za posadzenie największej liczby drzew i krzewów – 16 tysięcy

Jedenaście tys. drzew (sosna, dąb, klon) na powierzchni ok. 1,40h posadzono na terenie miejscowości Petrykozy.
Pięć tys. drzew i krzewów (śliwa, grusza, modrzew, sosna, dereń, jarząb, klon, jawor, trzmielina, karagana, bez czarny, klon) na powierzchni ok. 1h posadzono w w miejscowości Ciachcin tworząc tzw. remizy śródpolne, które zapewniają korzystne warunki osłonowe i żerowe dla zwierząt dziko żyjących. W realizację założeń programu Święto Drzewa placówka zaangażowała:Nadleśnictwo Płock, Leśnictwa: Sikórz, Drobin, Gozdowo; Urząd Marszałkowski w Płocku, Urząd Gminy Bielsk, Koło Łowieckie „Kniaź,” społeczność lokalną, emerytowanych nauczycieli, rodziców.
Oprócz sadzenia drzew zorganizowano: sprzątanie leśnej ścieżki dydaktycznej w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.
Mianem „Drzewa – świadka historii” uczniowie wyróżnili Dąb Papieski koło Bazyliki Katedralnej Najświętszej Maryi Panny w Płocku, który jest wyhodowany z nasion najstarszego polskiego dębu „Chrobry” poświęconych przez Jana Pawła II.
Na terenie szkoły zasadzono trzy dęby jako „Drzewa dla pokoju”.

LeasePlan Fleet Management Polska
za posadzenie 3150 drzew podczas pikniku rodzinnego pracowników firmy

Drzewa posadzono na terenie i przy współpracy Nadleśnictwa Chojnów, które znajduje się w obrębie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.  Spółka LeasePlan Fleet Management (Polska) to część globalnego koncernu LeasePlan Corporation N.V., światowego lidera wśród firm zarządzania flotami samochodowymi. Na polskim rynku działa od roku 2001 i zarządza flotą ponad 15 tys. samochodów, dla ponad 600 klientów. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów spośród zrzeszonych w tej organizacji firm LeasePlan posiada największy, bo 17% udział w rynku wyłącznego zarządzania oraz wynajmu długoterminowego. LeasePlan wyznacza nowe trendy w branży CFM (Car Fleet Management) – m.in. rozwiązanie ekologiczne dla flot – GreenPlan, za które spółka została uhonorowana nagrodą „Hybrydy Flotowej” w plebiscycie Wizjonerzy Rynku Motoryzacyjnego 2007. W 2009 r.  LeasePlan Fleet Management otrzymał nagrodę „Czarodziejskie Drzewo” za posadzenie 6 tys. drzew w ramach „Święta Drzewa” .

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Centrum Edukacji Ekologicznej (woj. świętokrzyskie)
za zaangażowanie wszystkich gminnych placówek oświatowych – ponad 2,7 tysiąca uczestników

Centrum zaangażowało w program  „Święto Drzewa” wszystkie placówki oświatowe w gminie: 9 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, do których w sumie uczęszcza 8 tys. uczniów i przedszkolaków. W każdej placówce powołano koordynatorów ds. edukacji ekologicznej. W sumie posadzono 2 tys. drzew, krzewów i roślin ozdobnych; zorganizowano pikniki i akcje edukacyjno- ekologiczne.

Nadleśnictwo Kudypy (woj. warmińsko- mazurskie)
za wielostronna współpracę oraz założenie Drzewko Szczęścia

Do Święta Drzewa w Leśnym Arboretum w Kudypach (Nadleśnictwo Kudypy RDLP w Olsztynie) włączyło się Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu Las Kudypski wraz z Caritasem Archidiecezji Warmińskiej opiekującym się Hospicjum w Olsztynie.  Sadzonkę orzecha szarego zasadzono jako Drzewko dla pokoju. Przy okazji  utworzono także kolejne Pole nadziei sadząc wokół Dębu Papieskiego cebulki żonkili – symbol nadziei dla ludzi przebywających w hospicjum. Uroczystości uświetnił koncert artysty trębacza Piotra Jankowskiego z Gdańska w pięknej scenerii warmińskiego lasu. Wspólne ognisko, z konkursami wokół Drzewka szczęścia, na którym zawieszano wypisane życzenia zakończyło spotkanie. Wśród uczestników panuje przekonanie że w tym dniu wszelkie życzenia i marzenia spełniają się. Informacje o obchodach odnotowały media: TVP, Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska.

Urząd Miasta w Łaziskach Górnych (woj. śląskie)
za objęcie opieką 17 pomników przyrody

Udany debiut w programie. Pierwsze drzewo obok urzędu miasta zasadził zastępca burmistrza wraz z uczniami i urzędnikami. W sumie posadzono 304 drzewa i zaangażowano 1485 osób. Gmina aktywnie zajęła się ochroną kasztanowców oraz objęła opieką konserwatorską i pielęgnacyjną 17 drzew- pomników przyrody. Przebudowano także jeden z miejskich parków tak, by wyeksponować najcenniejsze przyrodniczo stare drzewa. Wzbogacono też biocenozę parkową pod kątem przyrodniczym i dekoracyjnym. Zorganizowano konkurs „Łaziskie kasztanobranie”, które przyniosło 15 ton zebranych kasztanów jako karmy dla leśnych zwierząt.

Gimnazjum nr 1 w Izdebkach i Leśnictwo Izdebki (woj. podkarpackie)
za wieloletnią współpracę i pomysł sadzenia drzew w pasie drogowym

Szkoła, uczestniczyła w święcie po raz 5;  tak jak w poprzednich edycjach, i tym razem, zasadziła drzewa (200 sadzonek) w pasie drogowym na tzw. serpentynach. Placówka zaprosiła do udziału Brzozowski Portal Internetowy, który przygotował relację filmową z wydarzenia dostępną w internecie.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach (woj. warmińsko- mazurskie)
za konsekwencję w działaniach i objęcie ochroną pomnikową lipy – Lipinianki Julianki

Placówka zasadziła 2 tys. buków, w tym „Drzewo dla pokoju”, a dorodną lipę w centrum terenu przy szkole udało się wpisać do rejestru pomników przyrody. Lipa ma swoje imię –  Lipinianka Julianka – wybrane w konkursie. Zabiegi o uznanie jej przez radę gminy za pomnik przyrody trwało aż dwa lata. Uczniowie zaangażowali się także zbiórkę bukwi (nasion buka) . Jest to wyjątkowo żmudna i ciężka praca (…) Na kolanach staraliśmy się jednak uczciwie wykonać zadanie (…) – napisano w sprawozdaniu. Bukwi zebrano 10 kilogramów!

XIV Drużyna Harcerska w Wycisłowie (woj. wielkopolskie)
za zaangażowanie społeczności lokalnej i wspólne sadzenie drzew na placu zabaw

Harcerze pozyskali do współpracy mieszkańców Wycisłowa, Ochotniczą Straż Pożarną i sołtysa. Drzewa i krzewy zasadzono na placu zabaw tworzonym przez gostyńskie stowarzyszenie „Dziecko” dzięki Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Informacje o działaniach pojawiły się na trzech portalach i w ABC Gostyńskim.

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w Mrągowie (woj.warmińsko- mazurskie)
za wielostronną współpracę w ramach programu Święto Drzewa

Święto Drzewa przygotowano po raz trzeci w ramach Forum Ochrony Przyrody Mazurskiej. Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie  Edukacji Ekologicznej i Kulturalne Święto wsparły Zielone Dzieciaki Zosi Wojciechowskiej, Mazurski Park Krajobrazowy z Krutyni, Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie i Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.  Sadzeniu klona, zafundowanego przez firmę Remondis, towarzyszyła orkiestra dęta z Mrągowa. Muzycy odegrali hymn Unii Europejskiej i pomogli posadzić drzewo, które w symboliczny  sposób zostało objęte przez dzieci dłońmi. Specjalne drzewko dla pokoju – jesiona wyniosłego – otrzymała 10 Leśna Drużyna Harcerska. W tym dniu zorganizowano także wystawę i warsztaty.

Szkoła Podstawowa w Nądni (woj. wielkopolskie)
za współpracę i podpisanie układu partnerskiego o współpracy z Urzędem Miejskim w Zbąszyniu

Szkoła podjęła współpracę z Urzędem Gminy Zbąszyń, Nadleśnictwem Wolsztyn, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zbąszyniu, rodzicami i mieszkańcami wsi: Nądnia, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś, a także ze wszystkimi szkołami z terenu Gminy Zbąszyń. Współpracę pomiędzy szkołą i Urzędem Miejskim przypieczętowano podpisaniem układu partnerskiego o współpracy. Jej zakres obejmował: posprzątanie przez uczniów terenów zielonych jako przygotowanie miejsca dla drzewka, powierzenie opieki nad drzewem i skwerem Zakładowi Gospodarki Komunalnej, uroczyste zasadzenie na terenie miasta Zbąszyń Drzewa Pokoju i prelekcję nt. ochrony drzew w Zbąszyńskim Ośrodku Kultury. Zgodnie z porozumieniem w sali rady miejskiej zbąszyńskiego ratusza odbyła się debata środowiskowa z udziałem miejskich radnych. Przy miejskich Łazienkach posadzono sadzonkę Dębu Chrobrego.

Zespół Szkół w Lelkowie
za wspólne posadzenie drzew z rodzicami wokół kościoła i cerkwi

200 świerków i sosen zasadzono i przy cerkwi, i przy kościele, wspólnie z rodzicami. Przedtem dzieci przemaszerowały w kolorowych nakryciach głowy,a zatem:  (…) nie mogły przejść przez naszą miejscowość niezauważone. Nasi uczniowie byli bardzo zaangażowani podczas sadzenia drzew, było to dla nich nowe doświadczenia. – napisano w sprawozdaniu. Posadzono również „Drzewo dla pokoju”.

Specjalna nagroda Czarodziejskiego Drzewa Klubu Gaja

Nadleśnictwa Bielsko (woj. śląskie)

za wieloletnią współpracę w ramach programu Święto Drzewa

W 2009 r. nadleśnictwo dzięki pomocy Klubu Gaja posadziło na zboczach Klimczoka w Beskidzie Śląskim 14 tys. drzew na zboczach Klimczoka, dwa lata wcześniej – 28 tys.  pod szczytem Magury. W 2004 r. wspólnie utworzono ścieżkę edukacyjną „Kołowrót” na terenie Parku Krajobrazowego „Beskid Śląski” oraz zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Cygański Las”  obejmując najcenniejsze fragmenty północno- wschodniej części przełęczy „Kołowrót” w grupie Klimczoka. Klub Gaja ufundował również tablicę edukacyjną, która znajduje się w ogrodzie dendrologicznym przy siedzibie nadleśnictwa. W tym roku Nadleśnictwo Bielsko dzięki środkom zorganizowanym przez Klub Gaja sadzi drzewa pod szczytem Błatniej (Beskid Śląski) w Jaworzu- Nałężu (w dolinie potoku Jasionka). W sumie posadzonych zostanie ponad 10 tys. świerków, modrzewi i jaworów.

Laureat nagrody Pegaza 2010 Klubu Gaja

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (woj. wielkopolskie)

To już drugi Pegaz dla Szczodrzykowa. Pierwszego szkoła zdobyła w ubiegłym roku. Oprócz statuetki przed wyróżnioną nią placówką Klub Gaja, artysta Waldemar Rudyk i uczniowie stawiają rzeźbę pegaza wykonaną z drewnianych odpadów, patyków i wikliny. Tym razem szkoła w Szczodrzykowie, przed którą drewniany pegaz już stoi, podzieliła się wyróżnieniem i rzeźba budowana będzie przed Przedszkolem „Iskierka” w Krakowie, które również zbierało makulaturę.

Ze względu na liczbę uczniów oraz możliwości magazynowania zużytego papieru szkoły nie mogą ze sobą rywalizować pod względem zebranego surowca. Są jednak takie, które w akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie biorą udział wytrwale od lat i tym przyznaliśmy Złote Pegazy.

Laureaci nagrody Złotego Pegaza 2010 Klubu Gaja

Szkoła Podstawowa nr 307 w Warszawie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Legionowie

TNT Express Worldwide Poland

Ta międzynarodowa firma kurierska została laureatem nagrody Pegaza w ubiegłym roku. Współpraca firmy z Klubem Gaja jako przykład dobrej praktyki został zapisany w rocznym raporcie ( za 2008 r.) Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyróżnienia Pro Bono dla Ziemi Klubu Gaja

Praca Klubu Gaja i realizacja hasła: Pomagamy, ratujemy, chronimy nie byłaby możliwa bez życzliwości wielu środowisk, szczególnie tych twórczych i opiniotwórczych.  Wyróżnienia Pro Bono dla Ziemi są symboliczną formą złożenia podziękowań za bezinteresowność, pracowitość i otwartość.

Telewizja Bielsko
za wieloletnią współpracę i upowszechnianie programów Klubu Gaja

Telewizja Polska Oddział Opole
za nieodpłatną emisję spotów programów: Święto Drzewa i Zaadoptuj rzekę

Clos Brothers laboratorium reklamy
za pomoc w kampanii 1% dla OPP Klub Gaja


Świąteczne chwile wśród drzew

Aktorki: Maria Seweryn i Julia Pietrucha oraz wdowa po wybitnym pisarzu Ryszardzie Kapuścińskim – Alicja Kapuścińska wraz z córką Rene Meisner i Klubem Gaja posadzą w Warszawie drzewa inaugurując w całej Polsce 8. edycję „Święta Drzewa”. W ubiegłym roku program „Święto Drzewa” w sadzenie, ochronę i pielęgnację drzew zaangażował 42,6 tys. uczestników, zasadzono 78,6 tys. drzew.

Zasadzenie trzech klonów – tuż obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim poprzedzi gala w Bibliotece Narodowej podczas, której Klub Gaja wręczy nagrody Czarodziejskiego Drzewa i Pegaza, dla najciekawszych i największych realizacji programu „Święto Drzewa” oraz programu „Zbieraj Makulaturę, ratuj konie”. Ten ostatni dał wynik w postaci 377 ton zebranej makulatury. Pieniądze ze sprzedaży surowca pomogły w adopcji kolejnego konia. W ciągu 10 lat Klub Gaja wraz z wolontariuszami, placówkami edukacyjnymi i darczyńcami zaopiekował się 40 końmi.

Więcej na: http://www.klubgaja.pl/swieto_drzewa/

Program „Święto Drzewa” dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat przyjął Minister Środowiska oraz Prezydent m.st. Warszawy. Swój udział w uroczystym sadzeniu drzew w Warszawie zapowiedzieli także: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju Henryk Jacek Jezierski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan oraz wieloletni partnerzy programu LeasePlan, Troton, Eco Service i Ashoka.

Po raz pierwszy inauguracja „Święta Drzewa” odbędzie się także – po Warszawie – w Katowicach. 11 października (w poniedziałek) przed Biblioteką Śląską dęba, buka i wierzbę sadzić będą reżyserka Magdalena Piekorz, dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki,  dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Kazimierz Szabla, prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz pisarz Wojciech Kuczok. Zapraszamy!


Święto Drzewa pod Błatnią 

W ramach programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” Nadleśnictwo Bielsko i Klub Gaja oraz partnerzy programu zasadzili wspólnie w Beskidach prawie 13 tysięcy drzew. Drzewa – po kilka tysięcy świerków, jodeł i jaworów – sadzono w dolinie potoku Jasionka w Jaworzu- Nałężu. To właśnie tu znajdują się jedne z najdorodniejszych skupisk buków w Polsce.

Leśnikom zależy jednak, aby lasy w Beskidach wróciły do jak najbardziej naturalnego stanu i zamiast skupisk jednego gatunku rosły tu lasy mieszane. Tylko takie mogą najlepiej ustrzec się katastrofy jaka dotknęła beskidzkie świerczyny.  Osłabione, narażone na liczne choroby, atakowane przez owady i grzyby usychają i jako źródło chorób stanowią zagrożenie dla sąsiednich drzew. Rozwiązaniem zastosowanym przez leśników jest ich wycinka i nasadzanie nowych drzew innych gatunków. Sadzonki w Jaworzu- Nałężu umieszczono właśnie na terenie po wycince schorowanych  świerczyn.

W ubiegłym roku Klub Gaja i Nadleśnictwo Bielsko posadzili wspólnie 14 tysięcy nowych drzew pod Klimczokiem, a dwa lata wcześniej – 28 tysięcy drzew pod Magurą. Podczas tegorocznej ogólnopolskiej inauguracji 8. edycji Święta Drzewa w Warszawie Nadleśnictwo Bielsko zostało uhonorowane Nagrodą specjalną „Czarodziejskiego Drzewa” za wieloletnią współpracę.

Podczas zeszłorocznej realizacji „Święta Drzewa” w Polsce zasadzono 78,6 tys. drzew, a idea programu dotarła do ponad 42 tys. osób. Wynik ten dopisano do kampanii “Miliard Drzew dla Planety” Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.


Sadźmy drzewa dla klimatu

Od ośmiu lat Klub Gaja prowadzi program edukacji ekologicznej Święto Drzewa, którego głównym przesłaniem jest sadzenie, pielęgnacja i ochrona drzew będących najlepszym i najprostszym sposobem zapobiegania skutkom zmian klimatycznych. W tym roku Święto Drzewa Klubu Gaja zbiega się z ogólnoświatową akcją „10/10/10 Global Work Party”.

Tytułowe dziesiątki to oczywiście data: 10 października 2010 roku. Organizatorzy pragną by w tym dniu każdy człowiek na swój sposób wyraził troskę o zapobieganie zmianom klimatycznym, aby zrobił coś z myślą o tym, począwszy od posprzątania ogródka, a skończywszy na spotkaniu z lokalnymi politykami. Powinnością obywateli jest rozmawiać i domagać się od osób odpowiedzialnych w państwie – na wszystkich poziomach sprawowania rządów – by podejmowali kroki zmierzające do zapobiegania zmianom klimatycznym, by zdawali społeczeństwu relację z tego co zostało zrobione i jakie kolejne działania zostaną podjęte. Czas nagli.

Sadzenie drzew jest wymieniane przez 350. org  na pierwszym miejscu wśród pomysłów na akcje 10 października. Stan lasów na Ziemi ma istotny wpływ na klimat. Natomiast lokalnie  zadrzewienia poprawiają jakość życia i otoczenia. Inicjator „10/10/10 Global Work Part” ruch 350.org informuje, że 10 października na całym świecie odbędzie się ponad 6 tys. akcji na rzecz klimatu. Mają one pokazać, że każdy może coś zrobić w tej sprawie, tym bardziej więc czas na liderów, na polityków. Potrzeba międzynarodowych traktatów, krajowych przepisów i lokalnych decyzji.

Wiecej o akcji “10/10/10 Global Work Party” na stronie:  www.350.org/invitation
Swoją akcję można zgłosić na : www.350.org/oct10

Zapraszamy do udziału !


Podziekowania

Klub Gaja serdecznie dziękuje Ośrodkowi Ekonomii Ekologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za wsparcie Programu edukacji ekologicznej “Święto Drzewa” kwotą 1250 zł. Pieniądze te zostały pozyskane w ramach eksperymentu naukowego, który został zrealizowany w ramach projektu POLFOREX ( http://www.polforex.wne.uw.edu.pl ), fundowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy.


Świąteczne chwile wśród drzew – 8. edycja Święta Drzewa Klubu Gaja

Trzy klony zasadzone obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie zainaugurują  8 października Święto Drzewa Klubu Gaja – ogólnopolski program edukacji ekologicznej.

W ubiegłym roku idea programu dotarła do 42,6 tys. uczestników i spowodowała posadzenie 78,6 tys. nowych drzew. Sadzenie drzew to najprostszy sposób ograniczania skutków zmian klimatu. Pielęgnacja drzew to wyraz dbałości o piękno i jakość środowiska naturalnego najbliższego otoczenia. Ochrona drzew to przejaw troski o przyszłe pokolenia. Dlatego świętujmy chwile spędzane wśród drzew!

Zobacz spot na: http://klubgaja.pl/swieto_drzewa/

W Bibliotece Narodowej w Warszawie 8 października o godz.12.00 Nagrody Czarodziejskiego Drzewa odbiorą laureaci Święta Drzewa 2009. Przekrój społeczny, zawodowy i wiekowy ludzi zainteresowanych sadzeniem drzew z Klubem Gaja poszerza się od 8 lat. Od leśników, nauczycieli, przedszkolaków, uczniów, rodziców, dziadków, biznesmenów, pracowników zakładów poprzez urzędników, radnych, sołtysów, burmistrzów i prezydentów miast po policjantów, bibliotekarzy i osoby duchowne.

Raport Święto Drzewa 2009: http://www.klubgaja.pl/_pliki/swieto_drzewa_raport_za_2009.pdf

Na Polu Mokotowskim w Warszawie 8 października o godz. 13.15 (obok  Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego) sadzenie klonów – symbolizujące początek Święta Drzewa 2010 odbędzie się z udziałem Pani Alicji Kapuścińskiej wraz z córką, aktorek: Marii Seweryn i Julii Pietruchy; wiceministra środowiska Janusza Zaleskiego i  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana. Będą także wieloletni partnerzy wspierających program.

Przejrzyj: http://www.klubgaja.pl/_pliki/ulotka_swieto_drzewa_2010.pdf

377 ton zebranej makulatury to drugi sukces Święta Drzewa 2009 osiągnięty dzięki tym uczestnikom programu, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Chcą pomagać zwierzętom i pieniądze za makulaturę przekazują na opiekę nad końmi. W ciągu 10 lat Klub Gaja ocalił 40 koni, w tym w ubiegłym roku – cztery. 8 października w Bibliotece Narodowej w Warszawie wręczymy także  Nagrody Pegaza.

Zobacz na: http://www.klubgaja.pl/_pliki/ulotka_makulatura_2010.pdf

Program Święto Drzewa Klubu Gaja bierze udział w kampanii Miliard Drzew dla Planety przy Programie Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Akcja jest wezwaniem blisko 7 mld ludzi zamieszkujących Ziemię, aby podjęli proste pozytywne kroki na rzecz ochrony klimatu. Najnowszy poradnik Klubu Gaja „Chroń klimat – co Ty możesz zrobić” zachęca do takich działań.

Przeczytaj: http://www.klubgaja.pl/_pliki/broszura_chron_klimat.pdf

Po raz pierwszy inauguracja Święta Drzewa odbędzie się także – po Warszawie – w Katowicach. 11 października przed Biblioteką Śląską dęba, buka i wierzbę sadzić będą m.in. prof. Jan Malicki oraz pisarz Wojciech Kuczok. Zapraszamy!


Co Ty możesz zrobić?

Nie musisz zastosować natychmiast wszystkich wymienionych w poradniku podpowiedzi. Na pewno część z nich już znasz. Teraz wybierz trzy nowe i spróbuj wprowadzić je w życie w domu, w pracy, w szkole. Zobacz jak POLEPSZASZ KLIMAT DLA WSZYSTKICH,, jak OSZCZĘDZASZ WIELE DLA SIEBIE. Za pół roku sprawdź swoje rachunki i znów zajrzyj do tego poradnika. – tak kończy się najnowszy poradnik przygotowany przez Klub Gaja  „Chroń klimat. Co Ty możesz zrobić?”.

Zobacz na: http://www.klubgaja.pl/_pliki/broszura_chron_klimat.pdf

Zbiór kilkudziesięciu podpowiedzi został podzielony na osiem obszarów tematycznych: energooszczędny dom, zużycie wody, zużycie papieru, korzystanie z AGD, wybór urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podróże, konsumpcja, przygotowanie jedzenia. Systematyczna konserwacja domowego bojlera na ciepłą wodę, używanie ręczników z tkaniny zamiast papierowych, regularne rozmrażanie lodówki, wybór drukarki atramentowej lub artykułów bez dodatkowych opakowań – to tylko część propozycji  niewielkich zmian w codziennym życiu, które warto zastosować.

Poradnik wyjaśnia także m.in. na czym polega ślad węglowy, czym jest wzmocniony efekt cieplarniany i jaka jest rola drzew w ochronie klimatu. Broszura została przygotowana w ramach programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” Klubu Gaja dlatego zamieściliśmy tu również najważniejsze informacje o tym programie oraz działaniach prowadzonych pod hasłem „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.


Święto Drzewa i plebiscyt Drzewo Roku

Miesiąc przed ogólnopolską inauguracją Święta Drzewa 2010 Klub Gaja ogłasza konkurs na Drzewo Roku. To propozycja, podobnie jak Święto Drzewa, dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców.  Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Wyniki konkursu poznamy w lipcu 2011 r.

Konkurs zainicjowany blisko 10 lat temu w Republice Czeskiej cieszy się tam olbrzymim zainteresowaniem. Dziesiątki tysięcy uczestników głosują na wybrane przez siebie drzewo, w ich przekonaniu wyjątkowe ze względu na otoczenie, świadomość społeczną oraz historię, nie tylko dawną, ale i najnowszą. Przykładem jest prawie tysiącletnia lipa w miejscowości Kotel (północne Czechy), która wygrała konkurs w ubiegłym roku, symbol społecznej solidarności w proteście  przeciwko  planom wydobycia uranu w tej okolicy, które wiązały się z wymazaniem z mapy całej wsi.

W 2010 roku – Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej inicjator konkursu czeska fundacja Partnerstwo dla Środowiska postanowiła rozszerzyć akcję i przekształcić ją w Europejskie Drzewo Roku. W Polsce koordynatorem konkursu jest Klub Gaja. Nasze doświadczenie wskazuje na to, że konkurs Drzewo Roku sprawdzi się także w Polsce. Prowadzony przez Klub Gaja od ośmiu lat program Święto Drzewa mobilizuje do sadzenia nowych drzew, ale także do zainteresowania się tymi, które już rosną. Przykładem mogą być działania jednego z laureatów Święta Drzewa 2009 – Szkoły Podstawowej im. Tuwima w Lipinkach (woj. warmińsko- mazurskie), która nie tylko zasadziła 2 tys. buków, ale przez dwa lata starała się by lipa koło szkoły została uznana za pomnik przyrody.  – mówi Jolanta Migdał koordynatorka programu Święto Drzewa.

Kilkusetletnie drzewa oliwne na południu Europy, wielowiekowe dęby i lipy na północy oraz losy pokoleń ludzi, którzy pod nimi przechodzili nie powinny odejść w zapomnienie. Drzewa mają korzenie, a więc nie mogą się przemieszczać. Europejczycy jednak mogą się spotkać, aby podzielić się historiami drzew oraz swoich własnych przodków. – wyjaśnia Miroslav Kundrata, dyrektor wykonawczy czeskiej fundacji.

W Polsce konkurs organizowany jest w ramach programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Święto Drzewa. Ogólnopolska,  już ósma, inauguracja święta, 8 października w Warszawie skupi honorowych gości i laureatów nagrody Czarodziejskiego Drzewa i Pegaza, którzy wspólnie zasadzą trzy drzewa na Polu Mokotowskim w Warszawie w rejonie Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego.  Uroczystość przekazania statuetek, podziękowań i certyfikatów dla partnerów odbędzie się  w Bibliotece Narodowej. W kolejnym roku – 2011- inauguracja 9.edycji Święta Drzewa będzie połączona z uhonorowaniem samorządu, na którego terenie znajduje się zwycięskie drzewo w rozpoczynającym się konkursie Drzewo Roku.

Regulamin konkursu na: www.klubgaja.pl/drzewo_roku/

Siódma edycja Święta Drzewa  przyniosła plon w postaci 78,6 tys. zasadzonych drzew w Polsce i na świecie, i zainteresowanie edukacją ekologiczną 42,6 tys. osób.

Raport z działań Święto Drzewa 2009 na: http://www.klubgaja.pl/_pliki/swieto_drzewa_raport_za_2009.pdf

Konkurs Drzewo Roku został dofinansowany przez Czeską Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej oraz Państwowy Fundusz Środowiskowy Republiki Czeskiej.

Na zdjęciu: Pomnik przyrody zgłoszony przez SP w Lipinkach


Piknik dla klimatu

W niedzielę 29 sierpnia 2010 roku Klub Gaja uczestniczył w kolejnym już pikniku dla klimatu. Impreza odbywała się w Warszawie na Nowym Świecie, który na ten jeden dzień zamienił się w łąkę, gdyż ulica został przykryta naturalną darnią. Podczas imprezy prezentowaliśmy nasze działania związane z ochroną klimatu, szczególnie program „Święto Drzewa”. W związku ze zbliżającą się kolejną edycją programu 10 października 2010 roku. Na naszym stoisku można było otrzymać materiały edukacyjne Klubu Gaja np. poradnik „Chroń Klimat, – co ty możesz zrobić” – nasze nowe wydawnictwo, w którym przedstawiamy proste działania, które każdy z nas może przeprowadzić aby zmniejszyć zużycie energii czy wody. Przypominamy o tym, że oszczędzając energię nie tylko chronimy środowisko, ale też oszczędzamy pieniądze.


Nagroda Pegaza i posumowanie akcji “Zbieraj makulature, ratuj konie” 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 uczestnicy akcji zebrali szacunkowo około 265 ton makulatury. W akcji wzięło udział 115 placówek oświatowych.

Laureatem Nagrody Pegaza została Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie w Gminie Kórnik, która po raz kolejny zebrała najwięcej makulatury.

Uroczyste wręczenie statuetki Pegaza odbędzie się 8 października 2010 w Warszawie, podczas inauguracji 8. edycji Święta Drzewa. Natomiast warsztat Pegaz dla uczniów biorących udział w akcji odbędzie się w pażdzierniku 2010 w ramach obchodów 8. edycji Święta Drzewa. Wspólnie stworzymy rzeźbę kolejnego Pegaza.

Wyróżnieni w akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”:
* Przedszkole Iskierka w Krakowie
* SP w Mostach
* SP Fundacji PRIMUS we Wrocławiu
* II LO w Zawierciu
* SP nr 307 w Warszawie
* Zespół Szkól w Przystajni
* Zespół Szkół w Marzęcicach
* SP nr 3 w Zamościu
* SP w Boniewie
* SP w Iłowej
* Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku


Konkurs Czarodziejskie Drzewo 2009 rozstrzygnięty!

W dniu 28 maja 2010 Komisja Konkursowa Klubu Gaja w składzie – Beata Tarnawa, Jacek Bożek, Jolanta Migdał, po zapoznaniu się z nadesłanymi do Klubu Gaja kartami zgłoszeń i sprawozdaniami wyłoniła laureatów Konkursu Czarodziejskie Drzewo za osiągnięcia w Programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa w roku 2009. Nagrody Czarodziejskiego Drzewa zostaną wręczone tegorocznym laureatom podczas inauguracji Święta Drzewa 8 października 2010 roku w Warszawie.

LISTA LAUREATÓW CZARODZIEJSKIEGO DRZEWA 2009

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim
  – za posadzenie największej ilości drzew – 16 tysięcy
 • LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.
  – za posadzenie 3150 drzew podczas pikniku rodzinnego pracowników firmy
 • Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Centrum Edukacji Ekologicznej
  – za zaangażowanie wszystkich gminnych placówek oświatowych – ponad 2,7 tysiąca uczestników
 • Nadleśnictwo Kudypy
  – za wielostronną współpracę oraz Drzewko Szczęścia
 • Urząd Miasta w Łaziskach Górnych
  – za objęcie opieką 17 pomników przyrody
 • Gimnazjum nr 1 w Izdebkach i Leśnictwo Izdebki
  za wieloletnią współpracę i pomysł sadzenia drzew w pasie drogowym
 • Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach
  – za konsekwencję w działaniach i objęcie ochroną pomnikową lipy – Lipinianki Julianki
 • XIV Drużyna Harcerska w Wycisłowie
  – za zaangażowanie społeczności lokalnej i wspólne sadzenie drzew na placu zabaw
 • Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej w Mrągowie
  – za wielostronną współpracę w ramach programu Święto Drzewa
 • Szkoła Podstawowa w Nądni
  – za współpracę i podpisanie układu partnerskiego o współpracy z Urzędem Miejskim w Zbąszyniu
 • Zespół Szkół w Lelkowie
  – za wspólne posadzenie drzew z rodzicami wokół kościoła i cerkwi
 • Nagroda specjalna dla Nadleśnictwa Bielsko
  za wieloletnią współpracę w ramach programu Święto Drzewa

Serdecznie gratulujemy!


Święto Drzewa 2009 podsumowanie

Siódma edycja „Święta Drzewa” Klubu Gaja przyniosła plon w postaci ponad 78 tys. posadzonych drzew i zaangażowania w program ponad 42 tys. uczestników. Najwięcej zasadzono w woj. mazowieckim – blisko 20 tys., w woj. dolnośląskim – prawie 4 tys. i w woj. lubelskim – ponad 3 tys. Rekord pobiła Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim (woj. mazowieckie), która potwierdziła posadzenie 16 tys. drzew i krzewów wraz z Nadleśnictwem
Płock, Radą Rodziców, wójtem i radą gminy Bielsk, kołem łowieckim „Kuźnia” leśnictwem Gozdowo, strażą leśną Nadleśnictwa Płock, przyjaciółmi szkoły i emerytowanymi nauczycielami.

Druga tak dużą liczbę drzew – 14 tys. posadzono na stokach Klimczoka w Beskidzie Śląskim dzięki współpracy Klubu Gaja z Nadleśnictwem Bielsko oraz partnerom programu „Święto Drzewa” firmom: LeasePlan, Troton, Eco Service. Dane, zebrane na podstawie nadesłanych sprawozdań, informują, że 247 drzew zasadzono w intencji pokoju na świecie. Po raz kolejny program „Święto Drzewa” Klubu Gaja dotarł także za granicę, m.in. do Anglii, Szkocji i  Argentyny gdzie również sadzono drzewa dla pokoju. Wyniki programu zostały dopisane do wyników kampanii „Miliard drzew dla Planety” prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

„Święto Drzewa” to także program „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, który w roku szkolnym 2008/09 przyniósł wynik w postaci 377 ton zebranej makulatury. Najwięcej zużytego papieru zgromadziła Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (blisko 11 ton), która w nagrodę otrzymała statuetkę Pegaza oraz wykonała wspólnie z Klubem Gaja i artystą Waldemarem Rudykiem dużą rzeźbę Pegaza, która stanęła przed budynkiem szkoły.

W ubiegłym roku przeprowadzono także 18 wykładów prezentujących program „Święto Drzewa”, a materiały edukacyjne z nim związane trafiły do 4,5 tys. placówek oświatowych, instytucji, organizacji pozarządowych i urzędów w całym kraju.