Zorganizuj lokalne Święto Drzewa

10 października to termin rozpoczęcia kolejnej edycji Święta Drzewa. Uczestnicy programu organizują lokalne obchody Święta Drzewa – akcje sadzenia drzew i krzewów, zakładania ogrodów, zieleńców, parków, otaczania opieką starych drzew. Święto Drzewa to także wiele inicjatyw dla drzew jak np. warsztaty, wycieczki, happeningi, spotkania, konkursy z wielu różnych dziedzin, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do drzew. Co roku nagradzamy najaktywniejszych uczestników programu Święto Drzewa nagrodą Czarodziejskiego Drzewa.

Krok po kroku jak zorganizować Święto Drzewa

1. Krok – zgłoś swój udział

To proste – Zgłoś swój udział w Święcie Drzewa. Święto Drzewa jest dla wszystkich, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy światopogląd. Do programu mogą włączyć się placówki edukacyjne, samorządy, organizacje, instytucje, firmy i wszystkie osoby, które kochają drzewa!

2. Krok – Zaproszenie do współpracy

Razem działać o wiele łatwiej. Dlatego zaproście do współpracy innych członków społeczności – rodzinę, znajomych, uczniów z innych placówek oświatowych, miłośników przyrody, ośrodki kultury, biblioteki, organizacje społeczne, wspólnoty religijne czy firmy. Nawiąż współpracę z samorządem, zaproś wójta, burmistrza, prezydenta do wspólnych działań. To może być świetna okazja do poznania się i integracji lokalnej społeczności. Poszukajcie osób chętnych do wsparcia akcji np. poprzez zakup sadzonek czy sfinansowanie ich pielęgnacji. Na terenach miejskich najlepiej sadzić duże drzewa, one mają większą szansę na przetrwanie w trudnych warunkach. Zakup dużej sadzonki to spory wydatek. Warto poszukać sprzymierzeńców, np. wśród rodziców czy właścicieli firm w okolicy. A może pomogą lokalne szkółki lub nadleśnictwa i przekażą sadzonki za darmo?

3. Krok – zdobądź wiedzę

Drzewa i lasy to nasi sprzymierzeńcy – pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dowiedz się jak najwięcej o roli i znaczeniu drzew w przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz o tym w jaki sposób każdy z nas dzięki zmianie swoich codziennych nawyków na bardziej ekologiczne może chronić klimat. Skorzystaj z naszych scenariuszy zajęć „Ucz się z klimatem”, a także innych materiałów edukacyjnych, które znajdziesz tutaj >>>

4. Krok – sadź i chroń drzewa

Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To także kształtowanie miejsca, w którym żyjemy oraz tworzenie ostoi i siedlisk dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Zachęcamy szkoły i przedszkola do sadzenia drzew i krzewów w swoich ogrodach, a jeżeli brakuje w nich już miejsca, to warto wyjść poza szkolne mury i zaprosić mieszkańców do wspólnego sadzenia np. na terenach pobliskich osiedli mieszkaniowych.  Zachęcamy do sadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów. Właściwy dobór sadzonek zależy od konkretnych warunków siedliskowych i przestrzennych.

5. Krok – zaadoptuj drzewo

Jeśli posadzicie drzewo, otoczcie je opieką podlewając w czasie suszy czy ściółkując. Ściółkowanie gleby to ważny zabieg pielęgnacyjny – ogranicza rozprzestrzenianie się chwastów i chroni przed nadmiernym wyparowaniem wody z gleby. Odwiedzajcie zaadoptowane drzewo, doglądajcie jak rośnie. Możecie nadać mu imię i świętować jego urodziny lub imieniny.

6. Krok – w stronę zabawy

Zadbajcie by sadzeniu drzew towarzyszyły ciekawe wydarzenia. Bądźcie twórczy – człowiek najlepiej uczy się przez zabawę. Zorganizujcie happening, przedstawienie, festyny, konkurs, wystawę wokół drzew i dla drzew. Wybierzcie się na wycieczkę czy zajęcia w terenie, podczas których bezpośrednio można obcować z przyrodą. Poszukajcie w swojej okolicy starych drzew, świadków historii i zgłoście je do konkursu Drzewo Roku

7. Krok – pielęgnuj tradycję

Święto Drzewa jest programem długofalowym, przystąp i działaj co roku. W przedszkolach i szkołach Święto Drzewa jest pielęgnowane z pokolenia na pokolenie, jak tradycja. W jego organizację włączają się kolejne roczniki uczniów. W wielu miejscach Święto Drzewa na stałe wpisało się w kalendarz imprez ekologicznych.

8. Krok – informuj o działaniach

Informujcie o swoich działaniach jak największą liczbę osób, powiadomcie o tym odpowiednio wcześnie lokalną prasę, radio i telewizję. Bądźcie aktywni także w mediach społecznościowych. Podzielcie się informacjami o swoich działaniach na Feacebooku Klubu Gaja.

9. Krok – zgłoś się do nagrody

Pamiętajcie, najaktywniejszych nagradzamy. Zgłoście swoje działania do konkursu Czarodziejskie Drzewo

 

 

 

 

Zgłoś udział w Święcie Drzewa >>>

Zgłoś udział w konkursie Czarodziejskie Drzewo >>>

Zgłoś udział w konkursie Drzewo Roku >>>

Pobierz materiały edukacyjne >>>