Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Dlatego chcemy poinformować, że począwszy od 25 maja 2018 r. aby zachować zgodność z w/w przepisami, musimy uzyskać Państwa wyraźną zgodę, abyśmy mogli nadal się z Państwem komunikować.

Jeśli chcecie Państwo nadal otrzymywać informacje o działaniach prowadzonych przez Klub Gaja, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
Brak Państwa zgody spowoduje brak możliwości kontaktu i przesyłania Państwu informacji.

Z poważaniem
Jacek Bożek
Prezes Klubu Gaja

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonym formularzu kontaktowym.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice. KRS: 0000120069.

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wysyłki informacji na temat działań prowadzonych przez Klub Gaja na podstawie udzielonej przeze mnie dobrowolnej zgody.

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności przez Klub Gaja lub do czasu wycofania przeze mnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody przez mnie jest dobrowolne.

4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Formularz kontaktowy
imię
nazwisko
ulica, numer 
miejscowość    
kod pocztowy
województwo    
e-mailDZIĘKUJEMY