Święto Drzewa – wśród pól

Banerek SD _konkurs wsrod pol 790x290 px

Konkurs „Święto Drzewa – wśród pól” to konkurs organizowany w ramach programu „Święto Drzewa – wśród pól”.

AMBASADOR KONKURSU – aktor Bartłomiej Topa, który od wielu lat wspiera działania Klubu Gaja i uczestniczy w sadzeniach drzew wspólnie z uczestnikami programu Święto Drzewa.

CEL KONKURSU – aktywizacja społeczności lokalnych z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew i krzewów śródpolnych; wyłonienie najlepszych inicjatyw lokalnych (laureatów w 3 kategoriach: – za największą ilość posadzonych drzew i krzewów na terenach rolniczych, – za współpracę i zaangażowanie największej liczby parterów, – za kreatywność i ciekawe przeprowadzenie działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, np. poprzez organizację happeningów, lekcji tematycznych, zajęć w terenie itp ).

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do 31 maja 2017 roku.

Laureaci konkursu otrzymają sadzonki drzew i krzewów.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu  >>>>>

Regulamin konkursu  >>>>>   

Lista drzew i krzewów rekomendowana przez Klub Gaja do nasadzeń śródpolnych   >>>>>   

Zobacz nasze ulubione drzewa >>> i krzewy >>> , które polecamy do nasadzeń śródpolnych.