Dzikie poznajemy i … jemy

 

Banerek SD _konkurs dzikie jemy 790x290 px

AMBASADOR KONKURSU – Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych, prowadzi program telewizyjny „Dzika kuchnia Łukasza Łuczaja”

CEL KONKURSU

  •  zainteresowanie różnych grup społecznych z terenów wiejskich wykorzystaniem w kuchni produktów pochodzących z jadalnych drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych (np. czarny bez, leszczyna, dzika róża, głóg, jarzębina, wiśnia ptasia, śliwa tarnina, dereń jadalny);
  • wyłonienie najciekawszych autorskich przepisów kulinarnych z dziko rosnących drzew i krzewów jadalnych;
  • podniesienie świadomości społecznej na temat roli zadrzewień i zakrzewień oraz korzyści jakie przynoszą w szczególności dla zdrowia obywateli;
  • kształtowanie ekologicznych zachowań społeczności wiejskich w zakresie ochrony różnorodności biologicznej;
  • wzrost wiedzy na temat roli i znaczenia zadrzewień śródpolnych, odkrywanie wartości przyrodniczych swojej lokalnej ojczyzny;
  • promocja zdrowego ekologicznego stylu życia i zrównoważonego rolnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy terenów wiejskich – gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego, różne podmioty ( m.in. placówki oświatowe, samorządy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje, firmy, osoby prywatne).

Autorem przepisu kulinarnego może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zwycięzca konkursu weźmie udział w kursie etnobotaniki. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe z dziedziny objętej tematem konkursu. Dodatkowo laureaci otrzymają egzemplarze broszury „Dzikie poznajemy i…jemy” z wydrukowanymi przepisami kulinarnymi laureatów.

Na Wasze autorskie przepisy czekamy do 5 grudnia 2016 roku.

Wypełnione formularze wraz z załącznikami prosimy odesłać na adres e-mail: wsrodpol@klubgaja.pl lub na adres pocztowy: Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice ( najlepiej nagrane na płytę CD).

Formularz zgłoszeniowy do konkursu “Dzikie poznajemy i … jemy”  >>>>>   

Regulamin konkursu “Dzikie poznajemy i … jemy”  >>>>>  

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Klubu Gaja “Święto Drzewa – wśród pól” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji na stronie: www.wsrodpol.swietodrzewa.pl