12. Święto Drzewa – Drzewo Wolności

foto liscie 2014Klub Gaja zaprasza do udziału w 12. edycji Święta Drzewa pod hasłem Drzewo Wolności, która została objęta patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Wolności. Świętujmy odzyskanie swobód obywatelskich poprzez działania dla przyrody – naszego wspólnego dobra. Niech drzewa zasadzone w tej edycji noszą imiona Drzew Wolności. Niech parki, skwery i ogrody przypominają, że dzięki pracy i odwadze wielu ludzi możemy teraz wspólnie świętować, i pracować dla dobra naszego, i przyszłych pokoleń. Jeśli nie możecie Państwo posadzić drzewa, proponujemy artystyczne wydarzenie Drzewo Wolności. To jedenaście sprawdzonych kroków, jak przeprowadzić obchody Święta Drzewa -Drzewo Wolności.

Święto Drzewa jest dla wszystkich, nie ma tu żadnych ograniczeń. Jak będzie wyglądało, zależy od waszej wyobraźni i skuteczności. Jeśli nie wiecie, jak zainteresować i zaangażować w nie innych, jak przeprowadzić w ramach obchodów Święta Drzewa akcję Drzewo Wolności – wykonajcie jedenaście sprawdzonych kroków.

1. Zaproście innych ludzi – rodzinę, znajomych, uczniów z innych szkół, koła hobbystów, wspólnoty religijne, mieszkańców swojej miejscowości. Każdy, od przedszkolaka po emeryta i od ministra po zwykłego obywatela, może sadzić drzewa i wziąć udział w wydarzeniu Drzewo Wolności.

2. Skontaktujcie się z nadleśnictwem – leśnicy pomogą, opowiedzą o drzewach, przekażą sadzonki, nauczą, jak posadzić drzewo, żeby się przyjęło. Lasy Państwowe to partner strategiczny Święta Drzewa.

3. Porozumcie się z samorządem – reprezentantami mieszkańców są radni oraz sołtys, burmistrz lub prezydent. Na pewno docenią, że chcecie zrobić coś dobrego dla współobywateli. Zaproście ich na obchody Święta Drzewa.

4. Postawcie na organizacje społeczne, instytucje, firmy – pracujący w nich ludzie w wielu przypadkach będą chętnie i aktywnie współdziałać dla wspólnej sprawy. Zaproście ich do współpracy, może pomogą wam w zdobyciu środków na zorganizowanie obchodów Święta Drzewa.

5. Rozmawiajcie o 25-leciu Wolności – organizujcie spotkania, lekcje, w których tematem będą wydarzenia sprzed 25 lat – porozmawiajcie, jak one zmieniły Polskę i Europę – możecie przypomnieć, jak obrady Okrągłego Stołu, wolne wybory do parlamentu oraz utworzenie rządu wywodzącego się z Solidarności przyczyniły się do odzyskania przez obywateli podmiotowości. Zaczęliśmy tworzyć demokrację, modernizować gospodarkę, zmieniać instytucje państwowe oraz prawo – na lepsze, m.in. dla przyrody i zwierząt.

6. Przygotujcie się do wydarzenia – wytnijcie z kartonu liście (sami wybierzcie gatunek drzewa) i pomalujcie je na biało i czerwono. Przygotujcie klamerki lub sznureczki do zawieszania liści na drzewie. Liście będą wam potrzebne do przeprowadzenia akcji Drzewo Wolności. Jeśli będziecie sadzić nowe drzewa, możecie przygotować dla nich tabliczki informacyjne – Drzewo Wolności, Święto Drzewa 2014.

7. Obchodźcie Święto Drzewa pod hasłem Drzewo Wolności – 10 października (lub
w innym terminie, jeśli nie będzie pogody lub możliwości) zaproście uczestników obchodów do napisania na liściach refleksji, zdania, słowa, na temat tego, co wydarzyło się – ich zdaniem – najważniejszego przez 25 lat. Może być to związane z przyrodą, historią, kulturą czy osobistym doświadczeniem. Wspólnie zawieście liście na wybranym drzewie – Drzewie Wolności, udokumentujcie powstawanie Drzewa Wolności, zróbcie zdjęcia. Jeśli będziecie sadzić drzewa, nazwijcie je Drzewami Wolności i oznaczcie je tabliczkami informacyjnymi.

8. Bądźcie twórczy i uczcie się – drzewa mogą inspirować, sztuka tworzona z myślą
o przyrodzie, przez artystów amatorów i profesjonalistów, dostarcza wrażeń i stwarza dobry klimat na przyszłość. Róbcie happeningi, wystawy, plakaty, zaproście znane osobistości. Poznawajcie swoją małą ojczyznę – odwiedźcie park i las, zobaczcie, jakie funkcje pełnią drzewa w waszej okolicy. Sadzenie drzew i ich pielęgnacja kształtują miejsce, w którym żyjemy. Poszukajcie w swojej okolicy drzew niezwykłych, z historią i zgłoście ich kandydatury do tytułu Drzewo Roku. Święto Drzewa niech trwa cały rok, możecie włączyć się także do akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie.

9. Przekonajcie do swoich działań media – informujcie o swoich planach jak największą liczbę osób, powiadomcie o tym odpowiednio wcześnie lokalną prasę, radio i telewizję. Bądźcie aktywni także w mediach społecznościowych.

10. Podziękujcie partnerom za współpracę – najlepiej wręczając osobiście specjalnie napisane podziękowania i zaproście ich na następną edycję Święta Drzewa. W ten sposób podtrzymacie tradycję – Święto Drzewa w waszej miejscowości stanie się ważnym ekologicznym wydarzeniem.

11. Nie zapomnijcie o sprawozdaniu – przyślijcie do Klubu Gaja opis wydarzeń i zdjęcia
z podjętych działań, najciekawsze opublikujemy w naszych materiałach, a relację z waszych akcji Drzewo Wolności prześlemy do Kancelarii Prezydenta RP.

Broszura Święto Drzewa 2014 – wersja pdf do pobrania

Raport z działań: Święto Drzewa – Drzewo Wolności – wersja pdf do pobrania