11. edycja – 2013 rok

W 11. edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja posadziliśmy wspólnie z uczestnikami ponad 130 000 drzew! Drzewa łączą  – blisko 46 000 uczestników z całej Polski sadziło je w parkach, placach zabaw, lasach oraz organizowało różnorodne działania dla drzew! Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie.  

Program Święto Drzewa realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku to szeroka edukacja na temat roli drzew w adaptacji do zmian klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne –  ochrona
i sadzenie drzewa. Dzięki uczestnikom Święta Drzewa powiększa się obszar terenów zielonych wielu regionach kraju. W ten sposób społeczności lokalne w całym kraju podejmują się konkretnych działań dla środowiska naturalnego. W konkursie brały udział szkoły, przedszkola, firmy, biblioteki, stowarzyszenia, samorządy oraz nadleśnictwa. Spośród blisko 600 zgłoszeń do programu
i sprawozdań wyłoniono laureatów  konkursu Czarodziejskie Drzewo 2014.  

Dzięki temu programowi, prowadzonemu z sukcesem od dwunastu lat, wzrasta zalesienie
i zadrzewienie kraju. Rośnie również wiedza na temat znaczenia i roli drzew w życiu człowieka, w ochronie klimatu i przeciwdziałaniu powodziom
 – stwierdził Minister Środowiska,Maciej H. Grabowski, obejmując program Święto Drzewa honorowym patronatem.

Nagrodami w konkursie są statuetki Czarodziejskiego Drzewa, które laureaci otrzymają podczas inauguracji 12. edycji programu Święto Drzewa, 10 października 2014, w Warszawie.

Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2014 otrzymują:

– Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie (woj. świętokrzyskie) – za posadzenie 32 000 drzew we współpracy z Nadleśnictwem Jędrzejów oraz za różnorodne działania wokół drzew;

 – Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (woj. mazowieckie) – za posadzenie 7560 drzew i kształtowanie ekologicznych postaw wśród pracowników banku;

– Nadleśnictwo Limanowa (woj. małopolskie) – za zaangażowanie  największej liczby uczestników – 2250 i wieloletnią współpracę ze Starostwem Powiatowym w Limanowej – Powiatowym Centrum Ekologicznym;

– Przedszkole Publiczne nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim  (woj. świętokrzyskie)  za szeroką współpracę i pomysł „żywego drzewka genealogicznego”- posadzenie drzewa przez rodzinę każdego przedszkolaka;

– Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO w Słubicach (woj. mazowieckie) – za założenie ogrodów pszczelarskich i hoteli dla trzmieli w placówkach oświatowych w regionie;

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) – za pomysł rozdawania nasion drzew z instrukcją sadzenia i opieki oraz ciekawą dokumentację filmową z przeprowadzonej akcji;

– Przedszkole Pluszowego Misia w Pawonkowie (woj. śląskie) – za akcję „drugie życie drzewa” – zbudowanie z gałęzi ekologicznego placu zabaw;

– Klub 4H z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków i Wydział Ekologii
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego z Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie) 
– za zorganizowanie
w dniu Święta Drzewa posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta pod hasłem „Zachowaj drzewa wokół siebie”;

– Zespół Szkół w Trzcinicy (woj. wielkopolskie) – za stałe, różnorodne działania wśród drzew ukoronowane wystawą „10 lat Święta Drzewa w naszej szkole”;

– Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie (woj. śląskie) – za konsekwencję
i wytrwałość w tworzeniu ogrodu – zielonej pracowni oraz kreatywność w pozyskiwaniu partnerów
i funduszy na projekt;

– Nadleśnictwo Strzałowo (woj. warmińsko-mazurskie)  za zorganizowanie w dniu Święta Drzewa festynu przyrodniczo-plastyczno-sportowego dla placówek oświatowych z regionu;

 Złote Czarodziejskie Drzewo

–  Miasto Stołeczne Warszawa – za zaangażowanie warszawiaków do wspólnych nasadzeń drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu i działania w ramach konferencji klimatycznej COP19 w Warszawie;

  Uniwersytet Śląski w Katowicach  – za wieloletnią współpracę w ramach programu Święto Drzewa na Śląsku oraz realizację Alei Drzew Polskich w Katowicach;

Kryształowe Czarodziejskie Drzewa

– Lasy Państwowe  – za wieloletnie partnerstwo strategiczne programu Święto Drzewa;

– LeasePlan Fleet Management Polska – za wieloletnie partnerstwo strategiczne programu Święto Drzewa;