Zbieraj makulaturę, ratuj konie

KOMUNIKAT

Klub Gaja pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, którzy od wielu czynnie pomagali naszym koniom. Niestety obecna sytuacja na rynku surowców wtórnych spowodowała, że wiele szkół i instytucji nie jest w stanie sprzedać zebranej makulatury albo otrzymują za nią niewielką kwotę, a wręcz nie otrzymuje żadnej. Dlatego też w tej edycji Święta Drzewa Klub Gaja nie będzie przeprowadzał konkursu “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

Wszystkich, którzy w dalszym ciągu mogą zbierać makulaturę lub w inny sposób chcieliby wesprzeć nasze konie zapraszamy do dalszego udziału w akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Zbiórce makulatury lub innych surowców wtórnych mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, wystawy, happeningi, festyny. Możecie objąć także opieką wirtualną konie pozostające pod naszą opieką.

Wszystkich uczestników akcji nagrodzimy dyplomami z podziękowaniami.

Zamierzamy także od następnej edycji Święta Drzewa przygotować nowe propozycje dla chętnych w niesieniu pomocy uratowanym przez Klub Gaja koniom.

Uratowane konie Drumla i Atlantyk znalazły nowy, kochający dom


Jak się włączyć do akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie?

Do akcji mogą przystąpić szkoły, ale także instytucje, firmy i osoby prywatne. Zbierajcie surowce wtórne – makulaturę, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych surowców przesyłajcie na konto Klubu Gaja nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 (koniecznie z zaznaczeniem z jakiej szkoły pochodzą oraz z dopiskiem: darowizna – akcja „Zbieraj makulaturę ratuj konie”). Zbiórce mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, wystawy, happeningi, festyny. Wszyscy, którzy zgłoszą swój udział otrzymają plakat i ulotki dotyczące akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AKCJI >>>

ZOSTAŃ OPIEKUNEM WIRTUALNYM KONI >>>

Plakat „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”wersja pdf do pobrania

Ulotka “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”wersja jpg do pobrania

Za pieniądze z akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” wspieramy m.in. utrzymanie, leczenie, terapię wykupionych przez Klub Gaja koni, opłacamy leki i opiekę weterynaryjną, monitorujemy sytuację zwierząt oddanych do adopcji, prowadzimy edukację ekologiczną oraz inne czynności związane z realizacją akcji. Uratowane przez Klub Gaja konie trafiły m.in. do szkół, fundacji i stowarzyszeń, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię dla chorych dzieci oraz osób dorosłych. Zwierzęta pracują także w niewielkich gospodarstwach lub w agroturystyce, jako wierzchowce do lekkich jazd rekreacyjnych.

Z roku na rok akcja „Zbieraj Makulaturę ratuj konie” cieszy się coraz większym powodzeniem wśród współpracujących z nami szkół. Dzięki Państwa pomocy udało się nam uratować już 60 koni! Poza wpłatami pochodzącymi ze zbiórki surowców wtórnych na wykup zwierząt przeznaczyliśmy również część wpłat które uzyskaliśmy z kampanii „1% podatku dla Klubu Gaja – organizacji pożytku publicznego”. Kampania została nagrodzona w konkursie ekologicznym “W harmonii z Przyrodą” zorganizowanym przez Hewlett-Packart Polska w roku 2003/2004.

Od początku akcji razem zebraliśmy już ponad 5 050 ton makulatury. 

Zobacz jak organizowano akcje “Zbieraj makulaturę, ratuj konie” w kilku placówkach oświatowych:

Zobacz niektóre uratowane konie:

Galeria zdjęć >>>

Czytaj o kampanii przeciwko transportom żywych koni na rzeź >>>

Przeczytaj historie niektórych uratowanych koni >>>

Przeczytaj podsumowanie akcji 2019/2020 >>>