9. edycja – 2011 rok

BLISKO 83,5 TYSIĄCA DRZEW W ŚWIĘCIE DRZEWA

Klub Gaja podsumował 9.edycję swojego programu –  Święto Drzewa. Zasadzono blisko 83,5 tys. drzew, w tym 386 w intencji zachowania pokoju na świecie. W działania zaangażowało się ponad 71 tys. osób.

Święto Drzewa Klubu Gaja umożliwia podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska i ochrony klimatu takich jak propagowanie wiedzy nt. przyczyn i skutków zmian klimatycznych, ochrona i sadzenie drzew oraz budowanie społecznego zaangażowania w trosce o drzewa w najbliższym otoczeniu człowieka.

Liczba 83,5 tys. drzew zasadzonych w 9. edycji Święta Drzewa Klubu Gaja została dopisana do wyników ogólnoświatowej kampanii „Miliard drzew dla planety” zainicjowanej przez ONZ. Aktualnie celem przedsięwzięcia jest zasadzenie 14 miliardów drzew. Posadzono już 12,5 miliarda. 315 tysięcy w tej liczbie to wyniki Święta Drzewa Klubu Gaja.

Sadzenie drzew w ramach 9. edycji Święta Drzewa Klubu Gaja odbyło się we wszystkich 16 województwach. Liderem – ze względu na liczbę zasadzonych drzew i  liczbę uczestników jest województwo śląskie – ponad 19 tys. drzew (w  tym prawie 14 tys. w Beskidach) i ponad 13 tys. uczestników. W następnej kolejności uplasowały się: woj. lubuskie – ponad 14 tys. zasadzonych drzew, woj. podlaskie – blisko 11 tys. drzew . Pod względem liczby uczestników-odbiorców programu (spotkań edukacyjnych, konferencji, happeningów informacyjnych nt. zmian klimatycznych i roli drzew) liderami są: województwo wielkopolskie – ponad 7 tys. osób oraz woj. lubuskie i woj. podlaskie – po 5 tys. uczestników.

Klub Gaja wyłonił laureatów konkursu o Nagrodę Czarodziejskiego Drzewa 9. edycji programu Święto Drzewa. Spośród ponad 400 sprawozdań, nadesłanych z całej Polski, wyłoniono zdobywców Nagrody Czarodziejskiego Drzewa, po latach współpracy postanowiono wręczyć także Złote Czarodziejskie Drzewo. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w październiku 2012 roku w Warszawie, podczas gali inaugurującej 10. jubileuszową edycję Święta Drzewa.

 

Czarodziejskie Drzewa 2012

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim – za posadzenie największej liczby drzew – 8 tysięcy (woj. zachodniopomorskie)

W Święcie Drzewa Klubu Gaja placówka bierze udział po raz trzeci. W sadzeniu młodych buków – w lesie koło Smogolic – wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z wychowawcami i nauczycielami, rodzice dzieci, pracownicy Nadleśnictwo Kliniska i Zakład Usług Leśnych Berenc. Działanie poprzedziła prelekcja na temat gatunków drzew. Doświadczyliśmy, że sadzenie drzew to ciężka praca. Pozwoliło ono oderwać się od szkolnej ławki, spędzić czas w kontakcie z przyrodą …i tak czerpać radość – napisano w sprawozdaniu.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie – za posadzenie 4 tysięcy drzew we współpracy z Nadleśnictwem w Nowej Soli (woj. lubuskie)

Drzewa posadzono w okolicach Mirocina Górnego. Pracę wykonali uczniowie dwóch placówek z Kożuchowa – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci dowiedziały się jak sadzić drzewa, w tym wypadku był to dąb szypułkowy oraz jak ważną rolę odgrywa las.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu – za zaangażowanie największej liczby uczestników – 3 tysięcy osób (woj. małopolskie)

Patronat nad obchodami Święta Drzewa Klubu Gaja przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Patronat medialny – lokalne i regionalne redakcje prasowe. Program Klubu Gaja potraktowano, jako projekt skierowany do wszystkich mieszkańców, dlatego specjalnie przygotowane plakaty pojawiły się nie tylko w 21 szkołach, ale i w mieście oraz w gminie. Mieszkańcy mogli zgłaszać się po sadzonki drzew, ufundowane przez Nadleśnictwo Olkusz, a dzieci i młodzież wzięła udział w konkursie Moje drzewo, akcji Sprzątanie gminy i obejrzała dwa przedstawienia ekologiczne.

 

Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich – za zaangażowanie różnych instytucji i sadzenie drzew dla edukacji, życia rodzinnego, duchowego i sportowego (woj. wielkopolskie)

Do współpracy szkoła zaprosiła lokalną parafię rzymskokatolicką, Nadleśnictwo Koło, Zespoloną Szkółkę Leśną w Kiejszach, Leśnictwo Osiek, urząd gminy w Osieku Małym i starostwo powiatowe w Kole. Wiele drzew, które zdobią ogródek botaniczny przy filii szkoły, w Osieku Małym nosi imię papieża – Polaka Jana Pawła II. W ramach Święta Drzewa dosadzono tam 20 nowych drzewek. Sto sadzonek przekazano parafii, aby z pomocą gimnazjalistów, zasadzić je przy domu parafialnym, na cmentarzu i przy boisku sportowym. 50 – nasadzono wokół szkoły. Obok wejścia głównego do placówki, zasadzono dąb, jako Drzewo dla pokoju.

 

Nadleśnictwo Zawadzkie – za zaangażowanie placówek oświatowych oraz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (woj. opolskie)

Do sadzenia drzew, na terenie Leśnego Parku im. Zasłużonych Leśników, nadleśnictwo zaprosiło szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, przedstawicieli samorządów terytorialnych, a przede wszystkim 19. Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku Leśni Ludzie. Tworzą ją wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem.

Posadzono 70 sadzonek jabłoni rajskiej i czereśni ptasiej. Są ważną bazą pokarmową dla ptaków, pełnią kluczową rolę gatunków biocenotycznych w środowisku leśnym i mają walory estetyczne – pięknie kwitnące i pachnące kwiaty.

 

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim – za wieloletnie sadzenie drzew i wielostronne działania na rzecz drzew, zwierząt i ludzi (woj. mazowieckie)

Wiosną uczniowie posprzątali śmieci z 70 ha lasu w Leśnictwie Słupno (w okolicach Wykowa, Słupna i Białobrzegów). Jesienią teren ich sprzątania rozciągnął się na obszar 100 ha. Na zrębie koło Słupna utworzyli tzw. ekoton (strefa przejściowa, pomiędzy co najmniej dwoma ekosystemami). Posadzili 900 drzew i krzewów na powierzchni 3, 20 ha. Rośliny (dereń, róża, jarząb) pełnią funkcje ochronne np. przed wiatrem i wzbogacają funkcje pokarmowe i ochronne dla zwierzyny i ptactwa.

Szkoła opiekuje się także XIX-wieczną Aleją Kasztanową. W zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka pomagają uczniom Henryka i Mirosław Jóźwikowie, właściciele terenu.

Od dwóch lat uczniowie opiekują się również remizą śródpolną w Ciachcinie, której byli współtwórcami. Takie remizy wymagają pielęgnacji, dlatego wiosną dzieci wydeptywały chwasty, ponieważ zarośla były za duże na rozwijające się młode drzewa i krzewy.

Przy wszystkich przedsięwzięciach szkoła współpracuje z: Nadleśnictwem Płock, Leśnictwem Słupno, kołami łowieckimi Kniaź i św. Huberta i Posterunkiem Straży Leśnej.

 

Stowarzyszenie PAKLA z Międzyrzecza – za zaangażowanie różnych grup wspólnoty lokalnej w sadzenie 2, 5 tysiąca drzew (woj. lubuskie)

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Pakla z Międzyrzecza przyłączyło się do Święta Drzewa Klubu Gaja po raz pierwszy. Międzyrzecką akcję poprzedziła kampania promocyjna, w której wykorzystano lokalne pismo Kurier Międzyrzecki i portale internetowe.  Partnerem strategicznym zostało Nadleśnictwo Międzyrzecz. W akcji wzięło udział ponad 50 osób: członkowie Pakli, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osadzeni z aresztu śledczego i mieszkańcy miasta. Sadzono młode buki i brzozy, a trzy z nich ustanowiono Drzewami Pokoju. W nagrodę każdy mógł wziąć sobie kilka sadzonek drzewek. Osadzeni z aresztu planowali posadzić swoje drzewka na terenie rekreacyjnym przy Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. W trakcie pracy każdy mógł się napić gorącej herbaty, ufundowanej przez właścicieli lokalnej restauracji.

 

Przedszkole Publiczne nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim – za pomysł na Ścieżkę wrażliwości i otwartość na całą społeczność lokalną (woj. świętokrzyskie)

Do udziału w akcji promującej Święto Drzewo Klubu Gaja, placówka zaprosiła wiceprezydenta miasta. Wraz z dziećmi przeszedł on ulicami miasta propagując ochronę lasów oraz zakładanie przyszkolnych i przydomowych ogrodów. Machano transparentami, plakatami, skandowano ekologiczne hasła. Punktem kulminacyjnym był piknik ekologiczny dla całej lokalnej społeczności. Dużej frekwencji sprzyjało rozpropagowanie imprezy poprzez ogłoszenia duszpasterskie. Za przyniesione elektroodpady i surowce wtórne uczestnicy pikniku otrzymywali od Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski sadzonki drzew. Odważni, próbowali przejść bosymi stopami przez Ścieżkę wrażliwości utworzoną z szyszek, igieł sosnowych, trocin, piasku i mchu.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi – za inicjatywę obsadzenia świerkami wysypiska śmieci (woj. warmińsko-mazurskie)

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Obszar wysypiska w Kośmidrach wymaga ochrony w postaci drzew, których w tym miejscu było mało – dlatego taką właśnie lokalizację działań wskazali uczniom urzędnicy Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego. Dwieście sadzonek drzew przekazało Nadleśnictwo Gołdap. Dzieciom pomagali leśnicy. Akcja była także okazją do poznania różnych gatunków drzew i ich znaczenia dla człowieka.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach – za energię, pomysł i otwarcie Święta Drzewa na społeczność lokalną (woj. śląskie)

Odrysowane kontury ciała były podstawą wielkoformatowych prac plastycznych uczniów szkoły, podczas jednej z akcji plastycznych z okazji Święta Drzewa. Oryginalne plakaty trafiły do urzędu gminy, biblioteki, ośrodka zdrowia i placówek edukacyjnych. Innym twórczym działaniem okazał się happening – ulicami Strzyżowic przeszły postacie symbolizujące drzewa. Był też wywiad uczniów z wójtem gminy Psary o lokalnych działaniach proekologicznych (w tym ustanawianiu pomników przyrody). Wójt obiecał, że wspólnie z jednostkami samorządowymi przyłączy się do Święta Drzewa.

 

Zespół Szkół Budowlanych im. K.K Baczyńskiego z Chorzowa – za pomysł połączenia Święta Drzewa ze świętem architektury (woj. śląskie)

Udany debiut w Święcie Drzewa! Szkoła bierze udział w programie po raz pierwszy.  Jej projekt będzie rozwijał się przez kilka lat, tak aby w tym czasie udało się zrealizować koncepcję, która wygrała konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkoły. Laureatką została uczennica szkoły – Zuzanna Kałwak, która zaproponowała m.in. ogród japoński i różany, ogródek doświadczalny, kompozycje drzew z elementami dominującymi i zielony dach z trzech formowanych drzew liściastych. Każdy z zaproponowanych zakątków będzie swoistą zieloną pracownią dydaktyczną.


Złote Czarodziejskie Drzewo

LeasePlan Fleet Management Polska – za wieloletnie wspieranie programu Święto Drzewa i sadzenie drzew z pracownikami i klientami firmy (woj. mazowieckie)

Od 2006 r. program Święto Drzewa Klubu Gaja firma prowadzi w ramach swojego programu GreenPlan. Co roku dla swoich klientów i partnerów biznesowych organizuje akcje sadzenia drzew. W czasie ostatniej posadzono rekordową, jak do tej pory, liczbę drzew – 4 tys. W sumie sześć lat współpracy z Klubem Gaja zaowocowało ponad 37 tys. nowych drzew, z czego 12 tys. pracownicy firmy i jej klienci, posadzili własnoręcznie. W ten sposób LeasePlan rekompensuje emisję dwutlenku węgla związaną z wykorzystywaniem samochodów. Wielkość emisji oraz liczba drzew są wyliczane w trybie rocznym, na podstawie danych dotyczących floty klienta – przebiegu i właściwości danego auta.  Działania LeasePlan przynoszą wymierne korzyści finansowe klientom. Każda flota, zaprojektowana z myślą o środowisku, generuje niższe koszty paliwa i eksploatacji pojazdów – mówi Sławomir Wontrucki, prezes zarządu LeasePlan.