Święto Drzewa – ogrody dla klimatu

Projekt dotyczy edukacji nt. ochrony klimatu i środowiska popartej realnym działaniem – założeniem ogrodów edukacyjnych: adaptacji nieużytku niegrzebalnej części cmentarza żydowskiego i ogrodu galerii sztuki w Bielsku-Białej przy zaangażowaniu mieszkańców/ek, w tym młodzieży oraz gminy żydowskiej, instytucji, szkół, organizacji i samorządu.

Łączyć będzie edukację ekologiczną z kulturą, historią i sztuką. Przyczyni się to do poprawy zielono-błękitnej infrastruktury, która łagodzi skutki zmian klimatu i wspiera bioróżnorodność, integracji mieszkańców wokół przyrody i powołania społecznych opiekunów/ek ogrodów.

Projekt będzie wsparciem dla wdrażanego przez miasto Planu adaptacji do zmian klimatu. Wypracowanie w procesie partycypacyjnym założeń i projektu ogrodu na nieużytku cmentarza zostanie uwzględnione w dokumentach planistycznych rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury miasta. Stanie się przykładem poszanowania dziedzictwa kulturowego i współpracy w zakresie unikalnym w skali kraju.

Czas realizacji projektu: styczeń 2021 – lipiec 2022

Fot. Klub Gaja – „Tajemniczy ogród” na nieużytku cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej

__________________________________________________________________________________

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG