Edycja V – 2007 rok

Świeto Drzewa 2007

Zbliża się inauguracja V edycji programu “Święto Drzewa”, która jak co roku odbędzie się 10 października.

Wszystkim chętnym przypominamy, że tegoroczne wydarzenia wpisują się w ogólnoświatową akcję Organizacji Narodów Zjednoczonych -“Obsadźmy naszą planetę: Kampania Miliarda Drzew”. Partner programu -Lasy Państwowe dla chętnych szkół oferuje darmowe sadzonki drzew, które można będzie otrzymać w najbliższym Nadleśnictwie. Pamiętajcie, sadzimy drzewa dla ludzi, Ziemi i dla pokoju na świecie.

Z roku na rok w naszej akcji uczestniczy coraz więcej szkół. Dziekujemy wszystkim za udział w poprzednich edycjach “Święta Drzewa”. Wspólnie posadziliśmy już wiele tysięcy drzew dla Ziemi! Wszystkich tych, którzy jeszcze nie włączyli się do naszego programu serdecznie zapraszamy. Prosimy też o jak najszersze rozpropagowanie “Święta Drzewa” wśród znajomych pedagogów, nauczycieli, wychowawców. Naszym stałym partnerem w organizacji „Święta Drzewa” są Lasy Państwowe. Tak jak w zeszłym roku, Nadleśnictwa dostarczą zainteresowanym szkołom sadzonki drzew. Ich pracownicy mogą poprowadzić zajęcia w terenie, podczas których zademonstrują prawidłowy sposób sadzenia drzew. Szkoły prosimy o zgłaszenie się do najbliższych Nadleśnictw. Oczywiście jak zawsze „Święto Drzewa” to nie tylko sadzenie drzew, ale również różnego rodzaju działania edukacyjne i artystyczne dostosowane do lokalnych warunków i możliwości. W ramach poprzednich edycji uczestnicy wyszukiwali i obejmowali opieką drzewa pomnikowe, drzewa – świadków historii, zakładali lub porządkowali istniejące parki i ogrody szkolne. Włączali się w akcję „Uwolnij drzewo” i „Drzewa dla Pokoju”. W wielu szkołach i klasach odbywały się lekcje tematyczne, konkursy i wystawy. Bardzo wiele szkól włączyło się w akcję “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Można zatem skorzystać z gotowych rozwiązań. Najważniejsze są jednak pomysłowość i twórcze podejście nauczycieli i uczniów.

Wszystkim szkołom prześlamy plakat „Święto Drzewa”, plakat „Drzewa dla Pokoju” oraz plakat “Zbieraj makulaturę, ratuj konie” i ulotki “Święto Drzewa-Zbieraj makulaturę, ratuj konie” oraz kartę zgłoszenia do programu, którą po wypełnieniu prosimy odesłać do Klubu Gaja. Prosimy też wszystkich uczestników o przesłanie nam sprawozdań i zdjęć z podjętych działań w ramach programu.

Na sprawozdania z obchodów “Święta Drzewa” czekamy do 31 listopada 2007 r., a na sprawozdania z akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie” do 15 maja 2008. Najciekawsze sprawozdania opublikujemy w raporcie Święto Drzewa, który zostanie wydany w czerwcu 2008 r.   


Obsadźmy naszą planetę – Kampania Miliarda Drzew

Miło nam poinformować, że Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Generalny United Nations Environment Programme  Achim Steiner przysłał do nas list, w którym wyraził swoje gorące poparcie dla naszego programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”.

Akcja sadzenia drzew organizowana przez Klub Gaja od 2003 roku wspaniale wpisuje się w tegoroczną ogólnoświatową Kampanię Miliarda Drzew – „Plant for the Planet: Billion Tree Campaign”, która prowadzona jest pod patronatem ONZ.

Idea posadzenia miliarda drzew dla naszej planety Ziemi została zainspirowana przez profesor Wangari Maathai, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2004 i założycielkę Ruchu Kenya’s Green Belt , który od 1977 roku posadził ponad 30 milionów drzew w 12 krajach Afryki.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zaproponowała, aby połączyć wysiłki wszystkich tych, którzy na całym świecie co roku sadzą drzewa – szkół, organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych, instytucji rządowych i samorządowych oraz indywidualnych osób i wspólnie posadzić miliard drzew w roku 2007.

Kampania ma na celu zwrócić uwagę na wzajemną zależność pomiędzy człowiekiem a ekosytemem naszej planety, a także wskazać na wpływ sadzenia drzew na zmiany klimatyczne na Ziemi, przywrócenie bioróżnorodności, poprawę jakości powietrza i gleby oraz bezpieczeństwo żywności.

Klub Gaja pragnie przyłączyć się do Kampanii Miliarda Drzew i już dziś zaprosić wszystkich do udziału w kolejnej V edycji programu „Święto Drzewa”– 10 X 2007 .

Jednocześnie wszystkie osoby i instytucje, które w roku 2007 posadzą drzewa, nawet jedno i wyślą o tym informację do Klubu Gaja, zostaną włączeni do Kampanii ONZ „Plant for the Planet: Billion Tree Campaign”. 


Podsumowanie Święta Drzewa 2007

Inauguracja Święta Drzewa : 10 października 2007

Finansowanie programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Partnerzy strategiczni programu: Lasy Państwowe, UNEP – Kampania Miliarda Drzew dla Planety

W 2007 roku przyłączyliśmy się do Kampanii Miliarda Drzewa dla Planety pod patronatem ONZ -UNEP. Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Generalny United Nations Environment Programme Achim Steiner w piśmie do nas, wyraził swoje gorące poparcie dla  programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”.

Partnerzy programu : LeasePlan, Troton, Eco Service, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego,

O programie:
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew 10 października oraz towarzyszący jej program edukacji ekologicznej, który opiera się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży przy udziale przedstawicieli różnych instytucji m.in.: samorządów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Cele programu:
* zdobywanie kompetencji w zakresie sadzenia i ochrony drzew
* zwiększenie zadrzewienia i zalesienia w kraju
* ochrona klimatu
* zebranie makulatury – gospodarka odpadami
* podniesienie świadomość ekologicznej oraz propagowanie rozwoju zrównoważonego

Działania:
Święto Drzewa obejmuje m.in. takie działania jak: sadzenie lasu, zakładanie parków i przyszkolnych ogrodów, odszukiwanie drzew pomnikowych i drzew świadków historii, zbieranie nasion drzew, ratowanie kasztanowców, przeprowadzanie lekcji tematycznych i zajęć w terenie oraz przeprowadzanie konkursów plastycznych, fotograficznych i literackich oraz zbiórkę makularury.

Rezultaty:
W V edycji Święto Drzewa 2007 posadzono 36 236 drzew. np. Zespół Szkół w Marzęcicach posadził1919 drzew i 165 krzewów, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czemiernikach posadziła 400 drzew, Samorządowa Szkoła nr 1 we Wrześni posadziła 332 drzew, dzieci sadziły drzewa wspólnie z babciami i dziadkami, Starostwo Powiatowe w Limanowej – Powiatowe Centrum Ekologiczne posadziło768 drzew. Wszystkie posadzone drzewa zostały wpisane do bazy UNEP (ONZ) – Kampanii Miliarda Drzew dla Planety.

Uczestnicy:
W Święcie Drzewa 2007 uczestniczyło 57 388 osób w całym kraju np.: Urząd Miasta w Koszalinie zgłosił do programu 3800 uczestników z 33 placówek oświatowych, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłosił do programu 2000 uczestników, Starostwo Powiatowe w Limanowej zgłosiło 1260 dzieci z 24 placówek oświatowych.
* Placówki oświatowe – 3000
* Inne podmioty – 500 – Organizacje ekologiczne , Wydziały Edukacji i Ochrony Środowiska UG i UM , Parki Krajobrazowe, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Urzędy Miasta oraz 428 Nadleśnictw

Udział społeczny:
Do udziału w programie zapraszano Nadleśnictwa, Rady Rodziców, społeczności lokalne oraz lokalne władze  – sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych miast i gmin, przedstawicieli władz sołeckich, powiatowych, Wydziały Edukacji i Ochrony Środowiska UG i UM, inspektorów i kuratorów oświaty, Wydziały Edukacji i Ochrony Środowiska UG i UM, ZHP,  PCK, OSP, parafie rzymskokatolickie, organizacje społeczne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, Domy Kultury, lokalny biznes oraz lokalne media ( wg kart zgłoszeń 2007)

Inauguracja Święta Drzewa 2007 – 10 października
Inauguracja programu – 10 października – odbyła się w Warszawie – posadziliśmy 5 drzew na Polach Mokotowskich przy udziale Partnerów: Anna Darska (UNDP), Sławomir Trzaskowski (Lasy Państwowe), Krzysztof Gierszewski (Troton), Sławomir Wontrucki i Tomasz Matujewicz( LeasePlan), Marcin Adamski i Sławomir Kuczyński (Eco Service), Jacek Jakubowski i Anna Piątasa (Ashoka), gospodarzy terenu, zaproszonych gości i młodzieży ze współpracujących szkól, podczas inauguracji rozdano Certyfikaty dla Partnerów programu Święto Drzewa 2007, odbyła się konferencja prasowa. Klub Gaja zasadził Tulipanowca – nasze drzewo życzeń, na którym zawiesiliśmy życzenia do drzew przysyłane do nas przez szkoły z całego kraju.

Święto Drzewa na świecie:
Święto Drzewa obchodzone jest także poza granicami Polski. Nasze przesłanie ”Zasadźmy drzewa dla pokoju” w 2007 roku dotarło do 35 krajów na świecie. Drzewa dla Pokoju na świecie posadzono m.in. w : Irlandii, Szkocji, Anglii, Holandii, Kolumbii, USA, Niemczech i Litwie

Święto Drzewa 2006 w mediach
* RADIO: godzinna audycja w TOK FM z udziałem Parterów, Radio Eska, Anty Radio, Radio dla Ciebie, Radio Planeta, Radio Katowice, Radio Bielsko, Radio Sieradz,
* PRASA  –  Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Gazeta Stołeczna,  Ogrody, Tomaszowski Informator Tygodniowy, Gazeta Lubuska, Echo Limanowskie, Kurier Mrągowski, Tygodnik Konecki, Echo Stąporkowa, Pałuki i Ziemia Mogileńska, Tygodnik 7 Dni, Głos Gminy Wilkowice;
* TELEWIZJA –  TVP WOT, TVP 3 Katowice, TVP Koszalin, TVP Olsztyn, TVP 3 Łódź, TVK Bielsat
* internet – naszą stronę odwiedza miesięcznie od 7,5 do 17,5 tys.
* subskskrypcja na naszej stronie – 5,5 tys. osób

Materiały edukacyjne Święto Drzewa
* wydano i wysłano do 3500 podmiotów – plakat Święto Drzewa 2006 nakład 4 tys. szt., plakat Drzewa dla Pokoju nakład 4 tys. szt., plakat Zbieraj makulaturę, ratuj konie nakład 4 tys. szt., ulotkę Święto Drzewa 2006 nakład 8 tys. szt., ulotkę Zbieraj makulaturę, ratuj konie
* przeprowadzono 14 wykładów i 2 wycieczki edukacyjne dla szkól biorących udział w programie
* przeprowadzono 1 warsztat ekologiczno-artystyczny, na których młodzież z Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach wykonała rzeźbę Pegaza.
* Zorganizowano 2 wystawy propagujące Święto Drzewa na inaugurację programu w Warszawie i w Gminie Wilkowice
* Wydano Raport z działań Święto Drzewa 2006 w nakładzie 4 tys. szt., rozesłany do 3500 podmiotów w czerwcu 2007 roku
* redakcja strony www.klubjaga.pl – wejść 7,5 tys. do 17,5 tys. miesięcznie, informacje na bieżąco rozsyłane były do 5200 osób – stała subskrypcja na stronie

Święto Drzewa 2007 – Nagroda Czarodziejskie Drzewo dla:

*Zespół Szkół w Marzęcicach za posadzenie 1919 drzew i 165 krzewów oraz za pomysł Drzewa Przyjaźni

*Nadleśnictwo Brodnica za współpracę z Zespołem Szkół w Marzęcicach

*Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Czemiernikach za posadzenie 400 drzew i zaangażowanie społeczności lokalnej

*Nadleśnictwo Lubartów za współpracę ze Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Czemiernikach

*Samorządowa Szkoła nr 1 we Wrześni za posadzenie 332 drzew i za pomysł wspólnego sadzenia z babciami i dziadkami

*Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim za otoczenie opieką 6 drzew pomnikowych i opracowanie Albumu „Pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Bielsk”.

*Urząd Miasta Koszalin za zgłoszenie największej ilości uczestników – 3800 osób i zaangażowanie 33 placówek oświatowych

*Starostwo Powiatowe w Limanowej – Powiatowe Centrum Ekologiczne za zaangażowanie 24 placówek oświatowych, udział 1260 dzieci i posadzenie 768 drzew

*Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie za współpracę i sprawozdawczość oraz zaangażowanie 20 leśników

*Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” za posadzenie 100 drzew wspólnie z bezdomnymi

*Firma Troton za posadzenie 5000 drzew i zalesienie Beskidów

Jak sadziliśmy drzewa w roku 2007


Klub Gaja w albumie The Billion Tree Campaign – UNEP (ONZ)

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się album The Billion Tree Campaign podsumowujący Kampanię Miliarada Drzew dla Planety – UNEP (ONZ). W albumie na stronie 35 znalazła się informacja o działaniach Klubu Gaja w ramach programu Święto Drzewa 2007

W Święcie Drzewa 2007 wzięło udział 57 388 osób, wspólnie posadziliśmy 36 263 drzewa! Zebraliśmy 220 ton makulatury!

Zapraszamy do przeglądnięcia albumu i do zapoznania się z działaniami podjętymi na świecie na rzecz ratowania naszej Planety.

http://www.unep.org/Billiontreecampaign/informationmaterial/resources/BILLION%20TREE%20LOW%20RES%202.pdf

Wszystkim Partnerom oraz uczestnikom programu Święto Drzewa 2007 serdecznie dziękujemy. To nasz wspólny sukces!

Partnerzy strategiczni programu Święto Drzewa 20007 – Lasy Państwowe, UNEP (ONZ)

Partnerzy programu Święto Drzewa 20007- Troton, LeasePlan, Eco Service, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego

Jacek Bożek
Prezes Klubu Gaja


 

O “Święcie Drzewa” w Gazecie Wyborczej

Zapraszamy na strony Gazety Wyborczej, gdzie przeczytać można wywiad z Prezesem Klubu Gaja – Jackiem Bożkiem o programie „Święto Drzewa”. Wywiad czytaj na: http://www.gazetawyborcza.pl/1,76842,4568179.html


Przedszkolaki z Bystrej ratują konie!

W dniu 31 października 2007 Klub Gaja odwiedził Przedszkole w Bystrej, gdzie zorganizowano zbiórkę makulatury na rzecz koni w ramach akcji Klubu Gaja “Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Przedszkolaki spotkały się z Prezesem Klubu Gaja Jackiem Bożkiem, który osobiście im podziękował oraz opowiedział historię o mitycznym koniu Pegazie.  Zaprosił także wszystkie dzieci do odwiedzenia pierwszego uratowanego przez Klub Gaja konia, także o imieniu Pegaz.


“Święto Drzewa” w Czechowicach

W dniu 19 października 2007 uczestniczyliśmy w obchodach „Święta Drzewa” w przedszkolu nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach. W uroczystym sadzeniu drzew uczestniczyli również wychowankowie i pedagodzy z przedszkola nr 1 i oddziału przedszkolnego ze szkoły nr 1 w Czechowicach oraz przedstawiciel nadleśnictwa Bielsko. Posadziliśmy dwie sosny które otrzymały imiona Julia i Kamila, dwa żywotniki: Marcina i Adriana oraz miłorzęba – Mariana. Na zakończenie obchodów Święta Drzewa przedszkolaki przygotowały duże plakaty z drzewami.


Pegaz przyleciał do Mysłowic

19 października 2007 w Mysłowicach odbyły się warsztaty artystyczne, w trakcie których uczniowie Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Wojtyły wykonali wspólnie z artystami – Waldemarem Rudykiem i Beatą Tarnawą rzeźbę Pegaza – symbolicznego pierwszego uratowanego konia przez Klub Gaja.

Warsztat był nagrodą dla szkoły za zebranie największej ilości makulatury w ramach akcji “Zbieraj makulaturę, ratuj konie” w roku szkolnym 2006/2007 . Akcja “Zbieraj makulaturę, ratuj konie” uczy jak chronić środowisko i pomagać zwierzętom i jest częścią programu edukacji ekologicznej “Święto Drzewa”, którego celem jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.


10 październik 2007- inauguracja V edycji Święta Drzewa

W tym dniu w całym kraju i na świecie sadzimy drzewa!
Dokładnie 10 października o godz. 12.00, na Polach Mokotowskich w Warszawie, w ramach tegorocznej edycji Święta Drzewa wraz z Klubem Gaja drzewa sadzili: Gospodarze terenu, Partnerzy programu, Przyjaciele Klubu Gaja, placówki oświatowe z Warszawy oraz mieszkańcy Warszawy.

Zasadziliśmy cztery dorodne Ambrowce i jednego Tulipanowca. Pierwszego Ambrowca zasadzili partnerzy programu Święto Drzewa: Anna Darska (UNDP), Sławomir Trzaskowski (Lasy Państwowe), Krzysztof Gierszewski (Troton), Sławomir Wontrucki i Tomasz Matujewicz( LeasePlan), Marcin Adamski i Sławomir Kuczyński (Eco Service), Jacek Jakubowski i Anna Piątasa (Ashoka). Drugie drzewo zasadzili zaproszeni goście: Mira Stanisławska – Meysztowicz, Ewa Podolska, Tomasz Sikora oraz przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego – Aleksandra Marciniak i Piotr Chęciński. Trzecie drzewo posadzili gospodarze terenu: Regina Kurczyna z Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych. Czwartego Ambrowca zasadzili uczniowie szkół: Gimnazjum 123 im. Jana Pawła II w Warszawie, Gimnazjum nr 34 w Warszawie i Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia w Warszawie. Klub Gaja zasadził Tulipanowca – nasze drzewo życzeń, na którym zawiesilismy życzenia do drzew przysyłane do nas przez szkoły z całego kraju.

W tym dniu w całym kraju drzewa sadziły także dzieci i młodzież z placówek oświatowych oraz organizacje ekologiczne, Wydziały Edukacji i Ochrony Środowiska UG i UM, Parki Krajobrazowe, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Urzędy Miasta. Również 10 października w wielu miejscach na świecie sadzone były drzewa w intencji pokoju na świecie. Nasze przesłanie ”Zasadźmy drzewa dla pokoju” co roku dociera do 100 organizacji z 35 krajów na świecie.

Aby RATOWAĆ BESKIDY w ramach tegorocznego Święta Drzewa Klub Gaja posadził 10 000 drzew ( 3 października) przy współpracy z Nadleśnictwem Bielsko oraz firmami: Troton, LeasePlan, Eco Service. 150 drzew posadzili także pracownicy firmy LeasePlan ( 6 października ) w Nadleśnictwie Chojnów – Zimne Doły pod Warszawą.

W ramach inauguracji V edycji Święta Drzewa 19 października w Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach odbędzie się warsztat edukacyjno-artystyczny “Pegaz – pierwszy uratowany koń”. Warsztat jest nagrodą dla placówki oswiatowej, któraz zebrała najwięcej makulatury w roku szkolnym 2006/2007. Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach zebrali 8 ton makulatury!

Zapraszamy wszystkich! Posadźcie choć jedno drzewo!
W tym roku przyłączyliśmy się do Kampanii Miliarda Drzew – Obsadźmy naszą Planetę – UNEP- United Nations Environment Programme – pod patronatem ONZ
Wszyscy uczestnicy, którzy posadzą drzewa i wyślą o tym informację do Klubu Gaja zostaną włączeni do Kampanii Miliarda Drzew, a  drzewa zostaną policzone i wpisane do bazy UNEP
.


Klub Gaja sadzi drzewa

W ramach V edycji Święta Drzewa Klub Gaja zasadził 3 października 2007 10 tysięcy drzew przy współpracy z Nadleśnictwem Bielsko oraz firmami: Troton, LeasePlan, Eco Service.

 


Raporty Święto Drzewa 2007

Poniżej prezentujemy niektóre ze sprawozdań przysłanych do Klubu Gaja w ramach V edycji Święta Drzewa

 

1/ W naszej szkole „Święto Drzewa” obchodziliśmy po raz drugi. Już od połowy września trwały gorące przygotowania, szczególnie w Szkolnym Kole Ligi Ochrony Przyrody. Uczniowie namalowali plakaty poświęcone drzewom oraz przygotowali gazetkę pt. Dary drzew. W ramach obchodów „Święta Drzewa” odbył się również konkurs plastyczny pt. „Poznajemy drzewa naszych lasów”. Wszyscy uczniowie klas 4-6 przez tydzień zdobywali informacje na temat przydzielonego im drzewa, a później prezentowali je w formie plakatu. Powołana komisja nagrodziła 4 prace. Wygrał plakat poświęcony brzozie brodawkowatej (Betula pendula). Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Miękinia 15 października 20007 roku przyjechała do nas Pani Katarzyna Łyszkiewicz. Opowiedziała dzieciom – przedstawicielom każdej klasy i wszystkim uczestnikom LOP o tym, czym jest las, kto go sadzi i w jaki sposób o niego dba. Dowiedzieliśmy się jak drzewa wydają owoce i jak są segregowane nasiona, z których później wyrosną dorodne drzewa. Przypomnieliśmy sobie jak ważną rolę odgrywają drzewa w ekosystemie leśnym. Po prelekcji zaproszeni goście i uczniowie udali się na plac przed budynkiem szkoły. Pogoda dopisywała. Pod czujnym okiem Pani z nadleśnictwa posadzono 11 drzewek, w tym 6 sosen zwyczajnych i 5 brzóz brodawkowatych. Każda z klas 4-6 zaopiekowała się jedną sadzonką. Złożyła przy niej „Zielone ślubowanie”, w którym napisała, że strzec będzie jej i chronić. Drzewka ogrodzono palikami i sznurkiem wykonanym z surowców wtórnych, a obok umieszczono tabliczkę informującą o nazwie drzewka i klasie, będącej jego opiekunem. Po udanej akcji sadzenia drzewek odbyła się Wielka Uczta Wegetariańska przygotowana przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Bezmięsne przekąski, bakalie i sałatki zdobiły stoły, a uczniowie spożywając je popijali białe i zielone herbaty. „Święto Drzewa” cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci. Akcja sadzenia drzewek przysporzyła im wiele radości i zadowolenia. Teraz mogą patrzeć jak się rozwijają i rosną, a w przyszłości dają schronienie i pożywienie dla zwierząt. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się świętować Dzień Drzewa jeszcze bardziej uroczyście!

Beata Żarska i Dagmara Białoskórska, nauczycielki przyrody
w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu

2/ W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do Programu Święto Drzewa” . koordynatorem programu jest Anna Wasilewska. Program promowany jest przez Klub Gaja. Już od września przygotowywaliśmy się do tego święta. Podjęliśmy szereg działań, aby poszerzy swoja wiedze i podnieść świadomość ekologiczną. Celem było zainspirowanie uczniów i nauczycieli naszej szkoły dotyczących sadzenia i ochrony drzew. Przeprowadziliśmy wiele pogadanek na temat związku drzewa z wodą , ptakami i powietrzem. Na terenie szkoły zorganizowaliśmy konkursy plastyczne ..Malujemy drzewa”- wykonywaliśmy prace plastyczne i plakaty, a wystawę tych prac urządziliśmy na korytarzu szkolnym aby w ten sposób promować akcję. Nawiązaliśmy współprace z nadleśnictwem Rybnik, Namysłów i Rudy. Nadleśnictwa te przekazały nam sadzonki drzew i służyły praktycznymi radami swoich specjalistów. Uczniowie klas IV i V odbyli wycieczkę do lasu w Rachowicach i Smolnicy, gdzie pogłębiali swoja wiedze na ścieżkach edukacyjnych. 10 X 2007 obchody Święta Drzewa rozpoczęliśmy pogadanką na temat znaczenia drzew, rozpoznawania gatunków, instruktarz jak sadzić sadzonki. Rozpoczęliśmy akcję sadzenia drzew – uczniowie posadzili ok. 100 sadzonek drzew sosny zwyczajnej. Ogółem w sadzeniu wzięło udział ok. 60 uczniów wraz z opiekunami. Na wiosnę będziemy kontynuować akcję o dosadzać kolejne drzewa.

Koordynator akcji w SP 41 w Gliwicach
Anna Wasilewska

 

3/W tym roku po raz pierwszy Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej przystąpiła do programu edukacyjno – ekologiczngo „Święto Drzewa”. Program ten poświecony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Do akcji przystąpiły dzieci z klas IV – VI pod opieką nauczycielki Joanny Skibińskiej-Janczyk. Uczniowie na lekcji wychowawczej, indywidualnie wykonywali plakaty promujące akcję Święto Drzewa. Następnie komisja wybrała po trzy najładniej wykonane prace z każdej klasy. Zwycięskie plakaty uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Autorzy (uczniowie) najpiękniejszych plakatów w nagrodę posadzi drzewko na terenie szkoły. Aby wykonać to zadanie prawidłowo, pan leśniczy Kazimierz Chodorowski przeprowadził pogadankę na temat sadzenia drzew. Zapoznał dzieci z warunkami, które muszą być spełnione, aby drzewo mogło wyrosnąć. Uczniowie pod nadzorem pana leśniczego oraz jego pomocników: podleśniczego Marcina Sztermera i stażysty Janusza Tomaszewskiego posadzili sadzonki drzew. Były to sadzonki świerka, modrzewia i jodły które otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Żagań. Czujne oko leśnika pilnowało, aby każdej sadzonce było dobrze w nowym miejscu; nie za płytko, ni głęboko, bez podwinięć i pionowo, utwardzone i podlane. Wspólnie posadziliśmy również DRZEWO DLA POKOJU – piękny modrzew. Szerząc wśród naszych uczniów ideę ochrony przyrody zorganizowaliśmy też zbiórkę makulatury, a część uzyskanych pieniędzy przeznaczymy na wykup koni z rzeźni. Sadząc drzewka, uświadomiliśmy naszym uczniom, że pokój na Ziemi zależy także od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Dziękujemy Klubowi Gaja za tak piękne święto i niecierpliwie czekamy na rok przyszły.

Joanna Skibińska-Janczyk wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej.

4/W tym roku po raz pierwszy obchodów w obchody Święta Drzewa włączyło się kółko ekologiczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Arletę Kycię. Członkowie kółka posadzili 50 drzewek wokół szkoły(sosna czarna, jodły, świerki, cyprysy), które pozyskali z Nadleśnictwa Jarocin. Wcześniej jednak (10 października) uczestniczyli w spotkaniu z Panem Janem Suderem, który udzielił im wielu cennych rad i wskazówek na temat sadzenia i pielęgnacji drzewek. Ponadto zorganizowali konkurs literacki pod hasłem Drzewo moim przyjacielem. Z pośród wielu prac jury wybrało i nagrodziło trzy najciekawsze. Oto one:

Drzewo
Drzewo w parku rośnie,
Piękne jest we wiośnie.
Bawią się tam dzieci, gdy słoneczko świeci.

Julita Kawczyńska kl. IIb

Drzewo
Drzewo jak człowiek żyje,
Ono też ma   uczucia.
Czuje gdy je ktoś bije
I kamieniami rzuca.

Drzewo jest przyjacielem,
Bo daje nam świeże powietrze.
Dzięki, któremu możemy
Czuć, żyć i pracować bezpiecznie.

Agnieszka Tomaszewska kl. VB

Drzewa – na zdrowie
Drzewa, drzewa
Szumią wszędzie
Cieszą się, że ich coraz więcej będzie,
Bo gdy chłopcy i dziewczynki będą
Sadzić nowe roślinki
To planeta
Będzie czysta, piękna, kolorowa
I w dodatku wiecznie zdrowa
Klementyna Wąsiewska kl. Va

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kotlinie

5/Witam. Organizuję w swoim mieście akcja sadzenia drzew pod nazwą “Święto Sosny”. Otwock to miasto położone w zasięgu aglomeracji warszawskiej, cechą charakterystyczną jest drzewostan sosnowy. Jednak drzew w mieście jest coraz mniej, usłuchają, atakowane sa przez szkodniki, powstają nowe inwestycje, bardzo często kosztem wycinki całych połaci starodrzewu. W Otwocku mieszkam od 7 lat i swój pomysł realizuję z Polskim Klubem Ekologicznym Kołem “Otwockie Sosny”, wspiera nas Nadleśnictwo Celestynów oraz Otwockie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy urzędzie Miasta Otwock. Święto przypada 23 kwietnia. Od trzech lat wiosną sadzimy około 300 sosen na terenie miasta, szkół, instytucji. W akcji biorą udział dzieci i młodzież, osoby prywatne. W ramach obchodów Święta Sosny organizujemy również konkurs, warsztaty, zabawy terenowe, kolejne drzewa rosnące przy Urzędzie Miasta otrzymują tabliczki z imionami osób zasłużonych dla przyrody regionu. Kampania ma charakter przede wszystkim edukacyjny, chcemy zwrócić uwagę na rolę drzew w życiu i krajobrazie miasta. Nie jest łatwo ale mamy nadzieję, że przynajmniej cześć posadzonych drzew przeżyje i Otwock będzie nadal sosnowym miastem. pozdrawiam

Polski Klub Ekologiczny – Koło “Otwockie Sosny”,
Sylwia Kozłowska

 

6/W tym roku szkolnym ponownie obchodziliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Goczałkowicach – Zdroju „ Święto Drzewa ” . Z tej okazji uczniowie z Koła Ekologicznego przygotowali edukacyjny program artystyczny . W trakcie apelu uczennica z kl.VI odczytała wyróżnione opowiadanie pt. „ Jestem Drzewem’’:

Jestem drzewem o soczyście zielonych liściach i rozłożystej koronie. Mieszkam w parku na mieście gdzie mam dużo znajomych i przyjaciół. Moimi przyjaciółmi są  ptaki małe i duże , które mieszkają w parku . Odwiedzają mnie codziennie razem z dziećmi i wspólnie się bawimy. Na moim podłożu rośnie gęsta , zielona trawa i kwiaty o wszystkich kolorach tęczy. Na jesień zrzucam przepiękne złote i czerwone liście , które zbierają dzieci ludzie powiesili na mnie karmnik dla ptaków żeby nie były głodne . Zimą dzieci rzucają do niego ziarenka dla moich małych  przyjaciół . Gdy zaczyna się wiosna wypuszczam śliczne różowe pąki i moje życie rozkwitło na nowo . Jestem bardzo potężnym drzewem , ponieważ daje ludziom tlen niezbędny do życia . Niestety są również ludzie ,którzy mnie nie lubią i śmiecą koło mnie. Więc bardzo cię proszę szanuj drzewa i nie niszcz ich , będę ci bardzo wdzięczna jeśli zastosujesz się do moich próśb
Twoje drzewo

autor: Justyna Dąbrowska , Paulina Wycisk


Oprócz tego wszyscy uczniowie zostali poinformowani o tegorocznej akcji sadzenia ,,Miliona Drzew ” .W związku z tym każda klasa otrzymała drzewko, które zostało posadzone przez uczniów po apelu na terenie przyszkolnym.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju

7/Nasza szkoła zgłosiła udział w programie ŚWIĘTO DRZEWA 2007. Wzięliśmy udział w tegorocznej kampanii „Miliarda Drzew” Nawiązaliśmy współpracę z Lasami Państwowymi w Toruniu. Inżynier nadzoru P.Jurek skierował nas do Nadleśnictwa Bydgoszcz-Białe Błota. Wystąpiliśmy z prośbą o darmowe sadzonki drzew i krzewów, które są dostępne w Szkółce Leśnej – Białe Błota. Otrzymaliśmy następujące sadzonki: brzoza –8 sztuk bez czarny –2 sztuki bez kor. -2 sztuki dąb –1 sztuka dąb czerwonolistny- 1 sztuka lipa-2 sztuki jarzębina-2 sztuki buk-1 sztuka rokitnik- 2 sztuki głóg-2 sztuki dereń- 1 sztuka róża chińska-1 sztuka róża fał. –1 sztuka Wokół budynku szkoły posadziliśmy 26 sztuk sadzonek drzew i krzewów. Posadziliśmy drzewo dla pokoju. Jest to dąb czerwonolistny. Prace wykonali uczniowie klasy 3C Gimnazjum 35 pod opieką V.Pubanz oraz B.Lisowskiej. Zorganizowaliśmy również konkurs literacki „Drzewa świadkowie historii”. Nagrodzono pracę Karoliny D. „Dzieje dębu z Ronda Grunwaldzkiego” z klasy 1b.Pracę dołączamy.

Jestem dębem rosnącym na Rondzie Grunwaldzkim, mam ok. 170 lat. Nie mam swojego imienia, ale chciałbym nazywać się Zygfryd. Wszystkie wielkie i stare drzewa mają swoje imiona, a ja niestety go nie posiadam. Widziałem w swoimi długim życiu wiele i chciałbym to opowiedzieć:

1833 – posadzono mnie na początku XIX wieku nad Kanałem Bydgoskim, ja i moi koledzy mieliśmy ważne zadanie swoimi korzeniami wzmacniać brzeg kanału.

1850 – Kanał Bydgoski to wspaniałe miejsce pełne ptaków wodnych i spacerujących mieszkańców Bydgoszczy. Wokół kanału powstaje wiele restauracji. Co niedzielę obserwuję spacerujące rodziny, bawiące się dzieci, istna sielanka?

1880 – Mam już ponad 50 lat i nadal jest pięknie. Przy moim pniu powstają ulice i liczne kamienice. Przy okazji ich budowy wycięto wielu z moich kolegów, ale ja jestem wspaniały i nadal rosnę. Wokół mnie Bydgoszcz bardzo rozwinęła się przemysłowo.

1914 – Początek nowego wieku przywitała I wojna światowa. Skończyła się zabawa, wokół mnie przetoczyły się czołgi, liczne wojska, ginęli ludzie, nikt nie myślał już o zabawie.

1918 – Z chwilą zakończenia wojny nastąpił rozwój moich okolic, powstał kompleks sportowy „Gwiazda” i liczne kąpieliska, zbudowano linię tramwajową łączącą Bartodzieje z Wilczakiem. Znów rozbrzmiewały: muzyka, zabawa i śmiech. Kanał stał się Międzynarodowym Szlakiem Żeglugi. Pływały na nim różne statki i barki.

1939 – Potem nastąpił straszliwy czas II wojny światowej. Najgorsza była Krwawa Niedziela w 1939 i liczne samochody wywożące mieszkańców Bydgoszczy na rozstrzelanie w rowach Tryszczyna , Miedzynia, Fordonu.

1950 – Złe czasy jednak minęły, ale tylko dla ludzi. Przebudowa miasta po wojnie to niestety wycinanie starych drzew, zakopanie fragmentu kanału, wysadzenie mostu przebiegającego przez kanał i powstało Rondo Grunwaldzkie. Beztrosko wykarczowano ponad 100 moich braci. Nie wiem, czemu mnie oszczędzono, ale u moich stóp wyasfaltowano ulice i nadal przejeżdża tramwaj.

2007 – teraz w okropnym, spalinowym powietrzu obserwuję spieszących się ludzi: idą do pracy , po zakupy do nowoczesnego marketu Real, do szkół . Teraz jestem pomnikiem przyrody i nawet zmieniające się markety nie są w stanie mnie zniszczyć.

 To koniec mojej historii. Mam nadzieję, że po tym wszystkim, co o mnie przeczytaliście zostanę w Waszej pamięci jako dąb Zygfryd.

Zespół Szkół Nr 12 w Bydgoszczy

8/10 października 2007 roku Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zorganizował akcję sadzenia drzew i krzewów na placu zabaw w Żytkiejmach. Plac zabaw położony jest na terenie siedziby Parku i obok funkcji rekreacyjnej i sportowej, spełnia także funkcję dydaktyczną. Nasadzenia na placu zabaw zostały zaprojektowane przez studentkę architektury krajobrazu, uwzględniając potrzeby zacieniania i ozdobienia terenu oraz łącząc funkcje użytkowe i poznawcze. Na “Święto Drzewa” Park Krajobrazowy zaprosił uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach. W akcji udział wzięło 40 osób, wśród nich byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy Parku oraz przypadkowi przechodnie zainteresowani akcją. Posadzonych zostało 81 drzew i krzewów należących do 16 gatunków. Znalazły się tu drzewa spotykane w polskim lasach (sosna, świerk, kasztanowiec, jarząb, klon, dąb, brzoza), krzewy dziko rosnące (bez czarny, róża dzika, trzmielina, dereń) oraz drzewa i krzewy owocowe (jabłoń, grusza, aronia). Do każdego drzewa lub krzewu przywiązana została kartka ze imieniem osoby, która go sadziła. W ten sposób sadzonki zyskały opiekunów, którzy deklarowali opiekę nad swoim drzewkiem. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów było zainteresowanie oraz entuzjazm dzieci i dorosłych uczestniczących w akcji. Warte podkreślenia jest to, że uczniowie z radością kopali doły i zasypywali korzenie, nie traktując tego jak szkolnego obowiązku. Po akcji na placu zabaw została umieszczona drewniana tablica z pamiątkowym napisem. Na wiosnę Park Krajobrazowy planuje wykonać tabliczki z rysunkami i opisami poszczególnych gatunków, które będą rozmieszczone przy sadzonkach. Dzięki temu plac zabaw stanie się miejscem, w którym będzie można dowiedzieć się różnych ciekawostek o rosnących tu drzewach i krzewach. Sprawozdanie w liczbach: Organizator i koordynator akcji: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, 19-505 Żytkiejmy, ul. Szkolna 1 Uczestnicy akcji: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach, pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach, mieszkańcy Żytkiejm Liczba sadzonek: 81 Liczba gatunków: 16 Miejsce posadzenia drzew i krzewów: plac zabaw przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

9/W terminie od dnia 10.10.2007 r. do 15.11.2007 r. uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej – Łośniu wraz z opiekunem zasadzili 70 drzewek oraz 25 krzewów na terenie placówki. Posadzenie drzewek miało na celu włączenie się do akcji razem z innymi szkołami w kraju i na świecie. W realizacji przedsięwzięcia otrzymaliśmy pomoc od firmy OFI oraz nadleśnictwa Siewierz. Dnia 10.10.br. uczniowie naszego gimnazjum byli uczestnikami prelekcji przygotowanej przez leśniczego w całości poświęconej ochronie środowiska naturalnego. W wystąpieniu nie zabrakło także wskazówek odnośnie sposobu sadzenia i pielęgnacji drzew iglastych – posadziliśmy między innymi sosny i świerki.Wydarzenie to zostało udokumentowane w postaci zdjęć wykonanych przez uczestników naszego Ośrodka.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
Dąbrowa Górnicza