Edycja III – 2005 rok

Edycja III – 2005 rok

Program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska w Katowicach

Partnerem programu są Lasy Państwowe


10 października 2005 – drzewo, woda, życie

Już po raz trzeci podsumowujemy Święto Drzewa. W wielu miastach i szkołach stało się ono tradycją już na stałe wpisaną w coroczny kalendarz imprez. Z każdym rokiem sadzenie drzew cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno w Polsce jak i na świecie.
W tym roku rozesłaliśmy nasze materiały edukacyjne, wydawnictwa i plakaty do dwóch tysięcy szkół w całym kraju. Poza szkołami aktywny udział w akcji wzięło również ok. 500 instytucji i organizacji, takich jak: ośrodki edukacji ekologicznej, świetlice środowiskowe czy organizacje ekologiczne.
Tym razem pragnęliśmy w sposób szczególny zwrócić uwagę na dwa aspekty ochrony drzew. Pierwszy, to ochrona drzew rosnących nad rzekami oraz na terenach podmokłych. Chcieliśmy zwrócić uwagę na związki drzew z jakością wody, na ich znaczenie retencyjne oraz unikatowość środowisk nadrzecznych i ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
Drugim tematem przewodnim naszej akcji był problem degradacji zieleni na terenach miejskich, objawiający się wycinką drzew w miastach i coraz bardziej postępującym zanikaniem skwerów i innych terenów zielonych. Postanowiliśmy przypomnieć o roli i znaczeniu drzew na terenach zurbanizowanych i wskazać zarówno na funkcję przyrodniczą, jak i podnoszenia estetyki przestrzeni miejskiej. Temu drugiemu problemowi poświęcony był happening, który zaprezentowaliśmy 10 października br. w samo południe na Placu Zamkowym w Warszawie. Nie bez przyczyny wybraliśmy to właśnie miejsce. Centrum wielkiego miasta – i ani jednego drzewa! Dużą rozłożystą topolę rosnącą w tym miejscu wycięto. Pozostała pusta przestrzeń i nie wiadomo, czy pojawi się tu jeszcze kiedyś drzewo.
Po zakończeniu happeningu rozdaliśmy przechodniom oraz zaproszonym dziennikarzom i szkołom sadzonki drzew, co spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Do naszej akcji spontanicznie przyłączyła się grupa uczniów z Niemiec, którzy przywieźli sadzonkę miłorzębu japońskiego z Hiroszimy, aby posadzić ją na miejscu warszawskiego getta.

Jarosław Kasprzyk


Drzewa dla pokoju

Święto Drzewa na świecie
Pokój jest jedną z najcenniejszych ludzkich wartości. Codziennie docierają do nas informacje o nieszczęściach, jakie spotykają ludzi z powodu wojen i aktów terroryzmu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili coś na znak pokoju i przeciwko przemocy.

W tym roku już po raz drugi sadziliśmy drzewa w intencji pokoju na świecie. 

Nasze przesłanie „Let’s plant a tree for peace” dotarło do  100 organizacji w 35 krajach świata. Na apel odpowiedzieli między innymi członkowie Fundacji Ashoka – międzynarodowej organizacji pozarządowej, promującej zjawisko przedsiębiorczości społecznej, a także organizacje ekologiczne i organizacje pracujące na rzecz praw człowieka. W wielu miejscach Święto Drzewa to nie tylko akcje sadzenia drzew, ale także różnorodne projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego, tolerancji i przeciwko rasizmowi.

W Ameryce Południowej w Columbii posadzono 500 drzew w intencji pokoju na świecie

Drzewa sadzono w Polsce, na Wegrzech, Litwie w Holandii, Wielkiej Brytanii, Columbii, Czechach, Danii, Niemczech, Irlandii, Indiach. Oto niektóre relacje:

Medellin
Wydarzenie zakończyło się wielkim sukcesem. Mieliśmy przy tym wiele zabawy. Dzieciaki były bardzo szczęśliwe. Sadziliśmy drzewa na wzgórzach Volador w mieście Medellin – w sumie 500 drzew!
W akcję zaangażowanych było 500 młodych ludzi z biednych szkół, a także wielu wolontariuszy, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji społecznych i prywatnych. Była to jedna, wielka, zbiorowa mobilizacja. Sadziliśmy drzewa w intencji pokoju na świecie, ale także jako symbol tolerancji i solidarności. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty edukacyjne poświęcone problemom tożsamości narodowej,  wielokulturowości i segregacji rasowej, w których wzięło udział  ponad 1200 młodych ludzi.
Niech żyje pokój, radość, marzenia, świeże i czyste powietrze i wszystko, co dobre!

Catalina Cock Duque, Amigos del Choco Foundation; Columbia

Amsterdam
W Amsterdamie bardzo trudno dostać zezwolenie na posadzenie drzewa. Miasto jest bardzo zatłoczone, nie ma tu po prostu miejsca i panuje permanentny brak mieszkań. Holandia to jeden z najgęściej zaludnionych krajów na świecie, obok Japonii, dlatego przestrzeń jest tu na wagę złota. Stąd pomysł, aby posadzić drzewko dla pokoju w donicy na balkonie.

Agnieszka Przygodzka, Club Gaia Holandia; Stichting Vier Voeters


Myszków
Po akademii przedstawiciele poszczególnych klas (pod czujnym okiem leśniczego) posadzili na placu szkolnym swoje drzewa. Będą o nie dbać, pielęgnować je i patrzeć jak rosną. Drzewa te sadzone były w intencji pokoju na świecie.

Teresa Dżaluk, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie, Polska

Wrocław
Na korytarzu szkolnym w gazetce ściennej informowaliśmy o idei Święta Drzewa oraz sadzeniu Drzewa  dla Pokoju. Wspólnie z uczniami klasy IV b posadziliśmy w tej intencji buka purpurowego, którym ci uczniowie będą się opiekować przez najbliższe lata. Do uczniów szkoły w Winnicy – na Ukrainie – wysłaliśmy informację i plakat.

Elżbieta Węgrzyn, opiekun SK LOP; Szkoła Podstawowa nr 98 we Wrocławiu, Polska

Oleśnica i Monfalcone
Najcenniejszy był jednak finał. Dokładnie w Święto Drzewa o godzinie 14.00 dwie szkoły: Liceo Scientifico M. Buonarroti – Monfalcone we Włoszech i Gimnazjum nr 3 im Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy wspólnie zasadziły drzewa dla pokoju. Na naszej posesji były to dęby czerwone podarowane nam przez leśniczych ze szkółki w Grochowej, za co serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że pomysł tak pozytywnego działania, jak sadzenie drzew zaowocuje także wieloma międzynarodowymi przyjaźniami i konkretnymi inicjatywami ekologicznymi.

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, Liceo Scientifico M. Buonarroti – Monfalcone, Polska, Włochy

Dychowo
Dzięki fundatorowi nagród — Nadleśnictwu Brzózka – młodzi przyrodnicy mogą poszerzać wiedzę o lesie, własnoręcznie posadzić i pielęgnować swoje drzewko.
Na szkolnym korytarzu urządzono wystawkę pt. „Nasze drzewa”, został także odczytany i umieszczony „Apel drzewa” do ludzi. Na szkolnym podwórku posadziliśmy „drzewo dla pokoju” jako wyraz jedności z walczącymi o wolność i prawo do życia bez wojen.

Irena Szymczak, Szkoła Podstawowa w Dychowie, Polska

Hebden Bridge i Menchester
Mieszkańcy Hebden Bridge i Menchesteru oraz Club Gaia UK wspólnie sadzili drzewa w dolinie Calder na wzgórzch Todmorden w Yorkshire, w Anglii. Pierwsze 200 drzew w intencji pokoju na świecie posadzili 9 października 2005.
W sumie planują tu posadzić 8 tysięcy drzew w ramach dużego projektu sadzenia drzew, jako  przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, a  prowadzonego przez ekologiczną organizację Treesponsibility. 18 grudnia 2005 Club Gaia UK planuje posadzić jeszcze kolejne drzewa na rzecz światowego pokoju.

Sally Naylor, Club Gaia UK, Wielka Brytania

Bangalore, Shimoge i Mysore
Ashokowcy w Indiach, w miejscowościach: Bangalore, Shimoge i Mysore,  wspólnie z młodymi ludźmi sadzili drzewa przed swoimi szkołami i uniwersytetami. W sumie posadzono ponad 200 drzew  w intencji pokoju na świecie. Dla wielu działaczy Ashoki „Święto Drzewa” było wspaniałą okazją do tego, aby się spotkać  wspólnie i razem popracować.
Nomito Kamdar, Indie

Babrungos
Stowarzyszenie Teviske, założone w 2001 roku, pracuje na rzecz społeczności lokalnej miasta Babrungos w regionie Plunges na Litwie. W swoim Centrum Edukacji Dorosłych sadzimy i chronimy rzadkie rośliny i zioła. Włączając się w ogólnoświatową akcję Drzewa dla Pokoju posadziliśmy w naszym ogrodzie jarzębinę i kalinę koralową.
Janina Danielien, Litwa


Park Gwiazd w Wilkowicach – Święto Drzewa

29 października 2005 roku o godzinie 11.00 w powstającym ośrodku Klubu Gaja, na ulicę Parkową 10 w Wilkowicach odbyło się przesadzenie krzewów z Parku Gwiazd, zakładanego w ramach programu Święto Drzewa. Drzewa zostały przeniesione z Bajki Klubu Gaja, w której kończymy naszą działalność. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy młodzież z Bielska-Białej i Wilkowic.

Dzieci pomogły ekologom z Klubu Gaja w przeprowadzce Parku Gwiazd
Rododendron prezydenta rośnie już gdzie indziej
To teraz do pracy! Wyciągamy drzewka- krzyknął do około dwudziestki dzieciaków prezes Gai Jacek Bożek i zaczęło się sadzenie. Dzieci zabrały się do kopania dziur, takich w sam raz na niewysokie krzewy. Razem 12, na siedem rododendronów
i pięć azalii, które w Parku Gwiazd Klubu Gaja jakiś czas temu posadzili m.in. Jurek Owsiak, Paweł Golec, organizatorka sprzątania świata Mira Meysztowicz, Tomasz Sikora czy prezydent Bielska Jacek Krywult.
Park Gwiazd powstał w 2003 roku przy Bajce, bielskiej siedzibie stowarzyszenia w ramach autorskiego programu Gai “Święto drzewa”. Tym razem było inaczej niż dotychczas. Nie posadzono nowych roślinek, ale został przeniesiony z Bajki cały Park Gwiazd. Od soboty domem rododendronów i azalii słynnych osobistości jest ogród przy byłej lecznicy dla zwierząt w Wilkowicach, nowa siedziba Klubu Gaja, do której ekolodzy sami przeprowadzą się już niebawem. W przenosinach drzewek pomagały im dzieci z koła przyrodniczego Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku i wilkowickiego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Akcja sadzenia to również jedno z działań w ramach projektu “Zróbmy coś razem”; realizowanego wspólnie z Fundacją Domin, a który jest wspierany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. – Teraz zmiana warty, teraz sadzą dzieci – mówiła podczas sobotniej przeprowadzki parku Beata Tarnawa z Gai, koordynator projektu. -Ideą projektu jest to, by dzieci i młodzież z gorszym startem życiowym zrobiły coś wspólnie z innymi osobami. Z małych rzeczy, coś dużego, ważnego – tłumaczy Jacek Alaba z Fundacji Domin. Przy dawnej lecznicy bielskie i wilkowickie dzieciaki sadziły więc krzewy, a te z Zawiercia bu- dują azyl dla zwierząt.
– Nie, sadzenie nie było trudne. Tylko kopanie szło nam ciężko, bo w ziemi pełno było kamieni – mówią, ubijając ziemię wokół zielonego rododendrona 12-latkowie Dominika Zdrowak, Roksana Skawska i Artur Guzy z “dwójki” w Bielsku. Ekolodzy z Gai już planują kolejne wspólne przedsięwzięcia z młodymi przyrodnikami. Zamierzają na przykład zaopiekować się razem parkiem, który sąsiaduje z ich nową siedzibą i stworzyć w nim ścieżkę dydaktyczną, tak jak kiedyś zrobili to w Bajce.

GABRIELA LOREK, Dziennik Zachodni, 31.10. – 1.11. 2005 rok.


Zapraszamy na inaugurację

Klub Gaja serdecznie zaprasza 10 października 2005 roku o godzinie 12.00 na Plac Zamkowy w Warszawie, gdzie odbędzie się około 60 minutowe wydarzenie informacyjne oraz krótki happening z okazji inauguracji III edycji Święta Drzewa.
Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo. Do niedawna rosło tam piękne drzewo. Chcemy zwrócić uwagę na problem znikającej w miastach zieleni. Drzewa w mieście istnieją dla nas, a nie przeciwko nam. Drzewa w mieście to nie problem – to przyjemność i lepsze powietrze.

Z poważaniem
Jacek Bożek
Prezes Klubu Gaja


Zamkowy czeka na zieleń

Ekolodzy chcą drzewa na najważniejszym placu w Warszawie

Członkowie z Klubu Gaja domagają się jak najszybszego posadzenia drzewa na pl. Zamkowym w miejscu ściętej pół roku temu topoli. Protestujących wczoraj na Starówce ekologów poparli turyści.

– Proszę Państwa chciałbym opowiedzieć drastyczną historię. Tutaj kiedyś stało drzewo! – wykrzykiwał Jacek Bożek prezes Klubu Gaja, pomysłodawca wczorajszego happeningu zorganizowanego z okazji „Dnia drzewa”.
Na pl. Zamkowym postawiono gruby pień, który został pocięty. Krzyczano „Drzewo, woda, życie” – domagając się posadzenia w miejscu ściętej pół roku temu spróchniałej topoli, nowego drzewa. Na zachętę przechodniom wręczano sadzonki drzew.

Najpierw archeolodzy

– Na placu Zamkowym powinno rosnąć drzewo. Obawiam się, że celowo nic w tym kierunku nie zrobiono –skarżył się Jacek Bożek.
Zarząd Terenów Publicznych, któremu podlega pl. Zamkowy, twierdzi jednak, że to nie jest prawda. – W miejscu topoli chcemy posadzić dąb zwyczajny. Niestety, nie możemy tego zrobić, dopóki terenu nie przebadają archeolodzy. Taki nakaz otrzymaliśmy od wojewódzkiego konserwatora zabytków – mówi Renata Kaznowska, dyrektor UZP. – Archeolodzy będą mogli rozpocząć prace od 17 października – dodaje.

Tymczasem urzędnicy z biura stołecznego konserwatora twierdzą, że przygotowania do badań wymagają jeszcze czasu. I nawet, jeśli zaczną się w październiku, na sadzenie drzewa może być już za późno i przyjdzie czekać na wiosnę.

Włączyli się turyści

Wczorajszy happening na pl. Zamkowym obserwowali przypadkiem turyści z Niemiec. Pomysł zasadzenie przy Zamku Królewskim drzewa na tyle im się spodobał, że szybko włączyli się do akcji. Godzinę później obdarowani przez ekologów sadzonkami drzew Niemcy pojechali zwiedzić pozostałości getta przy ul. Złotej. Tam też postanowili posadzić otrzymane w prezencie drzewa.

DANIEL ZYŚK, NATALIA BET, Życie Warszawy, 11.10.2005 rok.


Drzewa pozostaną

Dzięki interwencjom Klubu Gaja drzewa, które miały zostać wycięte przy okazji prowadzonych obecnie inwestycji w Bielsku-Białej, nie zostaną wycięte.
Stowarzyszenie nasze uczestnicząc w postępowaniu administracyjnym odnośnie rewitalizacji bielskiej starówki wnioskowało o pozostawienie rosnących tam drzew lipowych. Ostatecznie wydana decyzja w tej sprawie uwzględniła zdanie naszego stowarzyszenia i drzewa lipowe rosnące na starówce nie zostaną wycięte.
Również drzewa rosnące przy skrzyżowaniu Hulanka w wersji pierwotnej miały zostać wycięte. Dzięki interwencji mieszkańców Hulanki i Klubu Gaja 3 dorodne jesiony udało się ochronić przed wycinką. W wersji pierwotnej inwestor twierdził, iż ze względu na przebudowę największego skrzyżowania w Bielsku-Białej, drzewa te koniecznie należy wyciąć. Po wielu pismach i interwencjach Klubu Gaja ostatecznie projekt został tak przygotowany, a prace tak przeprowadzone, że nie było konieczności ich wycinki.
Ponadto w dniu 14 lipca 2005 roku odebraliśmy telefon w sprawie wysypywania wywrotkami dużej ilości ziemi na drzewa rosnące przy potoku Straceńskim w Bielsku-Białej. Po naszej interwencji w Referacie Ochrony Środowiska Urzędy Miejskiego zajęto się sprawą. Okazało się, że wysypywana ziemia może spowodować obumarcie drzew. Wykonawca tych działań został zobowiązany do naprawy szkód.

Paweł Grzybowski


Podziękowanie

Po raz pierwszy miałem możliwość zapoznania się z Waszym czasopismem pt. „Współodczuwanie” wydanym w grudniu 2004 r. Zawarta w nim problematyka jest bardzo interesująca oraz przedstawia praktyczne działania ekologiczne, służące poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Mnie osobiście zainteresowały szczególnie artykuły dotyczące kolejnej edycji „Święta Drzewa”.
(…) Cieszy mnie, że opublikowaliście zdjęcie świerka pospolitego w Brusowie na okładce Waszego biuletynu, z wyartykułowaniem prowadzonych działań proekologicznych przez dzieci, młodzież i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Oszczywilku. To dzięki nim kolejne drzewo zostało ustanowione przez Radę Miejską w Rykach w dniu 29 grudnia 2004 r. pomnikiem przyrody. Drzewo to liczy sobie 150 lat i stanowi pozostałość nielicznego już drzewostanu parku podworskiego w Brusowie.
Drugim wnioskodawcą uznania kolejnego świerka pospolitego za pomnik przyrody była Szkoła Podstawowa w Rososzy. Mieści się ona w dawnym dworze szlacheckim, wybudowanym w 1925 r. Przy dworze rośnie kilka okazałych tui, a około 30 m od głównego wejścia – dorodny świerk pospolity. Wiek drzewa szacuje się na 80 lat. Jednocześnie budynek szkolny otacza dawny park dworski. Świerk pospolity ustanowiony pomnikiem przyrody na terenie szkolnym ma znaczący wymiar edukacyjny i ekologiczny.
Powyższe dwa świerki zostały objęte szczególną ochroną prawną, przysługującą pomnikom przyrody. Chciałoby się, aby takich proekologicznych szkół było jak najwięcej. Za działania, zmierzające do właściwego kształtowania świadomości ekologicznej społeczności lokalnej oraz przejawianiem troski o nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, składam im podziękowanie.

Dariusz Jaśkiewicz – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rykach

Klub Gaja serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom III edycji Święta Drzewa.
Sprawozdania z działań podjętych w ramach programu ukażą się w specjalnym wydawnictwie „Święto Drzewa 2005”.