Mówimy NIE targom końskim w Skaryszewie

Pozwoliliśmy, by „Hydra” podniosła łeb i się wzmocniła. Zbyt słabo scaliliśmy się w swoich działaniach w ciągu minionych lat, dlatego „Hydra” nabrała mocy – teraz ona chce nas zniszczyć, by dalej zabijać konie. Ciągle jej mało krwi, chce więcej i więcej. „Hydra”, czyli stowarzyszenie zawiązane w Skaryszewie w 2013 roku, nazwała się „Fundusz Promocji Mięsa Końskiego”. „Hydra” ma w tej chwili coraz więcej głów. Czego chcą i kim są przedstawiamy w opisie Ogólnopolskiego Zjazdu Koniarzy w Skaryszewie, który odbył się dnia 22.03.2013 r.

 

Informacja pobrana ze strony www.skaryszew.pl

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KONIARZY W SKARYSZEWIE

„Ogólnopolska inicjatywa koniarzy – wspólnymi siłami dla polskiej hodowli” – pod takim hasłem w sobotę w Centrum Wystawienniczo-Targowym w Skaryszewie spotkali się hodowcy koni z całego kraju. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz Powiatowy Związek Hodowców Koni w Radomiu. Na zaproszenie do Skaryszewa odpowiedzieli, oprócz indywidualnych hodowców także polski Związek Hodowców Koni na czele z prezesem prof. dr hab. Zbigniewem Jaworskim, Wojewódzkie i Powiatowe związki hodowców koni, lekarze weterynarii oraz Polski Instytut Kultury Jeździeckiej.

Na początku spotkania burmistrz Ireneusz Kumiega i powiatowy lekarz weterynarii Aleksander Socha przedstawili swoje stanowiska dotyczące organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy. Po wystąpieniach inicjatywę w spotkaniu przejął Polski Związek Hodowców Koni, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie działań zmierzających do uznania konia jako zwierze towarzyszące, a tym samym uniemożliwiające w Polsce chowu koni z przeznaczeniem na ubój. Oprócz tych tematów wiodących na spotkaniu poruszano szereg spraw dotyczących hodowli koni, opieki weterynaryjnej, sprzedaży, warunków transportu i uboju. Podjęto szereg wniosków, które uczestnicy spotkania musieli przegłosować. W tych wnioskach znalazł się jeden, szczególny dla naszego miasta, który powołał:

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM PROMOCJI, HODOWLI I OBROTU KOŃMI  z siedzibą w Skaryszewie.

Po ponad pięciogodzinnym spotkaniu burmistrz Ireneusz Kumięga podsumowując spotkanie stwierdził, że będzie realizował zadania jakie zostały przyjęte przy tworzeniu Ogólnopolskiego Centrum Promocji, Hodowli i Obrotu Końmi, a więc budowa nowoczesnego targowiska , stworzenie sprawnego systemu handlu końmi, promocja konia polskiego na świecie. Swoje poparcie dla tych inicjatyw wyraził jedyny parlamentarzysta obecny na zebraniu poseł na sejm RP Zbigniew Kuźmiuk.

/R.K/

 

„Hydra”

W mitologii greckiej potwór wyobrażany najczęściej jako wielogłowy. Pokonanie Jej było drugą pracą Heraklesa. Heros natrudził się, bo na miejsce odciętej głowy odrastały dwie, bądź trzy nowe, w końcu wypalił rany, zapobiegając regeneracji, a nieśmiertelną środkową głowę zakopał. W pewnym momencie zaczął ją obserwować i znalazł sposób jak zniszczyć bestię.

 

Informacja pobrana ze strony www.skaryszew.pl

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/317/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013r.

REGULAMIN SKARYSZEWSKIEGO JARMARKU KOŃSKIEGO ZWANEGO

 „WSTĘPAMI” w dniach 10 – 11 marca 2014r. oraz 25 – 26 marca 2014r.

1. Jarmark odbywał się będzie:

– na ulicy Mickiewicza – sprzedaż wyrobów z drewna, wikliny i rękodziełludowych – miejsca rezerwowane wyłącznie przez organizatora jarmarku;

– na ulicy Partyzantów, Zachodniej, Wojska Polskiego i Wyszyńskiego – sprzedaż artykułów do produkcji rolnej, wyrobów rymarskich, artykułów przemysłowych i spożywczych oraz mała gastronomia.

– Opłatę targową od osób handlujących pobierał będzie inkasent.

2. Wokół estrady obowiązuje całkowity zakaz handlu.

3. Prezentacja, pokazy i handel końmi.

– Stadnina „Hubertus” ul. Partyzantów 72

– Miejsko – Gminne Targowisko przy ul. Krasickiego 13.

3.1 Wjazd z końmi na teren Stadniny Koni „Hubertus” oraz Miejsko-Gminne Targowisko w Skaryszewie rozpocznie się od godziny 4 00 dnia 10 marca 2014r.

3.2 Wszystkie zwierzęta muszą posiadać paszport lub chip.

3.3 Paszporty będą sprawdzane przez Inspektorów ds. kontroli paszportów i lekarzy weterynarii w specjalnej strefie weterynaryjnej, odprawy koni, kontroli paszportów i chipów.

3.4 Zwierzęta nie posiadające paszportów nie będą wpuszczone na jarmark.

3.5 Kontroli zwierząt dokonują tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione.

4. Wyładunek i załadunek koni odbywał się będzie tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, na rampach załadowczych w Stadninie Koni „Hubertus” oraz na terenie Miejsko-Gminnego Targowiska przy ul. Krasickiego 13.

5. Punkt weterynaryjny zlokalizowany będzie na placu wjazdowym Stadniny „Hubertus”, ul. Partyzantów 72. W punkcie weterynaryjnym oprócz ochrony mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby uprawione do kontroli.

6. Opłata od wwiezionego jednego konia lub źrebaka wynosi – 20 zł. Powyższa opłata pobierana będzie przez inkasentów w specjalnej strefie weterynaryjnej.

7. Zabrania się handlu zwierzętami poza wyznaczonym terenem.

8. Zobowiązuje się wszystkich do należytego traktowania zwierząt, szczególnie w trakcie ich załadunku i transportu.

9. Zobowiązuje się wszystkich do reagowania na złe traktowanie zwierząt, poprzez przekazanie informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii (48 362 78 49), do Komisariatu Policji w Skaryszewie (48 345 32 70, 48 345 32 72), organizatorem (48 610 30 89) lub w punkcie weterynarii.

10. Samochody pozostawione w miejscach innych niż wyznaczone lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu drogowego zostaną odholowane na wyznaczony do tego parking.

11. Zobowiązuje się wszystkich uczestników targu do przestrzegania regulaminu i do utrzymania porządku i ładu publicznego.

 

Głowa „Hydry” numer 1 – Stadnina koni „Hubertus” – Skaryszew Szczególnie niebezpieczna – zdradziła konie. W Jej wnętrzu dzieci uczą się jeździć konno, dotykają te cudowne zwierzęta, ufają im, siadając na ich grzbiety. Na koniach „Hubertusa” rehabilitują się często ciężko chore dzieci. Znowu się śmieją, gdy konie-terapeuci przyjmują je na swój grzbiet. Tamtejsze konie również wożą powozem zakochane pary do ślubów.

Spójrzcie w oczy tej „Hydrze”!  Udawała, że kocha konie. 9-10-11 marca 2014 roku rozstawi u siebie rampy do załadunku koni, które setkami wprowadzą do wozów rzeźnickich.

Spójrzcie w oczy tej „Hydrze”! Widzicie przekrwione ślepia? Oszukała konie, oszukała ufne ludzkie dzieci, oszukała miłość. Herosi! Czas dobyć miecza z pochwy!

Może tej „Hydrze” nie trzeba ścinać głowy, może wystarczy ją przestraszyć. Gdy usłyszy, że już nigdy w tej stadninie nie zagoszczą uśmiechnięci ludzie, bo będą bali się tam wchodzić po krwi koni wywiezionych na rzeź. Herosi!

Dzisiaj niech miecz stanie się piórem i klawiaturą. Czas powiadomić tę „Hydrę”, ze chce uczynić straszliwe zło. Może wystarczą tylko słowa, by wycofała się przerażona ludzkiego tłumu serc. Piszcie do niej, informujcie i wejdźcie na jej stronę, która jest w tym momencie fałszywa. Jeśli ta głowa „Hydry” przetrwa, wyrosną potworowi kolejne głowy i może pewnego dnia usłyszymy:

– spęd koni na rzeź w Janowie Podlaskim

– spęd koni na rzeź w Książu

– spęd koni na rzeź w…

 

Głowa „Hydry” numer 2 – Związek Hodowców Koni z prezesem Zbigniewem Jaworskim na czele Herosi! Pytajcie Pana Profesora, komu służy, bo na pewno nie koniom.

 Głowa „Hydry” numer 3 – Lekarze weterynarii, Ci, którzy byli na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie dnia 23 marca 2013 roku. Co Oni tam robili? Z jakim diabłem podpisali pakt? Wszak przysięgali ratować wszelkie życie za każdą cenę!

 Głowa „Hydry” numer 4 – Polski Instytut Kultury Jeździeckiej. Cóż oni tam robili na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie dnia 23 marca 2013 roku? Może ustalili, że nauczą kultury pijanych handlarzy koni na targu? A może będą kulturalnie wprowadzać konie do rzeźnickich transportów?

Głowa „Hydry” numer 5–  Poseł na sejm RP Zbigniew Kuźmiuk, był na tym samym spotkaniu w Skaryszewie. Wielu posłów wciąż mówi: „Za mało, ciągle mam za mało.”, może dlatego Ci panowie mają swoje rzeźnie dla zwierząt, swoje fermy futrzarskie, gdzie katują zwierzęta futerkowe, swoje uboje rytualne?

 Głowa „Hydry” numer 6 – najmniejsza, prawie niewidoczna. Taką miał obywatel Piszczyk. Pamiętacie, jaki był niebezpieczny, gdy zacierał rączki, gdy kogoś wykończył? Jak oślizgle pchał się po szczeblach „władzy”? Krew jak zastygnie, też ma taką konsystencję. Niejeden burmistrz tak ma.

 

Wstępy – czyli masowy wywóz koni na rzeź. Skaryszew 10-11 marca 2014 rok.

Już w nocy 9 marca handlarze będą czekać na wjazd na targ. Przywiozą z sobą konie… Na stracenie. To nie koniec. „Hydra” „pożre konie” również kolejny raz w Skaryszewie w dniach 25-26 marca 2014 roku.

„Hydra” jest głodna. Co jeszcze zrobi, by się nasycić?

            Gdy byliśmy małymi dziećmi, wtedy mieliśmy czyste dusze. Rodzice czytali nam bajki. One zawsze dobrze się kończyły. Pamiętacie? Wam też zapewne czytali o złym wielogłowym smoku. Wielu rycerzy próbowało go zgładzić, wielu z nich zginęło w walce, aż przyszedł dzień, gdy do walki z potworem stanął bohater mądry i inteligentny. Nie pokonał smoka siła swych mięśni, lecz mądrym, konsekwentnym działaniem. Przewidywał ruchy poszczególnych głów Hydry i… Wtedy je ścinał.

            Niebawem przedstawimy Wam listę herosów, którzy przystąpią do walki ze skaryszewskim potworem. Zgłosiło się ich niewiarygodnie dużo, a lista cały czas jest otwarta. Ci herosi na co dzień pomagają niepełnosprawnym dzieciom, opiekują się wieloma gatunkami zwierząt. Wśród nich są politycy, piekarze, urzędnicy, artyści, dziennikarze, matki i ojcowie.

 

10 MARCA 2014 ROKU W SKARYSZEWIE O GODZINIE 11:00 WSZYSCY STANIEMY NAPRZECIW „HYDRZE”.

 

Tarczą napierającą na „Hydrę” będą nasze ciała, a nasze dłonie będą trzymać transparenty. Wrażliwość, szlachetność, dobro i uczciwość pozwolą nam zwyciężyć. Doprowadzić do zmiany zapisu w Ustawie na: „Koń jest zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi” i zamknąć na stałe symbol polskich targów skąd masowo jadą konie na rzeź  – Skaryszew.

Tam, w Skaryszewie, 10 marca stanie do walki o konie Heros ulepiony z setek naszych serc. To On będzie dzierżył miecz skierowany w głowy „Hydry”!

Tomasz „Kowal” Kowalski stworzył utwór, który będzie „Bogurodzicą” w Skaryszewie, gdy ruszymy…

Plan manewrów podamy już za kilka dni

– Scarlett

 

 „Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,

 Ten młody zdusi Centaury,

Piekłu ofiarę wydrze (…)”

/A. Mickiewicz/

Ten wpis umieszczono w kategorii Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget