Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2012

Ludzie cieszą się z drzew – Klub Gaja przyznał Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2012!

Klub Gaja wyłonił laureatów konkursu o Nagrodę Czarodziejskiego Drzewa 9. edycji programu Święto Drzewa. Spośród ponad 400 sprawozdań, nadesłanych z całej Polski, wyłoniono zdobywców Nagrody Czarodziejskiego Drzewa, po latach współpracy postanowiono wręczyć także Złote Czarodziejskie Drzewo. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w październiku 2012 roku w Warszawie, podczas gali inaugurującej 10. jubileuszową edycję Święta Drzewa.

 

W 9. edycji Święta Drzewa Klubu Gaja zasadzono blisko 83, 5 tys. drzew, w tym 386 w intencji pokoju na świecie. W działania zaangażowało się ponad 71 tys. osób.

 

Klub Gaja realizuje program edukacji ekologicznej Święto Drzewa od 2003 r. Inicjujemy ochronę i sadzenie drzew – zarówno w lasach jak i na terenach zurbanizowanych, a przez to popularyzujemy wiedzę na temat zmian klimatycznych. W przedsięwzięcia angażują się osoby indywidualne i całe wspólnoty, które podejmując współpracę na rzecz środowiska, przekraczając tym samym granice pokoleniowe, kulturowe i polityczne.


Czarodziejskie Drzewa 2012

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim – za posadzenie największej liczby drzew – 8 tysięcy (woj. zachodniopomorskie)

W Święcie Drzewa Klubu Gaja placówka bierze udział po raz trzeci. W sadzeniu młodych buków – w lesie koło Smogolic – wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z wychowawcami i nauczycielami, rodzice dzieci, pracownicy Nadleśnictwo Kliniska i Zakład Usług Leśnych Berenc. Działanie poprzedziła prelekcja na temat gatunków drzew. Doświadczyliśmy, że sadzenie drzew to ciężka praca. Pozwoliło ono oderwać się od szkolnej ławki, spędzić czas w kontakcie z przyrodą …i tak czerpać radość – napisano w sprawozdaniu.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie – za posadzenie 4 tysięcy drzew we współpracy z Nadleśnictwem w Nowej Soli (woj. lubuskie)

Drzewa posadzono w okolicach Mirocina Górnego. Pracę wykonali uczniowie dwóch placówek z Kożuchowa – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci dowiedziały się jak sadzić drzewa, w tym wypadku był to dąb szypułkowy oraz jak ważną rolę odgrywa las.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu – za zaangażowanie największej liczby uczestników – 3 tysięcy osób (woj. małopolskie)

Patronat nad obchodami Święta Drzewa Klubu Gaja przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Patronat medialny – lokalne i regionalne redakcje prasowe. Program Klubu Gaja potraktowano, jako projekt skierowany do wszystkich mieszkańców, dlatego specjalnie przygotowane plakaty pojawiły się nie tylko w 21 szkołach, ale i w mieście oraz w gminie. Mieszkańcy mogli zgłaszać się po sadzonki drzew, ufundowane przez Nadleśnictwo Olkusz, a dzieci i młodzież wzięła udział w konkursie Moje drzewo, akcji Sprzątanie gminy i obejrzała dwa przedstawienia ekologiczne.

 

Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich – za zaangażowanie różnych instytucji i sadzenie drzew dla edukacji, życia rodzinnego, duchowego i sportowego (woj. wielkopolskie)

Do współpracy szkoła zaprosiła lokalną parafię rzymskokatolicką, Nadleśnictwo Koło, Zespoloną Szkółkę Leśną w Kiejszach, Leśnictwo Osiek, urząd gminy w Osieku Małym i starostwo powiatowe w Kole. Wiele drzew, które zdobią ogródek botaniczny przy filii szkoły, w Osieku Małym nosi imię papieża – Polaka Jana Pawła II. W ramach Święta Drzewa dosadzono tam 20 nowych drzewek. Sto sadzonek przekazano parafii, aby z pomocą gimnazjalistów, zasadzić je przy domu parafialnym, na cmentarzu i przy boisku sportowym. 50 – nasadzono wokół szkoły. Obok wejścia głównego do placówki, zasadzono dąb, jako Drzewo dla pokoju.

 

Nadleśnictwo Zawadzkie – za zaangażowanie placówek oświatowych oraz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie (woj. opolskie)

Do sadzenia drzew, na terenie Leśnego Parku im. Zasłużonych Leśników, nadleśnictwo zaprosiło szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, przedstawicieli samorządów terytorialnych, a przede wszystkim 19. Drużynę Harcerską Nieprzetartego Szlaku Leśni Ludzie. Tworzą ją wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem.

Posadzono 70 sadzonek jabłoni rajskiej i czereśni ptasiej. Są ważną bazą pokarmową dla ptaków, pełnią kluczową rolę gatunków biocenotycznych w środowisku leśnym i mają walory estetyczne – pięknie kwitnące i pachnące kwiaty.

 

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim – za wieloletnie sadzenie drzew i wielostronne działania na rzecz drzew, zwierząt i ludzi (woj. mazowieckie)

Wiosną uczniowie posprzątali śmieci z 70 ha lasu w Leśnictwie Słupno (w okolicach Wykowa, Słupna i Białobrzegów). Jesienią teren ich sprzątania rozciągnął się na obszar 100 ha. Na zrębie koło Słupna utworzyli tzw. ekoton (strefa przejściowa, pomiędzy co najmniej dwoma ekosystemami). Posadzili 900 drzew i krzewów na powierzchni 3, 20 ha. Rośliny (dereń, róża, jarząb) pełnią funkcje ochronne np. przed wiatrem i wzbogacają funkcje pokarmowe i ochronne dla zwierzyny i ptactwa.

Szkoła opiekuje się także XIX-wieczną Aleją Kasztanową. W zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka pomagają uczniom Henryka i Mirosław Jóźwikowie, właściciele terenu.

Od dwóch lat uczniowie opiekują się również remizą śródpolną w Ciachcinie, której byli współtwórcami. Takie remizy wymagają pielęgnacji, dlatego wiosną dzieci wydeptywały chwasty, ponieważ zarośla były za duże na rozwijające się młode drzewa i krzewy.

Przy wszystkich przedsięwzięciach szkoła współpracuje z: Nadleśnictwem Płock, Leśnictwem Słupno, kołami łowieckimi Kniaź i św. Huberta i Posterunkiem Straży Leśnej.

 

Stowarzyszenie PAKLA z Międzyrzecza – za zaangażowanie różnych grup wspólnoty lokalnej w sadzenie 2, 5 tysiąca drzew (woj. lubuskie)

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Pakla z Międzyrzecza przyłączyło się do Święta Drzewa Klubu Gaja po raz pierwszy. Międzyrzecką akcję poprzedziła kampania promocyjna, w której wykorzystano lokalne pismo Kurier Międzyrzecki i portale internetowe.  Partnerem strategicznym zostało Nadleśnictwo Międzyrzecz. W akcji wzięło udział ponad 50 osób: członkowie Pakli, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osadzeni z aresztu śledczego i mieszkańcy miasta. Sadzono młode buki i brzozy, a trzy z nich ustanowiono Drzewami Pokoju. W nagrodę każdy mógł wziąć sobie kilka sadzonek drzewek. Osadzeni z aresztu planowali posadzić swoje drzewka na terenie rekreacyjnym przy Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. W trakcie pracy każdy mógł się napić gorącej herbaty, ufundowanej przez właścicieli lokalnej restauracji.

 

Przedszkole Publiczne nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim – za pomysł na Ścieżkę wrażliwości i otwartość na całą społeczność lokalną (woj. świętokrzyskie)

Do udziału w akcji promującej Święto Drzewo Klubu Gaja, placówka zaprosiła wiceprezydenta miasta. Wraz z dziećmi przeszedł on ulicami miasta propagując ochronę lasów oraz zakładanie przyszkolnych i przydomowych ogrodów. Machano transparentami, plakatami, skandowano ekologiczne hasła. Punktem kulminacyjnym był piknik ekologiczny dla całej lokalnej społeczności. Dużej frekwencji sprzyjało rozpropagowanie imprezy poprzez ogłoszenia duszpasterskie. Za przyniesione elektroodpady i surowce wtórne uczestnicy pikniku otrzymywali od Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski sadzonki drzew. Odważni, próbowali przejść bosymi stopami przez Ścieżkę wrażliwości utworzoną z szyszek, igieł sosnowych, trocin, piasku i mchu.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi – za inicjatywę obsadzenia świerkami wysypiska śmieci (woj. warmińsko-mazurskie)

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Obszar wysypiska w Kośmidrach wymaga ochrony w postaci drzew, których w tym miejscu było mało – dlatego taką właśnie lokalizację działań wskazali uczniom urzędnicy Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego. Dwieście sadzonek drzew przekazało Nadleśnictwo Gołdap. Dzieciom pomagali leśnicy. Akcja była także okazją do poznania różnych gatunków drzew i ich znaczenia dla człowieka.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach – za energię, pomysł i otwarcie Święta Drzewa na społeczność lokalną (woj. śląskie)

Odrysowane kontury ciała były podstawą wielkoformatowych prac plastycznych uczniów szkoły, podczas jednej z akcji plastycznych z okazji Święta Drzewa. Oryginalne plakaty trafiły do urzędu gminy, biblioteki, ośrodka zdrowia i placówek edukacyjnych. Innym twórczym działaniem okazał się happening – ulicami Strzyżowic przeszły postacie symbolizujące drzewa. Był też wywiad uczniów z wójtem gminy Psary o lokalnych działaniach proekologicznych (w tym ustanawianiu pomników przyrody). Wójt obiecał, że wspólnie z jednostkami samorządowymi przyłączy się do Święta Drzewa.

 

Zespół Szkół Budowlanych im. K.K Baczyńskiego z Chorzowa – za pomysł połączenia Święta Drzewa ze świętem architektury (woj. śląskie)

Udany debiut w Święcie Drzewa! Szkoła bierze udział w programie po raz pierwszy.  Jej projekt będzie rozwijał się przez kilka lat, tak aby w tym czasie udało się zrealizować koncepcję, która wygrała konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkoły. Laureatką została uczennica szkoły – Zuzanna Kałwak, która zaproponowała m.in. ogród japoński i różany, ogródek doświadczalny, kompozycje drzew z elementami dominującymi i zielony dach z trzech formowanych drzew liściastych. Każdy z zaproponowanych zakątków będzie swoistą zieloną pracownią dydaktyczną.


Złote Czarodziejskie Drzewo

LeasePlan Fleet Management Polska – za wieloletnie wspieranie programu Święto Drzewa i sadzenie drzew z pracownikami i klientami firmy (woj. mazowieckie)

Od 2006 r. program Święto Drzewa Klubu Gaja firma prowadzi w ramach swojego programu GreenPlan. Co roku dla swoich klientów i partnerów biznesowych organizuje akcje sadzenia drzew. W czasie ostatniej posadzono rekordową, jak do tej pory, liczbę drzew – 4 tys. W sumie sześć lat współpracy z Klubem Gaja zaowocowało ponad 37 tys. nowych drzew, z czego 12 tys. pracownicy firmy i jej klienci, posadzili własnoręcznie. W ten sposób LeasePlan rekompensuje emisję dwutlenku węgla związaną z wykorzystywaniem samochodów. Wielkość emisji oraz liczba drzew są wyliczane w trybie rocznym, na podstawie danych dotyczących floty klienta – przebiegu i właściwości danego auta.  Działania LeasePlan przynoszą wymierne korzyści finansowe klientom. Każda flota, zaprojektowana z myślą o środowisku, generuje niższe koszty paliwa i eksploatacji pojazdów – mówi Sławomir Wontrucki, prezes zarządu LeasePlan.

Programu Święto Drzewa został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Czarodziejskie Drzewo, Święto Drzewa. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone
  • Polub nas na Facebook

    Facebook Pagelike Widget