Zgłoszenie do udziału w akcji
„Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
  Dane placówki oświatowej / samorządu / organizacji / instytucji / osoby
nazwa
ulica, numer 
miejscowość    
kod pocztowy
gmina    
województwo    
telefon, fax
e-mail
Czy akcja ma charakter cykliczny czy jednorazowy?
Ilość uczestników
( proszę podać liczbę)
Jakie osoby, organizacje, instytucje zaproszą Państwo do udziału?
                       
Czy akcji towarzyszyć będą inne wydarzenia, np. pikniki, spotkania, prelekcje, itp.?
                       
od kiedy biorą Państwo udział w akcji?
inne informacje o działaniach
                       
  Dane osoby kontaktowej
imię
nazwisko
telefon, fax
e-mail
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice w celu w realizacji akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
oraz informowania o działaniach statutowych Klubu Gaja.
Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.).