Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety – ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Święto Drzewa od początku istnienia integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, firmy i osoby indywidualne.

W ramach Święta Drzewa organizowane są m.in.: konkurs Drzewo Roku,konkurs Czarodziejskiego Drzewa, akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie .

Przez 16 lat Święta Drzewa dzięki  zaangażowaniu ponad 660 000 osób posadziliśmy blisko 900 000 drzew i zebraliśmy blisko 5 000 ton makulatury.

Program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego na konferencji klimatycznej COP14 i COP19 oraz przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Mieszkamy w tym samym domu

Przyłączenie się do programu Święto Drzewa umożliwia bezpośrednie i konkretne działanie na rzecz środowiska i ochrony klimatu. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy to niezbędne narzędzia regulacji klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, spowalniają spływ wód powierzchniowych. Aby zmniejszyć, a następnie zatrzymać zmiany klimatu, jedną z najważniejszych spraw jest wspólne działanie w tym kierunku. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi.

Dlatego propozycją Klubu Gaja jest sadzenie drzew, mające swój wymiar środowiskowy i edukacyjny. Wprowadzanie zmian społecznych – niezbędnych do uzyskania stanu zrównoważonej produkcji i konsumpcji – jest niemożliwe bez światłych obywateli. Dotychczas zaproszenie do udziału w programie Święto Drzewa przyjęły: społeczności lokalne, ich reprezentanci i władze samorządowe; a także parlamentarzyści i europarlamentarzyści, urzędnicy miejscy, powiatowi, stowarzyszenia, firmy produkcyjne i usługowe, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, nadleśnictwa, rady rodziców, specjalistyczne placówki kontroli związane z ochroną środowiska; kuratoria oświaty, policja, strażacy, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, parafie (rzymsko-katolickie, prawosławne i ewangelickie); koła gospodyń, kółka rolnicze, domy kultury, media.

Współpraca w ramach Święta Drzewa pomiędzy podmiotami z różnych sektorów buduje nie tylko dobre relacje, ale także kapitał zaufania społecznego, który jest tak potrzebny w porozumieniu dla zrównoważonego rozwoju. Program Święto Drzewa przynosi wymierne korzyści dla środowiska przyrodniczego i lokalnych społeczności.

Zapraszamy do wspólnej pracy dla ludzi, przyrody i zwierząt.
Dla Ziemi – naszego wspólnego domu!

Jak się włączyć?

Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października. To wiele różnorodnych działań, przygotowanych i prowadzonych przez wiele dni, a nawet miesięcy (zbiórka makulatury).

Uczestnikom programu proponujemy różnorodne działania: sadzenie drzew przy współpracy z nadleśnictwami, zakładanie czy upiększanie zieleńców, skwerów, parków, ogrodów przyszkolnych, sadzenie drzew w intencji pokoju, odszukiwanie starych drzew i drzew świadków historii, oznaczanie drzew pomnikowych, szukanie drzew niezwykłych (Drzewo Roku), zbieranie nasion, włączenie się w akcję Zbieraj makulaturę, ratuj konie, udział w konkursach, przeprowadzenie warsztatów, lekcji tematycznych i zajęć w terenie, przedstawień i happeningów, zorganizowanie konkursów artystycznych (literackich, fotograficznych, plastycznych, muzycznych), krajoznawczych, przyrodniczych, historycznych i z wielu innych dziedzin, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do drzew.

Zachęcamy do wycieczek, spacerów po lesie i terenach zielonych, a także do rozmów, dyskusji ze specjalistami na temat roli drzew w życiu ludzi, zwierząt i naszej planety. Zapraszamy do podjęcia działań.