Wydawnictwa

Wydawnictwa 2015

Broszury

Swięto Drzewa 2015_broszura_okladka

Święto Drzewa 2015wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Drzewo_roku_broszura_2015_okladka

 

Drzewo Roku 2015wersja pdf do pobrania

 

 

 

Makulatura_2015_broszura_okladka

 

Zbieraj makulaturę, ratuj konie 2015wersja pdf do pobrania

Raport Święto Drzewa 2015

Raport z działań: Święto Drzewa – Drzewo wolnościwersja pdf do pobrania

Plakaty

SwiętoDrzewa2015 -plakat

 

 

Święto Drzewa 2015 – wersja pdf do pobrania

DrzewoRoku2015 -plakat

 Drzewo Roku 2015 – wersja pdf do pobrania

Swieto Drzewa -Plakat -Makulatura

 

Zbieraj makulaturę, ratuj konie 2015 – wersja pdf do pobrania

Wydawnictwa 2014

Broszury

 

Drzewo Wolności
Drzewo Wolności 2014wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Broszura_SD_2014_okl
Święto Drzewa 2014wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Drzewo Roku_2014_okladka

 

Drzewo Roku 2014wersja pdf do pobrania

 

 

Plakaty

Plakat-Swieto-Drzewa2014

Święto Drzewa 2014 - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Plakat-Drzewo-Roku2014

Drzewo Rokuwersja pdf do pobrania

 

 

 

 

zbieraj makulature 2014 -plakat

Zbieraj makulaturę, ratuj koniewersja pdf do pobrania

 

 

Ulotki

ulotka-sw-drz

 

 Świeto drzewa 2014wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

 

 

makulatura-ulotka

 

 

 Zbieraj makulaturę, ratuj koniewersja pdf do pobrania

Wydawnictwa 2013

Broszury

 

 

Publikacja Drzewo Roku 2013- wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

 Broszura Święto Drzewa 2013 - wersja pdf do pobrania

 

 

 


Plakaty

Święto Drzewawersja pdf do pobrania

 

 

 

 

 

  Drzewo Rokuwersja pdf do pobrania

 

 

 

 


 Zbieraj makulaturę, ratuj koniewersja pdf do pobrania

 

 

 

 

 


 Ulotki

  Święto Drzewawersja pdf do pobrania

 

 

 

 

  Zbieraj makulaturę, ratuj koniewersja pdf do pobrania


Wydawnictwa 2012

Broszury

Raport z działań 10. edycja Święta Drzewawersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Raport z działań 9. edycja Święta Drzewawersja pdf do pobrania

 

 

 

 

 

Broszura 10 lat Święta Drzewa -wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

 

Broszura Drzewo Roku 2012- wersja pdf do pobrania

 

 

 

 


Scenariusze zajęć

Przedszkole - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa klasy 1-3 – wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa klasy 4-6 – wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Gimnazjum – wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Szkoła Ponadgimnazjalna – wersja pdf do pobrania

 

 

 

 


Ulotki

Ulotka Święto Drzewa 2012- wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Ulotka Zbieraj makulaturę, ratuj konie - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 


Plakaty

Plakat Święto Drzewa 2012 - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Plakat Zbieraj makulaturę, ratuj konie 2012wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Plakat Drzewo Roku - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 


Wydawnictwa 2011

Broszury

  Broszura Święto Drzewa 2011 - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

  Broszura Chroń klimat - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

  Broszura Drzewo Roku 2011- wersja pdf do pobrania

 

 

 

 


Ulotki

  Ulotka Święto Drzewa 2011- wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

  Ulotka Zbieraj makulaturę, ratuj konie - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 


Plakaty

  Plakat Święto Drzewa 2011 - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

Plakat Tree Day 2011 - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

  Plakat Zbieraj makulaturę, ratuj konie 2011wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

  Plakat Drzewo Roku - wersja pdf do pobrania

 

 

 

 


Archiwum

  Broszura Chroń klimat – co ty możesz zrobić

- wersja pdf do pobrania

 

 

 

  Święto Drzewa 2008 – raport z działań

- wersja pdf do pobrania

 

 

 

  Święto Drzewa 2009 – raport z działań

- wersja pdf do pobrania

 

 

 

  Święto Drzewa  – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego

- wersja pdf do pobrania

 

 

 

  Święto Drzewa – chronimy klimat. Społeczna odpowiedzialność biznesu

- wersja pdf do pobrania

 

 

 

  Święto Drzewa , Tree Day , La Fiesta del Arbol, Dagur tresins   – wydawnictwo w 4 językach

- wersja pdf do pobrania

 

 

 

 

 

 

  • Dofinansowanie