Partnerzy / Współpraca

Pomagają nam Lasy Państwowe

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami. Gospodarują na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – dzięki lasom – części szczególnie cennej przyrodniczo. Polskie lasy należą do Skarbu Państwa, a to oznacza, że są dobrem narodowym wszystkich obywateli. Zachowanie trwałości lasów oraz ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich pełnionych przez nie funkcji jest podstawowym zadaniem Lasów Państwowych, ale także wyzwaniem dla każdego obywatela.

Od pierwszej edycji Święta Drzewa (2003 r.) Lasy Państwowe są strategicznym partnerem programu. Oznacza to, że placówki edukacyjne w całej Polsce mogą podjąć współpracę z lokalnymi nadleśnictwami czyli blisko 430 jednostkami. Placówki oświatowe, które przyłączają się do programu Święto Drzewa mogą liczyć na lokalnych leśników. Lasy Państwowe zachęcają nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazywania sadzonek. Leśnicy zapraszają na wycieczki i zajęcia poglądowe, przychodzą do szkół, pokazują w terenie jak sadzi się drzewa, służą radą i pomocą tak, by sadzenie różnorodnych gatunków drzew i krzewów było zaplanowane i przyniosło dobre efekty w przyszłości.

„Lasy Państwowe. Zapraszamy” pod takim hasłem Lasy Państwowe przypominają, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich. Więcej informacji na temat kampanii na stronie:   http://www.lasy.gov.pl/

Współpracujemy z partnerami

Klub Gaja współpracuje z firmami, które wprowadzają nowe strategie i rozwiązania ekologiczne, angażując się w przedsięwzięcia społeczne związane z ochroną klimatu. Działania firm LeasePlan, Troton, Eco Service – wieloletnich partnerów programu Święto Drzewa, przyczyniają się do zwiększenia zalesienia określonych terenów i do podnoszenia świadomości społecznej nt. roli odnowień i zalesień w absorpcji dwutlenku
węgla.

Firma LeasePlan Fleet Management Polska włączyła się w program Święto Drzewa angażując w ochronę środowiska swoich pracowników i klientów, którym zaproponowała program GreenPlan, polegający m.in. na rekompensacie emisji CO2 samochodów klientów poprzez zalesianie. Co roku pracownicy firmy wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi sadzą drzewa podczas pikniku. Firma Troton z Ząbrowa zaangażowała się w ochronę lasów beskidzkich i przeznaczyła 1% z linii produktów ECOLINE na akcję sadzenia drzew. Przed siedzibą firmy, w uratowanym sadzie powstała rzeźba Obrońcy Drzew – Tree Hugger. Troton założył także park i sadzi drzewa nad rzeką Parsętą.


PATRONATY:

Patronaty

 • Marszałek Województwa Małopolskiego

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Marszałek Województwa Opolskiego

 • Marszałek Województwa Podkarpackiego

 • Wojewoda Opolski

 • Wojewoda Małopolski

 • Wojewoda Podkarpacki

 • Wojewoda Śląski

 • Marszałek Województwa Śląskiego

 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

PARTNERZY STRATEGICZNI

Partnerzy strategiczni

PARTNERZY:

Partnerzy

WSPÓŁPRACA:

Wspolpraca

 • Dofinansowanie


  Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.