Czarodziejskie Drzewo

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów nagrody Czarodziejskiego Drzewa za osiągnięcia w programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa w 3 kategoriach:

1/ za największą ilość posadzonych drzew

2/ za współpracę i ilość uczestników (nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami i społecznością lokalną, zawiązywanie partnerstw na rzecz środowiska)

3/ za najciekawsze przeprowadzenie działań

Realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku program Święto Drzewa to szeroka edukacja na temat rozwoju zrównoważonego i zmian klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne – sadzenie i ochrona drzew. W ten sposób społeczności lokalne w całym kraju podejmują się konkretnych działań dla środowiska naturalnego i wspólnego dobra. Budują kapitał ekologiczny i społeczny.

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie podmioty ( m.in. placówki oświatowe, nadleśnictwa, samorządy, instytucje, firmy) biorące udział w kolejnych edycjach Święta Drzewa.

Nagrodą w konkursie jest statuetka Czarodziejskiego Drzewa, którą laureaci otrzymują podczas inauguracji Święta Drzewa, 10 października w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez uczestników wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres e-mail: swietodrzewa@klubgaja.pl lub na adres pocztowy: Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice ( najlepiej nagrane na płytę CD).

Na zgłoszenia czekamy  do 31 maja 2017 r.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy do konkursu


  • Dofinansowanie


    Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.