Zbieraj makulaturę, ratuj konie

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AKCJI <<<

Oszczędzanie papieru, tak samo jak wody czy energii, jest najprostszym przejawem troski o środowisko. Odkładając zużytą kartkę papieru na makulaturę zamiast do kosza, każdy może przyczynić się do ochrony środowiska i pomóc innym. Akcja” Zbieraj makulaturę, ratuj konie” to próba zmiany postaw człowieka do otaczającego go świata, szczególnie kurczących się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażliwości na los zwierząt i naturalnej chęci pomocy słabszym. Konie, dla których szukamy domu adopcyjnego, często przez całe życie ciężko pracowały w gospodarstwie lub w lesie. Są wśród nich takie, którym brakowało ciepłej stajni, dobrej opieki weterynaryjnej, a nawet jedzenia. Dzięki zaangażowaniu w zbiórkę makulatury dzieci, młodzieży, rodziców i społeczności lokalnych, a także firm, ratujemy kolejne konie, które znajdują nowy dom i opiekę.

Konie uratowane przez Klub Gaja znalazły nowe domy pełne miłości. Klub Gaja ocalił już 60 koni skazanych na rzeź, chorych, wymagających opieki lub takich, którymi właściciele nie mogli się dłużej opiekować. Dzięki nam są zadbane i potrzebne.

Od początku akcji zebraliśmy już wspólnie blisko 3900 ton makulatury. 

 

Jak się włączyć do akcji?

Do akcji mogą przystąpić szkoły, ale także instytucje, firmy i osoby prywatne. Zbierajcie surowce wtórne – makulaturę, puszki czy folię, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych surowców przesyłajcie na konto Klubu Gaja nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 (koniecznie z zaznaczeniem, że pochodzą z akcji „Zbieraj makulaturę ratuj konie”). Zbiórce mogą towarzyszyć stoliki informacyjne, wystawy, festyny. Wszyscy, którzy zgłoszą swój udział otrzymają plakat i ulotki dotyczące akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AKCJI <<<

Za pieniądze z akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Klub Gaja wspiera utrzymanie, leczenie, terapię wykupionych koni, opłaca leki i opiekę weterynaryjną, monitoruje sytuację zwierząt oddanych do adopcji, prowadzi edukację ekologiczną oraz inne czynności związane z realizacją akcji. Wykupione przez Klub Gaja konie trafiły m. in. do szkół, fundacji i stowarzyszeń, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię dla chorych dzieci oraz osób dorosłych. Zwierzęta pracują także w niewielkich gospodarstwach lub w agroturystyce, jako wierzchowce do lekkich jazd rekreacyjnych.

Z roku na rok akcja „Zbieraj Makulaturę ratuj konie” cieszy się coraz większym powodzeniem wśród współpracujących z nami szkół. Dzięki Państwa pomocy udało się nam uratować już 60 koni! Poza wpłatami pochodzącymi ze zbiórki surowców wtórnych na pomoc koniom przeznaczyliśmy również część wpłat które uzyskaliśmy z kampanii „1% podatku dla Klubu Gaja – organizacji pożytku publicznego”. Kampania została nagrodzona w konkursie ekologicznym „W harmonii z Przyrodą” zorganizowanym przez Hewlett-Packart Polska w roku 2003/2004.

Zobacz jakie działania zostały przeprowadzone w kilku placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015:

Konie uratowane w roku 2014/2015:

 Zobacz podsumowanie akcji 2015/2016

 

Czytaj o kampanii przeciwko transportom żywych koni na rzeź >>>

Weź udział w konkursie „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”

Przeczytaj historie niektórych uratowanych koni >>>

Zobacz zdjęcia wybranych koni >>>

Zostań opiekunem wirtualnym uratowanych koni >>>

Czytaj Newsy >>>

 

  • Dofinansowanie


    Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.