Przyjazny ogród przy szkole

Model ogrodu przy szkole

Przedstawiamy państwu model, opracowany przez Architekta Krajobrazu, panią Annę Wróbel dla Klubu Gaja. Jest to tylko przykład tego co może się znajdować w ogrodzie przy szkole, zachęcamy do własnej inwencji twórczej.

Legenda
1. WEJŚCIE GŁÓWNE
2. PLAC PRZYWEJŚCIOWY Z TABLICĄ INFORMACYJNĄ
3. ALPINARIUM
4. DRZEWO KWITNĄCE
5. PLAC GOSPODARCZY
6. PLAC WYPOCZYNKOWY Z DRZEWEM MĄDROŚCI
7. POIDŁO DLA PTAKÓW
8. OGRÓD DYDAKTYCZNY, HERBARIUM
9. LETNIA SZKOŁA
10. SZKOLNE MINI ARBORETUM
11. ZIELONY DZIEDZINIEC
12. STAW
13. POLE DOŚWIADCZEŃ SZKOLNYCH
14. PERGOLE LUB CIENNIKI
15. MASZT SZKOLNY
16. OGRÓD ZIMOWY

  • Dofinansowanie


    Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.