Nie wszyscy wycinają czyli pierwsze zgłoszenia na Drzewo Roku 2014

 Napływają zgłoszenia na 4. ogólnopolski konkurs Drzewo Roku Klubu Gaja. Swoje drzewa zgłaszają indywidualni mieszkańcy, stowarzyszenia społeczne, uczniowie. Pokazują, jak drzewa są doceniane.

Jedno z pierwszych zgłoszonych drzew to 150-letni dąb Dyzio we wsi Borki (gmina Gidle, w województwie łódzkim). Dyzio rośnie na działce rekreacyjnej, którą właściciele kupili właśnie ze względu na piękne drzewo. Byli także inicjatorami uznania go za pomnik przyrody! Urzędnik był bardzo zdziwiony i stwierdził: Pracuję tu 15 lat i jest pan pierwszym, który chce chronić drzewo na swojej działce, wszyscy chcą wycinać – opisuje autor zgłoszenia, Paweł Kleszczewski. Po wielomiesięcznych formalnościach, gdy dąb został uznany za pomnik zorganizowano mu chrzciny z szampanem, a zaproszeni przyjaciele podpisali okolicznościowy dokument.

W parku Miejskim przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu (woj. śląskie) rośnie platan zgłoszony przez klub Zielona klasa w bytomskim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7. Park obala mity związane z postrzeganiem Górnego Śląska, jako regionu pozbawionego zieleni, a zgłoszony do konkursu platan góruje nad miejscem najliczniej odwiedzanym w parku – placem zabaw.

Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej (gmina Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie) zgłosiło dąb Kiejstut z podworskiego parku ze wsi Zbijewo. Park był zaniedbany, zaśmiecony i zarośnięty. Postanowiliśmy zaopiekować się rosnącymi tam dębami porządkując ich otoczenie i składając wniosek do Rady Miejskiej w Chodczu o nadanie im statusu pomników przyrody. Cel został osiągnięty i cztery rosnące tam dęby są pomnikami przyrody – pisze Grzegorz Grabowski, członek Bractwa. Kiejstut jest największym z nich. O niego i o pozostałe dęby z pomocą Bractwa zatroszczyli się sami mieszkańcy Zbijewa.W historii tej wsi nie było jeszcze pracy społecznej wykonanej z zaangażowaniem przez aż 40 mieszkańców. To dąb Kiejstut przyczynił się do wzrostu poziomu świadomości ekologicznej i integracji społeczności.

Do 30 listopada Klub Gaja czeka na kolejne zgłoszenia na Drzewo Roku 2014! Mogą je nadsyłać wszyscy zainteresowani: osoby indywidualne, organizacje społeczne, nadleśnictwa, instytucje, zakłady pracy, szkoły, uczelnie i in. Drzewa, które znajdą się w finale czeka profesjonalna sesja zdjęciowa i miesięczna akcja promocyjna związana z internetowym plebiscytem konkursu (w czerwcu 2014), który rozstrzygnie o zwycięzcy zabawy. 

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajdują się na: http://swietodrzewa.pl/?page_id=1673

Czekamy również na powtórne zgłoszenia drzew, którym w poprzednich edycjach nie udało się zakwalifikować do finału – zachęca Jolanta Migdał z Klubu Gaja.

Ambasadorami konkursu są Elżbieta Dzikowska – podróżniczka i pisarka oraz Kazimierz Kutz – reżyser i senator RP.

Konkurs Drzewo Roku promuje postawy szacunku dla przyrody w najbliższym otoczeniu i wyszukuje przykłady ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności lub pojedynczej osoby, a wybranym drzewem.

Konkurs Drzewo Roku jest elementem programu Święto Drzewa. Ten zainicjowany i realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku program jest szero edukacją na temat rozwoju zrównoważonego i zmian klimatu połączoną z sadzeniem i ochroną drzew: w małych miejscowościach, dużych miastach, w lasach, parkach, na skwerach. W ten sposób społeczności lokalne w całym kraju podejmują się konkretnych działań dla środowiska naturalnego i wspólnego dobra. Budują kapitał ekologiczny i społeczny. Partnerem strategicznym Święta Drzewa są Lasy Państwowe, które w ramach kampanii Lasy Państwowe – Zapraszamy zwracają uwagę na walory i dobry stan polskich lasów.

 Konkurs Drzewo Roku prowadzony jest w ramach Programu Święto Drzewa dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Miasta Katowice. Patronaty:   Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego. Patronat medialny: Program 1 Polskiego Radia. Partnerzy strategiczni: Lasy Państwowe, LeasePlan Fleet Management (Polska).  Partnerzy:  Troton, Eco Service, Green Project, Ashoka. Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu, Nadace Partnerstvi, Uniwersytet Śląski, Kampania Miliarda Drzew dla Planety.

Ten wpis umieszczono w kategorii Drzewo Roku, Święto Drzewa. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone