17. Święto Drzewa w Krakowie

„Drzewa dla klimatu” to hasło 17. edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja, który po raz kolejny zawita do Krakowa. 23 października 2019 r, o godz.12.00 Klub Gaja razem z młodzieżą z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego, dziećmi z Przedszkola Akademia Smyków i krakowskim Zarządem Zieleni posadzi pięć klonów na osiedlu Złocień przy skrzyżowaniu ul. Domagały i ul. Agatowej. Sadzenie drzew zostanie poprzedzone wspólną pracą przy budowie budek dla motyli na terenie przedszkola.

Udział młodzieży oraz dzieci w Święcie Drzewa jest bardzo ważny co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim, powszechnie znany jest fakt, że aktualny stan lasów jest bezpośrednio powiązany z katastrofą klimatyczną: dramatyczne wylesianie przyczynia się do globalnego ocieplenia i odwrotnie – zmiany klimatu niszczą między innymi leśne ekosystemy. Powinniśmy wzmacniać, ale też rozpowszechniać postawę troski o drzewostan, co może istotnie pomóc w wyhamowaniu dziejącej się katastrofy klimatycznej. Sadzenie nawet kilku symbolicznych drzew posiada walor edukacyjny, ekologiczno-społeczny, a także realnie przyczynia się do pochłaniania dwutlenku węgla. Tym sposobem dzieci i młodzież realizują w praktyce to, o czym apelują choćby znane raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.

Dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, komentuje – „Drzewa, zarówno te stare, jak i te dopiero sadzone, odgrywają ogromną rolę w ochronie klimatu. Pochłaniają z atmosfery węgiel (w postaci CO2) i trwale wiążą go w biomasie. Już dziś, bez szkody dla produkcji żywności, moglibyśmy zalesić około 900 milionów hektarów, co pozwoliłoby na zmagazynowanie w biomasie około 200 miliardów ton węgla, obniżenie jego ilości w atmosferze o około 25%. Umożliwiłoby to osiągnięcie celu Porozumienia Paryskiego – powstrzymanie wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie poniżej 1,5o C”.

„Bardzo się cieszę, że to już drugi raz z rzędu, dzięki dobrej współpracy, możemy posadzić drzewa  w Krakowie, w ramach Święta Drzewa. W takich miastach jak stolica Małopolski, gdzie ruch samochodowy i niska emisja są uciążliwe, dla mieszkańców potrzebujemy zieleni dla ludzi i zwierząt. Nasadzenia są jedną z odpowiedzi na katastrofę klimatyczną dotyczącą całej planety i warto wydatkować czas i środki finansowe na sadzenie i ochronę drzew”  – mówi Jacek Bożek założyciel i lider Klubu Gaja.

Marcin Urbaniak, nauczyciel I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego, aktywista Klub Gaja, dodaje – „Skupiając się na samej wartości edukacyjnej inicjatywy sadzenia drzew, należy pamiętać o aktualnej podstawie programowej z przedmiotu biologia dla szkół

ponadpodstawowych. Mamy tam wprost napisane, że uczeń szkoły średniej powinien rozumieć nie tylko teoretyczną koncepcję np. zrównoważonego rozwoju, ale też sens reagowania na zmiany zachodzące w środowisku oraz sens ochrony bioróżnorodności, które stanowią wskaźnik wspomnianego zrównoważonego rozwoju. Biorąc wszystkie wspomniane walory pod uwagę, należy zaapelować, że akcje sadzenia drzew przez uczniów powinny być organizowane jak najczęściej”.

Drzewa nie tylko produkują tlen i oczyszczają powietrze, którym oddychamy. Drzewa to także większa różnorodność biologiczna, mniejszy hałas, ochrona przed wiatrem, słońcem oraz piękna przestrzeń wokół nas. Każdy może posadzić drzewo i wpisać je do licznika posadzonych drzew na stronie www.swietodrzewa.pl  Dzięki programowi Święto Drzewa uczestnicy posadzili już blisko 900 tysięcy drzew!


Święto Drzewa 2019
Partnerzy strategiczni: Lasy Państwowe, Trillion Tree Campaign, Davines, ALDI.
Partnerzy: Troton, C&A Foundation, Environmental Partnership Association, Europejskie Drzewo Roku.
Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu, Służewski Dom Kultury, Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Miasto Bielsko-Biała, Rada Osiedla Bielsko Południe, LeasePlan, DHL Parcel Polska, DHL Express Polska, Fundusz Partnerstwa, Clean Advantage, Kolej Linowa Czantoria, I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

FOT. Klub Gaja – ambasador Święta Drzewa – aktor Bartłomiej Topa, Warszawa 2019

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone