Zazieleniło się w Katowicach

3 dorodne jarzębiny i 72 krzewy kaliny koralowej posadzili na skwerze przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką uczestnicy tegorocznych obchodów Święta Drzewa Klubu Gaja w Katowicach. Na placu przed budynkiem biblioteki  zazielenił się także wielki, dziesięciometrowy liść, rozłożony przez dzieci i młodzież z katowickich szkół. W ten sposób chcieliśmy przypomnieć wszystkim, że „Każdy liść pochłania CO2”, a sadzenie drzew jest jednym z najprostszych sposobów zapobiegania zmianom klimatu. 

Sadzenie drzew poprzedziła konferencja prasowa z udziałem partnerów i gości Święta Drzewa w Katowicach: B.Bix Aliu – Konsula Generalnego USA w Krakowie, Barbary Lampart – Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, dr Agnieszki Skołuckiej – Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Agnieszki Babczyńskiej – Dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, kierownika kampanii „Nie żądlę – zapylam”, w ramach której podczas wydarzenia wśród zasadzonych drzew stanął domek dla dzikich owadów zapylających, Jana Siechowskiego – Pełnomocnika Dyrektora Centrum ds. Administracyjnych CINiBA, Juranda Irlika – z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Magdaleny Bieli – z-ca dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, prof. dr hab. Piotra Skubały – z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Barbary Mańdok – nauczycielki i koordynatorki Święta Drzewa w SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Konferencję prowadził Jacek Bożek z Klubu Gaja.

„Cieszymy się, że możemy brać udział w Święcie Drzewa i wspólnym sadzeniu drzew i krzewów. Dziękujemy Klubowi Gaja za zaproszenie do Katowic. W tym roku amerykańska misja dyplomatyczna w Polsce popiera akcję posadzenia 100 drzew w całej Polsce aby upamiętnić 100 lat odzyskania niepodległości oraz 100 lat polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Te drzewa są również  symbolem naszej nadziei, że polsko-amerykańskie stosunki będą stale rosły i wzmacniały się przez następne 100 i więcej lat” – podkreślił B.Bix Aliu, Konsul Generalny USA w Krakowie.

Głównym punktem wydarzenia była akcja sadzenia drzew i krzewów na skwerze przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką z udziałem licznie zgromadzonych gości, m.in. przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, Miasta Katowic, dyplomatów, a także nauczycieli oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 51 i 40 z Katowic . Uczestnicy posadzili wspólnie 3 jarząby pospolite i 72 kaliny koralowe oraz otrzymali także sadzonkę buka zwyczajnego, by zazielenić swoje ogrody. Akcję sadzenia drzew wsparła Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice  dodaje – „Już od wielu lat wspieramy Święto Drzewa. Dla naszego miasta drzewa są bardzo ważne. Tereny zielone to ponad połowa powierzchni miasta. Od dwóch miesięcy uruchomiliśmy aplikacje mobilną „wCOP drzewo” aby mieszkańcy Katowic mogli sami wyznaczać miejsca gdzie można posadzić nowe drzewa. Wpłynęło już trzysta wniosków. Rozpatrujemy je i na wiosnę wspólnie z mieszkańcami posadzimy kolejne drzewa”.

Po sadzeniu jarzębin i kalin młodzi ludzie przeszli w pochodzie z własnoręcznie wykonanymi transparentami z hasłami zachęcającymi do ochrony klimatu i sadzenia drzew. Prace powstały podczas warsztatów edukacyjno-artystycznych prowadzonych w katowickich szkołach przez edukatorów Klubu Gaja. Tak rozpoczęliśmy happening „Każdy liść pochłania CO2”, którego kulminacyjnym momentem było rozciągnięcie przez uczniów 10- metrowego zielonego liścia, mającego nam przypomnieć o roli i znaczeniu drzew dla ochrony klimatu. Następnie rozdawaliśmy uczestnikom wydarzenia i mieszkańcom Katowic kolorowe liście z recyklingu z hasłami „Sadź drzewa”, „Chroń klimat” oraz zachęcaliśmy do zapoznania się z poradnikiem ekologicznego stylu życia na stronie Klubu Gaja www.chronklimat.pl .

Barbara Mańdok, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej  nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach podsumowuje  – „Przyjechaliśmy z Giszowca, z jednej z najpiękniejszych dzielnic Katowic! Moje wspaniałe pierwszaki, są na Święcie Drzewa po raz pierwszy. Bo co roku jesteśmy tu, przed CINiBĄ, razem z Klubem Gaja, z którym realizujemy projekty i zajęcia. Te dzieci są naszymi małymi korzeniami przyszłości. My je teraz tu podlewamy, żeby w przyszłości żyć zdrowo, oddychać czystym powietrzem  i zarażać ich tym, by było pięknie na Śląsku”.

Inauguracja 16. edycji Święta Drzewa w Katowicach organizowana została przez Klub Gaja we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki, Fundacja Nasza Ziemia, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką oraz Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach. Wydarzenie  dofinansowano ze środków Miasta Katowice oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W mediach:

https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/swieto-drzewa-2018.html

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,39565,Swieto-Drzewa-Inauguracja-akcji-audio-foto-.html#.XA5HQOJCfcs

Ten wpis umieszczono w kategorii Święto Drzewa. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone