Święto Drzewa w Katowicach

Już 25 października o godz. 12.00 przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINiBA)  odbędą się obchody 16. edycji Święta Drzewa w Katowicach pod hasłem „Każdy liść pochłania CO2”. To kolejne już wydarzenie Klubu Gaja po akcjach sadzenia drzew w Warszawie, Krakowie i Bielsku-Białej. W programie m.in. sadzenie drzew ufundowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz happening, podczas którego zachęcać będziemy mieszkańców do podejmowania prostych działań na rzecz ochrony klimatu.

Tegoroczna edycja Święta Drzewa Klubu Gaja poświęcona jest zmianom klimatu, a także roli i znaczeniu drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. W przededniu zbliżającej się Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 24, która odbędzie się w Katowicach, chcemy przypomnieć, że sadzenie drzew jest jednym z najprostszych sposobów zapobiegania zmianom klimatu. Dzięki zaangażowaniu ponad 660 000 osób od początku programu Święto Drzewa posadziliśmy już blisko 850 000 drzew.

Jolanta Migdał, koordynatorka programu Święto Drzewa Klubu Gaja mówi –„W Katowicach wraz z partnerami i gośćmi wydarzenia posadzimy 3 jarząby pospolite oraz kaliny koralowe na skwerze przy CINiBA. Uczestników zaprosimy do wspólnego happeningu i rozdawania mieszkańcom kolorowych liści z hasłami Każdy liść pochłania CO2, Sadź drzewa, Chroń klimat oraz zapoznania się z poradnikiem ekologicznego stylu życia na stronie www.chronklimat.pl”.

Wydarzenie rozpocznie się konferencją prasową z udziałem m.in. B. Bix Aliu,  Konsula Generalnego USA, a także przedstawicieli Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. O godz. 12.00 wspólnie z zaproszonymi gośćmi, partnerami i uczniami z katowickich szkół posadzimy 3 jarzębiny oraz kaliny koralowe. Otworzymy również oficjalnie hotel dla dzikich zapylaczy na terenie kampusu uniwersyteckiego, który jest elementem trwającej od zeszłego roku kampanii „Nie żądlę – zapylam”, realizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Domek uzupełni w swoich edukacyjnych założeniach pasiekę miejską zlokalizowana na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji. Na zakończenie sadzenia odbędzie się happening Klubu Gaja Każdy liść pochłania CO2.

Wydarzenie poprzedzą warsztaty edukacyjno-artystyczne dla uczniów katowickich szkół, poświęcone problemom zmian klimatu oraz znaczeniu drzew w zachowaniu różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu. Podczas zajęć uczestnicy wykonają transparenty dotyczące ochrony klimatu, które ubarwią obchody Święta Drzewa w Katowicach. Inauguracja 16. edycji Święta Drzewa w Katowicach organizowana jest przez Klub Gaja we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki, Fundacją Nasza Ziemia, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką oraz Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Miasta Katowice oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na zdjęciu: Inauguracja Święta Drzewa w Katowicach w 2017 roku. Fot. Klub Gaja.

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone