16. Święto Drzewa – Każdy liść pochłania CO2

Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w nowej edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Każdy liść pochłania CO2” – poświęconej ochronie klimatu, wpływie człowieka na zmiany klimatu, a także roli i znaczeniu drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. W ten sposób chcemy zachęcić wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew, a także zmiany naszych codziennych nawyków na bardziej ekologiczne i odpowiedzialne.

Postępujące zmiany klimatu wpływają na wszystkie części naszego globu. Polarne lodowce topnieją, a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz. Zjawiska te maja bezpośredni wpływ na nasze życie i zdrowie, a także światową gospodarkę. Są bezpośrednim zagrożeniem dla zachowania różnorodności biologicznej.

Przyroda pomaga nam w dostosowaniu się do zmian klimatu i łagodzi ich skutki, dlatego powinniśmy ją chronić. Działanie zgodnie z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści nam wszystkim. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, który jest główną przyczyna globalnego ocieplenia. Dlatego też ich sadzenie pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Również każdy z nas może podjąć bardziej świadome i odpowiedzialne działania w różnych sferach życia, w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Zmieniający się klimat wpływa na życie każdego z nas. Dlatego też to właśnie my, sprawcy tych zmian, możemy i powinniśmy robić jak najwięcej aby zmniejszać skutki tych procesów. Jedną z takich możliwości jest sadzenie drzew i opieka nad nimi. Wiem, że nie jest łatwo sadzić drzewa w centrach miast, czyli tam gdzie ich najbardziej potrzebujemy, dlatego należy natychmiast otoczyć opieką te, które już rosną. To one czynią nasze życie znośnym, a czasem wręcz możliwym. Pamiętajmy, że każdy liść pochłania CO2 i warto dbać o drzewa – mówi Jacek Bożek z Klubu Gaja.

Coroczne obchody Święta Drzewa 10 października to dobra okazja by mówić o ochronie klimatu, posadzić drzewa i dopisać je do licznika drzew na stronie www.swietodrzewa.pl . Pokażmy nasze zaangażowanie! Dzięki programowi posadziliśmy już blisko 850 tysięcy drzew! Zachęcamy także by otoczyć opieką drzewa już rosnące, odnaleźć drzewa – świadków historii, zorganizować lekcje tematyczne ( wykorzystaj scenariusze zajęć „Ucz się z klimatem”), konkursy i happeningi na temat roli znaczeniu drzew w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zaprosić członków społeczności do wspólnego świętowania. Zachęcamy także do zapoznania się z naszym poradnikiem ekologicznego stylu życia – http://chronklimat.pl/

Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które służą pomocą leśników i przekazują w miarę możliwości sadzonki drzew uczestnikom Święta Drzewa.

W tym roku zapraszamy do udziału w konkursach:

Czarodziejskie Drzewo – nagradzamy z za największą ilość posadzonych drzew, najszerszą współpracę oraz za kreatywność działań. Na sprawozdania z przeprowadzonych działań czekamy do 30 listopada 2018.

Drzewo Roku 
– poszukujemy drzewa z historią, która scala lokalną wspólnotę oraz pobudza wyobraźnię. Na zgłoszenia drzew czekamy do 30 listopada 2018.

Zbieraj makulaturę, ratuj konie – nagradzamy za największą ilość zebranej makulatury, za współpracę i zaangażowanie największej ilości uczestników oraz za najciekawsze przeprowadzenie działań. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 30 czerwca 2019.

Uczestnikami konkursów mogą być wszyscy, zarówno osoby indywidualne jak i placówki edukacyjne, urzędy administracji państwowej i samorządowej, instytucje, organizacje społeczne, lokalne wspólnoty mieszkańców oraz firmy.

Zgłoś swój udział w tegorocznym Święcie Drzewa – Formularz zgłoszeniowy . Wszyscy którzy zgłoszą swój udział otrzymają broszurę Święto Drzewa i plakaty.

Uczestnicy, którzy zgłoszą się do akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” otrzymają plakaty. Formularz zgłoszeniowy >>>

 

Święto Drzewa 2018

Partnerzy strategiczni: Lasy Państwowe, Billion Tree Campaign, Environmental Partnership Association.

Partnerzy: Troton, Eco Service, Davines.

Współpraca: Robin Wood, 366 Concept, Partnerstwo dla Klimatu, Ambasada Stanów Zjednoczonych, Fundacja Nasza Ziemia, Europejskie Drzewo Roku, Fundacja C&A, Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Miasto Bielsko Biała, Galeria Bielska BWA, Gmina Wilkowice, Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Clean Advantage, Fundusz Partnerstwa.

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone